Články / Aktuality Dnes je 26. 5. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Nový provinciál slovenských jezuitů se ujal úřadu

Středa, 20.5.2020
Bratislava. P. Jozef Šofranko SJ byl dekretem generálního představeného ze dne 6. ledna jmenován provinciálem Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. V sobotu 9. května při slavné mši svaté v bratislavském kostele Nejsvětějšího Spasitele převzal úřad od dosavadního provinciála P. Rudolfa Uhera SJ.


Tisková kancelář Slovenské biskupské konference vedla s P. Šofrankem rozhovor, z něhož část uvádíme:

Proč jste se stal jezuitou?

Jednoduchá odpověď neexistuje. Moje povolání se ohlásilo, když jsem na začátku devadesátých let poznal jezuity. Tehdy v Prešově, odkud pocházím, stavěli exerciční dům. Moji rodiče při tom pomáhali. Tehdy jsem si to tam oblíbil. Nepřitahovala mě jiná duchovní cesta. Ani kněžství v diecézi a ani jiné řehole, jako saleziáni či františkáni, které tehdy v Prešově působily. Přitáhlo mě svědectví života jezuitů a jejich rozmanitost ve službě lidem. Byli to normální lidé, normální chlapi, kteří se dovedli pohádat, ale zároveň si dokázali odpustit. Dokázali si sednout, popovídat si, modlit se spolu.

Jakou úlohu dnes ve slovenské církvi hrají jezuité?

Na tuto otázku by lépe odpovídali jiní – ne jezuité. Já jsem šest roků působil v zahraničí. Z tohoto pohledu svého návratu na Slovensko bych řekl, že Tovaryšstvo Ježíšovo žije vlastní identitu. Prožívá ignaciánské charizma, což znamená být na místě, které je ve společnosti potřebné. V první řadě je to hledání. Společné rozlišování, které vychází z duchovních cvičení svatého Ignáce. Je potřebné se naučit rozlišovat. Hledat, co je Boží vůle. Nemůžeme zůstat jen ve starém chápání víry, křesťanství či náboženství. Musíme hledat to, co je potřebné právě v této chvíli.

Ignaciánská spiritualita a ignaciánské charizma je v církvi přítomné už více než pět set let. Není konkurencí jiným charizmatům v církvi, ať už diecézním kněžím v jejich poslání nebo jiným řeholním charizmatům. Posláním jezuitů na Slovensku, tak jako všude jinde, je právě obohatit místní církev o to, k čemu nás Bůh v církvi povolal. Učit lidi hledat Boha ve všech věcech, formovat věřící a nevěřící, ať už prostřednictvím duchovních cvičení, řádnou svátostnou pastorací nebo v oblastech, kam se jiní nedostanou. Aktuálně je to vyjádřené generálem a potvrzené papežem Františkem ve čtyřech preferencích Tovaryšstva Ježíšova. A stejně tak plnit přímé pověření papežů Benedikta XVI. a Františka – „jít za hranice“, tedy do kterékoli oblasti, kam se jiní nedostanou nebo se neodváží: k uprchlíkům, marginalizovaným v každém slova smyslu, k nevěřícím, v hledání a výzkumu teologie…


Zdroj: Jezuité na Slovensku. Tisková kancelář Slovenské biskupské konference.
Foto: Jezuité na Slovensku.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.4.2020 Výročí úmrtí Tomáše a Františka Munkových
18.2.2020 V Trnavě přijal jáhenské svěcení Martin Benko SJ
4.2.2020 Duchovní obnovu s tématem radosti povede P. Jan Regner SJ
22.1.2020 Arcibiskup Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie
21.1.2020 P. Jozef Šofranko byl jmenován novým provinciálem slovenských jezuitůNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Jáhni
Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Pouť za nová povolání


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení Anamnéza - mimořádní termín


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil