Články / Aktuality Dnes je 28. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Změny v české řádové provincii

Neděle, 26.7.2020
Praha / Velehrad / Děčín / Brno. Letní čas bývá nezřídka v české řádové provincii příležitostí ke změnám, novým úkolům a přesunům jezuitů z jednoho místa do druhého. Ne jinak tomu bude i letos. Přičemž nejvíce změn zaznamenají jezuité v Praze a na Velehradě.


Novým superiorem se v pražské komunitě od 1. srpna stává P. Jan Adamík. Ten dosud působil jako novicmistr, tedy formátor českých a slovenských noviců v Ružomberku. V tomto důležitém úkolu ho na začátku srpna vystřídá P. Pavel Bačo, dosavadní představený pražské komunity, který zároveň působil jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze. P. Adamík se stává farním vikářem farnosti sv. Štěpána a prezidentem Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně.

Nové úkoly převezmou i další členové pražského jezuitského společenství. P. František Hylmar od 1. srpna přestává být ministrem domu pražské komunity a stává se administrátorem farnosti u kostela sv. Štěpána a rektorem kostela sv. Ignáce na pražském Karlově náměstí. P. Bačo mu předá i péči o místní skupinu Vysokoškolského katolického hnutí, které se řadu let schází právě v jezuitském kostele sv. Ignáce.

P. Petr Vacík už v dubnu předal funkci ředitele kolínského exercičního domu svému nástupci a dům svěřil nově vzniklému subjektu, který založila Česká křesťanská akademie. K službě farního vikáře v Akademické farnosti Praha při kostela sv. Salvátora si v srpnu přibere také úkoly ministra domu pražské komunity.

Nemalé změny čekají i jezuity na Velehradě. P. Ladislav Árvai se od 1. září 2020 přesune z tohoto jihomoravského poutního místa do Brna, kde bude vykonávat duchovní službu pro Slováky a vypomáhat v brněnském jezuitském kostele. Bratr Václav Dlapka se ve stejnou dobu přesune z Velehradu do Děčína, kde bude mimo jiné pověřen dohledem nad výstavbou nových budov školy Nativity v areálu Palme.

Velehradskou komunitu notně omladí další dva přírůstky: scholastik Vojtěch Fojt, který se po ukončení studií filozofie v Krakově vrací do České republiky, a P. Miroslav Herold. Ten se nedávno vrátil ze závěrečné fáze jezuitské formace v Dublinu a nyní dokončuje doktorát z církevní historie.

Čeští jezuité se navíc mohou těšit z nedávného jáhenského svěcení dvou mladých spolubratří Jiřího Hebrona a Petra Hrušky, ale také z posledních slibů, které na slavnost sv. Ignáce 31. července v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie složí studentský kaplan P. Ladislav Nosek.


Foto: Martin Staněk

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.8.2020 Slavnost svatého Ignáce
22.7.2020 Česká a Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova mají nové jáhny
10.6.2020 Noc kostelů ve farnostech spravovaných jezuity
25.5.2020 Jiří Hebron SJ přijal jáhenské svěcení
9.4.2020 Velikonoce on-lineNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


více »

Kalendárium

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil