Články / Aktuality Dnes je 28. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jiří Hebron SJ přijal jáhenské svěcení

Pondělí, 25.5.2020
Praha. V sobotu 23. května při mši svaté v kostele svatého Ignáce přijal jáhenské svěcení z rukou biskupa Václava Malého jezuita Jiří Hebron.


Počet účastníků slavnosti nebyl veliký vlivem pandemie koronaviru, nicméně spolubratři nastávajícího jáhna se nedali odradit a přicestovali z různých míst republiky. Čestné místo zaujímala rodina novosvěcence, přišli někteří jeho přátelé i farníci. Ve spojení s nekomplikovaným přístupem biskupa Malého se vytvořila přátelská domácí atmosféra.

Při promluvě se pan biskup opíral o čtení z listu Filipanům o Kristu, který se zřekl sám sebe, a o evangelní perikopu o setkání Marie Magdaleny se vzkříšeným Ježíšem. Povzbuzoval nového jáhna, aby jako Kristus uměl dát sám sebe stranou, aby v něm nebeský Otec mohl působit. Poukázal, že to je poslání všech křesťanů: „Pokora je nepřekážet Bohu v jeho cestě do našeho života a do života bližních.“

Stejně jako Marie Magdalena býváme překvapeni, když nás Bůh oslovuje. Marie tuto radost předávala zcela prostě, což je příklad i pro naše svědectví. „Jáhen má být zosobněným svědectvím a sdělovat druhým: Viděl jsem Pána!“ aplikoval biskup Malý.

Na závěr mše svaté s působivým obřadem svěcení vyjádřil jáhen Jiří svoji vděčnost slovy i darem panu biskupovi, otci provinciálovi P. Petru Přádkovi i rodičům.


Foto: Alena Rousová.
Fotografie Tomáše Ježka ze sdružení Člověk a víra jsou ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.8.2020 Slavnost svatého Ignáce
26.7.2020 Změny v české řádové provincii
22.7.2020 Česká a Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova mají nové jáhny
10.6.2020 Noc kostelů ve farnostech spravovaných jezuity
9.4.2020 Velikonoce on-lineNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


Exercicie s Maticí svatoantonínskou


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy

Úmrtí Antonína Eisnera SJ

Památka jezuitských misionářů a mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil