Články / Aktuality Dnes je 26. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Výstava o P. Ferdinandu Takáčovi SJ

Pondělí, 27.7.2020
Bratislava. Muzeum kultury Chorvatů na Slovensku uspořádalo při příležitosti stého výročí narození jezuity P. Ferdinanda Takáče výstavu nazvanou Ferdinand Takáč – kňaz, spisovateľ, politický väzeň. Výstava se koná od 15. července do 31. října.


Ferdinand Takáč se narodil 27. června 1920 v Chorvatském Grobu. Přestože pocházel z chudých poměrů, začal studovat právo v Záhřebu. Kvůli poměrům za druhé světové války však studium po dvou letech ukončil. Koncem války byl několik týdnů vězněn gestapem.

Roku 1950 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, ale hned téhož roku byl v rámci likvidace klášterů uvězněn v Jasově a Podolínci. Po propuštění vykonával dělnická zaměstnání a přitom vystudoval filozofii a teologii. V lednu 1955 ho biskup Ján Chryzostom Korec tajně vysvětil na kněze. Brzy byl opět zatčen a odsouzen na osm roků vězení a těžkých prací v dolech.

Propuštěn byl roku 1960. Poté pracoval jako opravář výtahů, později redaktor katolických novin. Následně pastoračně působil ve Slatince u Lučence. Neúnavně se věnoval pomoci druhým, získal několik státních vyznamenání, přeložil z chorvatštiny do slovenštiny tři desítky knih, vytvořil dva chorvatsko-slovenské slovníky. Tím velmi přispěl ke kulturnímu sblížení Chorvatů a Slováků.

Zemřel 6. dubna 2013 a je pochován v rodné obci, kde mu byl v září 2014 odhalen památník.


Zdroj: Muzeum kultury Chorvatů. Wikipedia.
Foto: Fama news.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.6.2020 Slovenští jezuité byli oceněni za boj s koronavirem
20.5.2020 Nový provinciál slovenských jezuitů se ujal úřadu
21.4.2020 Výročí úmrtí Tomáše a Františka Munkových
18.2.2020 V Trnavě přijal jáhenské svěcení Martin Benko SJ
4.2.2020 Duchovní obnovu s tématem radosti povede P. Jan Regner SJNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil