Články / Aktuality Dnes je 19. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuité pečují o nemocné spolubratry

Pondělí, 1.6.2020
Kanadská provincie. Virus Covid-19 se dostal do všech koutů světa. Omezil hospodářskou činnost a zapříčinil fyzické distancování, dokonce změnil naši náboženskou praxi. Jezuité z Kanadské provincie popsali své zkušenosti s péčí o nakažené spolubratry.


„Během pandemie, která se rozšiřovala v Kanadě, se mnozí z nás cítili nedotčeni tímto virem, dokud jsme nedostali zprávu, že naši nejzranitelnější bratři onemocněli. Ve středu 22. dubna Erik Oland, provinciál kanadské provincie, obdržel oznámení, že na naší ošetřovně v ontarijském Pickeringu bylo nahlášeno ohnisko Covid-19. Ještě předtím, než byla vyslána prosba na členy provincie, se dva scholastici, poté třetí a čtvrtý dobrovolně zapojili do pomoci. V pondělí 27. dubna dorazilo do ošetřovny pět jezuitů, kteří poskytovali osobní péči a podporu, což bylo velmi vítáno vzhledem k ubývajícímu personálu.

Během prvního týdne zemřelo pět jezuitů, dva z nich v nemocnici. Zbývající tři byli doprovázeni jezuitskými dobrovolníky, takže žádný z nich nezemřel sám. Vzhledem k tomu, že personální obsazení i nadále vyvolávalo starosti, dorazili na pomoc další tři jezuité a sestra jednoho ze scholastiků, která je zdravotní sestrou. Ale i přes naše nejlepší úsilí jsme prohráli bitvu proti viru a šestý jezuita zemřel doprovázen svými mladšími spolubratry.

Od napsání tohoto textu došlo k sedmému úmrtí, ale zbývající jezuité se uzdravují. Je pravda, že přítomnost našich umírajících spolubratrů přináší mnoho smutku. Rovněž však nacházíme hojnou útěchu. Kvůli geografické vzdálenosti se málokdo ze scholastiků setkal s jezuity na ošetřovně, než přišel na pomoc. V uplynulých týdnech se rozvinula milost opravdového přátelství v Pánu, protože mladí muži sedávali se svými staršími spolubratry. Jak řekl jeden scholastik svému umírajícímu spolubratrovi: „Stali jsme se dobrými přáteli a jsem vděčný, že jsem vás poznal. Mám vás rád." Většina z nás udělala podobné zkušenosti s hlubokou bratrskou láskou. Jeden z infikovaných jezuitů, který se nyní uzdravil, nám dal na vrcholu svých bojů jedinou věc, kterou mohl: své požehnání.

Byly chvíle skutečné bezmocnosti: sedět u postele spolubratra, který bojuje o dech a prohrává boj proti infekci. Tyto okamžiky se však otevřely pro hlubokou svobodu a pokoru našich trpících spolubratrů i nás samotných, abychom přijímali pomoc, kterou nabízejí ostatní. Všichni jsme byli hluboce vnímaví pro hnutí Ducha v našich srdcích a mezi námi, když jsme se sdíleli v duchovním rozhovoru, když jsme kolem sebe vnímali tolik šlechetnosti.

Také jsme si uvědomovali sebe sama jako apoštolské tělo poslané Pánem. Více než jeden z nás si byl vědom toho, že tento společně prožitý čas byl naší „benátskou zkušeností“. Bratrská láska, kterou jsme zažili s našimi staršími spolubratry a mezi sebou, je výzvou k tomu, abychom se nadále milovali. Ano, sedm našich bratrů odešlo domů k Pánu, ale toto místo neopouštíme ve smutku. Charisma „přátelství v Pánu“, které poprvé prožili Ignác a jeho první společníci při životě v komunitě - bez ohledu na věk, stádium formace nebo vzdělání - přineslo ovoce, které je nyní sdíleno kanadskou provincií a našimi partnery v poslání.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.1.2021 Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní době
8.12.2020 Webinář o nadcházejícím Ignaciánském roce
26.11.2020 Vliv pandemie na mezináboženský dialog
20.11.2020 Tovaryšstvo Ježíšovo v Latinské Americe nově přistupuje ke vzdělávání
16.11.2020 Setkání provinciálů jihoasijské konferenceNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil