Články / Aktuality Dnes je 23. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Změny v české řádové provincii

Neděle, 26.7.2020
Praha / Velehrad / Děčín / Brno. Letní čas bývá nezřídka v české řádové provincii příležitostí ke změnám, novým úkolům a přesunům jezuitů z jednoho místa do druhého. Ne jinak tomu bude i letos. Přičemž nejvíce změn zaznamenají jezuité v Praze a na Velehradě.


Novým superiorem se v pražské komunitě od 1. srpna stává P. Jan Adamík. Ten dosud působil jako novicmistr, tedy formátor českých a slovenských noviců v Ružomberku. V tomto důležitém úkolu ho na začátku srpna vystřídá P. Pavel Bačo, dosavadní představený pražské komunity, který zároveň působil jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze. P. Adamík se stává farním vikářem farnosti sv. Štěpána a prezidentem Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně.

Nové úkoly převezmou i další členové pražského jezuitského společenství. P. František Hylmar od 1. srpna přestává být ministrem domu pražské komunity a stává se administrátorem farnosti u kostela sv. Štěpána a rektorem kostela sv. Ignáce na pražském Karlově náměstí. P. Bačo mu předá i péči o místní skupinu Vysokoškolského katolického hnutí, které se řadu let schází právě v jezuitském kostele sv. Ignáce.

P. Petr Vacík už v dubnu předal funkci ředitele kolínského exercičního domu svému nástupci a dům svěřil nově vzniklému subjektu, který založila Česká křesťanská akademie. K službě farního vikáře v Akademické farnosti Praha při kostela sv. Salvátora si v srpnu přibere také úkoly ministra domu pražské komunity.

Nemalé změny čekají i jezuity na Velehradě. P. Ladislav Árvai se od 1. září 2020 přesune z tohoto jihomoravského poutního místa do Brna, kde bude vykonávat duchovní službu pro Slováky a vypomáhat v brněnském jezuitském kostele. Bratr Václav Dlapka se ve stejnou dobu přesune z Velehradu do Děčína, kde bude mimo jiné pověřen dohledem nad výstavbou nových budov školy Nativity v areálu Palme.

Velehradskou komunitu notně omladí další dva přírůstky: scholastik Vojtěch Fojt, který se po ukončení studií filozofie v Krakově vrací do České republiky, a P. Miroslav Herold. Ten se nedávno vrátil ze závěrečné fáze jezuitské formace v Dublinu a nyní dokončuje doktorát z církevní historie.

Čeští jezuité se navíc mohou těšit z nedávného jáhenského svěcení dvou mladých spolubratří Jiřího Hebrona a Petra Hrušky, ale také z posledních slibů, které na slavnost sv. Ignáce 31. července v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie složí studentský kaplan P. Ladislav Nosek.


Foto: Martin Staněk

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.9.2021 Jáhenské svěcení Václava Novotného SJ a poslední sliby P. Petra Vacíka SJ
13.9.2021 Bazilika na Svatém Hostýně slavila
9.9.2021 Čeští jezuité rokovali na Velehradě
27.5.2021 Noc kostelů ve farnostech spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým
26.2.2021 Sté narozeniny otce Františka Pevného SJIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil