Články / Články Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pátek, 29.5.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Úmysl evangelizační: Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

Základ našeho poslání je Srdce Ježíše. Je to poslání soucitu se světem, je to pouť srdce. Vstoupit do modlitby znamená vstoupit svým srdcem do Ježíšova Srdce: pohroužit se do toho, co Ježíš cítí, do jeho soucitu, a také do svého vlastního srdce, abych jej změnil. Učme takové modlitbě především děti, které dosahují Ježíšova Srdce okamžitě, a také mládež nadšenou pro velké životní cesty.

Usuzovat srdcem, to neznamená pocitovost a vyloučení rozumu – ale rozum „pracuje“ správně, teprve když usuzuje srdcem! A to je schopnost, kterou je třeba rozvíjet. Schopnost usuzovat srdcem spolu se zkušenostmi starých lidí učí přímluvné modlitbě. A v přímluvě je velikost modlitby. Přimlouvat se za druhé je to, co činí Ježíš v nebi: Ježíš se za nás přimlouvá u Otce. Je naším přímluvcem, a my máme Ježíše napodobovat: být přímluvci.

Úmysl národní: Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem svatým.

Bl. Hroznata († 1217) vždy toužil učinit pro Boha velké věci. Je patronem Plzeňské diecéze a též patronem vězňů svědomí, vězňů pro víru v Boha a pronásledovaných křesťanů. O sobě říkal: vždy Kristu věrný, v budoucnu a novém čase. Když člověk začne žít pro nový čas, pro vzkříšení, nechává se vést Duchem, pak se nemine cílem svého života.


Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.7.2020 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec
4.6.2020 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen
6.5.2020 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen
30.4.2020 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen
31.3.2020 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc dubenNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil