Články / Aktuality Dnes je 19. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Východní Timor je pro Tovaryšstvo zemí výzev

Pátek, 24.7.2020
Východní Timor. Dlouho očekávaná návštěva generálního představeného v hlavním městě Východního Timoru Dili v polovině července se nemohla uskutečnit kvůli pandemii koronaviru. S ní spojené setkání provinciálů Pacifické Asie se konalo pouze virtuálně.


Východní Timor je malá země, kde žije milion dvě stě tisíc obyvatel; nachází se ve východní části ostrova Timor v indonéském souostroví. Polovina obyvatel žije v chudobě, ovšem je zde potenciál rozvoje. Země byla dlouhou dobu portugalskou kolonií, v roce 1975 byla připojena k Indonésii. Roky trvající válka vedla k jednostrannému prohlášení nezávislosti v roce 1999. Země byla uznána Organizací spojených národů v roce 2002.

Jezuité tam působí již dlouhou dobu. V současné době je jich čtyřicet šest: třicet pět domorodých a jedenáct cizinců. Z počtu domorodých je dvacet čtyři scholastiků, kněží je tedy málo. Odkazem koloniální minulosti Timoru je převládající římskokatolické vyznání.

Představený regionu Východního Timoru P. Joaquim Sarmento využil setkání provinciálů Pacifické Asie, aby jim oblast představil. Použil k tomu audiovizuální prezentaci. Specifické vize a poslání definované členy regionu zdůraznily kulturní a náboženské kořeny země. Jezuité zde chtějí sloužit víře a zároveň podporovat spravedlnost a usmíření pro integrální rozvoj lidí ve Východním Timoru.

Tato služba víře je založena na ignaciánské spiritualitě. Otcové chtějí lidem vštěpovat náboženské hodnoty, aby jim pomohli žít kvalitním křesťanským životem, nad rámec sekulárních tradic, které se často mísily se skutečnými základy víry. Jsou odhodláni nabízet autentickou víru, která respektuje místní kulturu; víru, která bude životodárnou, radostnou a sdílenou; víru, která bude svědčit o hodnotách Krista, jak je představen v evangeliích.

Podpora lidské důstojnosti a spravedlnosti je prvořadý úkol, který jezuité plní prostřednictvím vzdělávání, formace a podporou růstu místních kapacit. Země je stále velmi mladá a má před sebou dlouhou cestu, aby žila skutečnou svobodu a nabídla svým lidem to, co potřebují, aby se dostala z chudoby, nezaměstnanosti a slabosti právního systému, který je náchylný ke korupci. Lidé z Východního Timoru strádají a jezuité chtějí přispět k budování lepší budoucnosti zejména tím, že formují mladé lidi v rozlišování a kritickém myšlení a zároveň poukazují, že budoucnost bude postavena na schopnosti každého člověka být altruistickým, zavázat se pro společné dobro nad rámec vlastní rodiny.

Ve spojení s úkoly univerzálního Tovaryšstva je na programu také úkol usmíření prostřednictvím spolupráce. Smíření s Bohem, s ostatními lidmi a se stvořením. To je cesta ke skutečnému integrálnímu rozvoji timorské společnosti, kterého lze dosáhnout pouze ve spolupráci s dalšími sektory společnosti, včetně vlády. Potřeba usmíření mezi lidmi je v této zemi, která byla rozdělena a nedávno zažila válku, velmi pociťována. Jezuité se chtějí plně podílet na tomto úsilí o usmíření, ale mohou tak učinit pouze ve spojení s partnery a institucemi nejen z domova, ale také ze zahraničí. Je třeba se více sjednotit a spolupracovat, aby se zabránilo klimatu zbytečné soutěže.

Poslední část prezentace P. Joaquima Sarmenta vyzdvihla řadu výzev, kterým tento region čelí a které jsou po pandemii ještě naléhavější. Patří mezi ně politická nestabilita a její důsledky, potřeba zkušených zahraničních jezuitů pro formaci, nedostatek zdrojů, které mohou nabízet duchovní služby očekávané od jezuitů v době krize, a obecně obtížná finanční situace v regionu.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.1.2021 Doprovázení migrantů v severní Africe
8.1.2021 Irská farnost ubytovala rodinu ze Sýrie
30.12.2020 Nabídka neapolského sociálního střediska
28.12.2020 Mezinárodní den migrantů
17.12.2020 Nový nepálský institut usiluje o lepší vzděláváníNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil