Články / Rozhovory Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Scholastici z koleje del Gesù natočili krátký film o svatém Ignáci

Pátek, 31.7.2020
Chamika Nipun přibližuje hlavní myšlenky díla

Alena Rousová

Řím. Jezuitští scholastici, kteří studují teologii v Římě, natočili krátký film o svatém Ignáci. Chamika Nipun ze Srí Lanky odpovídal na otázky, které se týkají tohoto díla.


"Ohromilo mě, že i v předvečer své smrti dospěl Ignác k pozoruhodné rovnováze mezi praktickými záležitostmi své odpovědnosti a vlastní mystickou zkušeností. Po celý svůj život Ignác neustále rostl v duchovním životě, který získával hloubku. To je zvláště patrné v závěrečné fázi jeho života; v té, o které můžeme s Jeronýmem Nadalem říci, že žil rozjímání v činnosti.“

Takto začala konverzace s Chamikou Nipunem, srílanským scholastikem, který je v prvním ročníku teologie na mezinárodní koleji del Gesù v Římě. Je jedním z hlavních členů malého týmu, který vytvořil krátké video drama z posledních dnů života svatého Ignáce. Chamika pomohl napsat a řídit projekt, který vznikl jako nápad a utvářel se do podoby projektu během měsíců karantény.

Chamiko, proč jste chtěli natočit tento film o svatém Ignáci?

Považuji za privilegium studovat teologii v Římě; je to také výsada žít s jezuity z celého světa. V koleji del Gesù máme šanci žít v blízkosti „kameret“, pokojů, kde svatý Ignác strávil druhou část svého života. To nám dává pocit, že jsme v tomto období života blízcí Ignácovi a jeho spiritualitě. Místnosti jsou společným dědictvím všech jezuitů, ale bohužel mnoho z nich by nemělo šanci je zažít jako my. Myslím, že je naší povinností sdílet tuto zkušenost. Mysleli jsme si, že výroba audiovizuálního dramatu je dobrým způsobem, jak toho dosáhnout v dnešní kultuře, a mohlo by to také dobře zapadat do Ignaciánského roku.

Co přesně je předmětem videa?

Název „Kulhavý poutník; římský pobyt“ zdůrazňuje hlavní myšlenky. „Kulhavý poutník“ samozřejmě odkazuje přímo na Ignáce, který se považoval za poutníka. Nikdy nebyl tak spokojený, jako by s konečnou platností dosáhl cíle. Vždy rozlišoval, aby našel Boží vůli. Samozřejmě skutečnost, že celý život kulhal, nejen evokuje jeho tělesné postižení, ale také jeho psychologické a duchovní kulhání. Zažil nejistotu, kterou dokázal překonat nalezením jistoty ve vztahu k Bohu. Kulhavý svatý muž! Potřeboval Boha, aby se na své cestě pohnul kupředu. To by mohla být také naše společná výzva, rovnováha lidského úsilí s Boží milostí.

A proč se zaměřujete konkrétně na poslední dny jeho života v Římě?

„Římský pobyt“ se vztahuje nejen na jeho poslední dny, ale také na poslední období jeho života, kdy se v mystickém vztahu k Bohu věnoval vedení a rozvoji Tovaryšstva. Například v den před smrtí, když už věděl, že nastal jeho čas setkat se se svým Stvořitelem, uprostřed bolesti stále hovořil o potřebě zakoupit pozemek pro římskou kolej.

Jeho odchod z tohoto světa byl ve své jednoduchosti jedinečný. Nesnažil se svolat své druhy, aby jim dal svou poslední vůli, zprávu, požehnání. Zemřel jednoduše na posteli, aniž by z toho dělal „událost“. Ve videu to byl pro mě ten nejvíc se dotýkající okamžik, protože zachycuje vhled do jeho života. Dalším aspektem jeho spirituality, který považuji za inspirující, je jeho indiference - jeho svoboda ve službě Bohu, jak je vyjádřena v principu a fundamentu ve cvičení číslo 23: „Neměli bychom dávat přednost zdraví před nemocí, bohatství před chudobou, cti před potupou, dlouhému životu před krátkým.“ Jeho smrt byla pouhým přechodem vedeným jeho Stvořitelem, pohybem poutníka z jednoho stavu života do druhého. Jeho cílem bylo pouze vzdávat Bohu chválu a úctu vším, co udělal, zejména na smrtelném loži.“

Je to krátký film, který netrvá déle než dvacet minut. Natáčení je dokončeno. Pracuje se na zdokonalení scénáře - reflexi Ignáce, kterou jsme slyšeli v mluveném komentáři. Doplní ji hudba a originální písně. V Říme budou připraveny anglická a italská verze. Chamika je velmi vděčný otci rektorovi del Gesù Orlandu Torresovi za jeho povzbuzení od počátku díla, svým spolubratrům, profesorům, personálu del Gesù a komunikační jednotce kurie za jejich velkorysou podporu a radu. Všechno by mělo být dokončeno a připraveno před začátkem Ignaciánského roku - v polovině roku 2021.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.3.2023 Ignaciánská hermeneutika „The Chosen“
7.3.2022 Film o pouti a cestě do vlastního nitra
15.2.2022 Čeští jezuité zveřejnili videoklip o svatém Ignáci z Loyoly
3.7.2020 Divadelní představení o životě misionáře Augustina Strobacha
6.5.2019 Víra byla jediná hodnota v té době… nezaplatitelná, nenahraditelnáNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil