Články / Aktuality Dnes je 29. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Slavnost svatého Ignáce

Pondělí, 3.8.2020
Brno / Praha. V pátek 31. července jsme prožili slavnost svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova. V brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie složil poslední sliby P. Ladislav Nosek SJ. V pražském kostele svatého Ignáce se jednalo zároveň o titulární slavnost a výročí posvěcení kostela, o rozloučení se stávajícím rektorem kostela a přivítání nového.


Brněnský jezuitský kostel byl svědkem posledních slibů P. Ladislava Noska, který je složil do rukou provinciála P. Petra Přádky.

Pražský jezuitský kostel byl hojně zaplněn věřícími. Krásu liturgie zvýšila hudební produkce: na varhany hrál Martin Maxmilián Kaiser, na trubky František Svejkovský a spol., zpívala sopranistka Karolína Janů.

Promluvy se ujal P. Richard Čemus, který nazval svatého Ignáce „velkým mužem, který změnil svět“. Zamýšlel se: Je dnes možné změnit svět? Je dnes možné říci: Vezmi si, Pane, všechnu mou svobodu? Odpověď dává evangelium, když ukazuje, že křesťanství nelze žít napolo. Příklady takových odhodlaných lidí posílá Bůh i do našich časů. Je to například papež František. Je nám zapotřebí silných slov, která pronikají do morku kosti. Prorok Jeremiáš tuto sílu Božího slova zažil a nemohl ji snést. „Setkání s Kristem buď člověka změní, nebo se s ním nesetkal,“ vyvodil P. Čemus. Svatý Pavel byl Božím slovem tak proniknutý, že vybízel, abychom ho následovali, jako on následuje Krista. I v letech totality existovala řada mužů a žen, kteří se plně oddali Kristu. Mezi ně se řadí například P. Adolf Kajpr, který svým příkladem a slovem mluveným i psaným „sváděl“ k následování Krista. I my můžeme mnoho dokázat, budeme-li se řídit příklady takových mužů a žen.

Dále se otec Richard zaměřil na otázku duchovních povolání, která je dnes velkou výzvou. Úbytek nových povolání je patrný i v Tovaryšstvu. Ve své nové knize v této souvislosti poukazuje papež František na biblického Davida. Ve zbroji nedokázal chodit. V síle Ducha zbroj sundal a šel do boje s tím, co měl. „I my jsme zváni jít v síle toho, co jsme a co máme, utkat se s nepřítelem.“ A co to je? Jako křesťané máme sílu Ducha. On nám vkládá slova, která se mohou dotknout mladých. V povolání jsou vždy dva: Bůh a člověk. Povolání jsme dostali už do kolébky. Není to jednorázová volba, ale nesmírně dynamická, která nám ukazuje dílčí poslání pro každý den.

Na závěr byla požehnána voda svatého Ignáce. P. Pavel Bačo jako rektor kostela oznámil personální změny, ke kterým dochází v jezuitské komunitě a které se týkají také jeho. Farnost slovem i dárkem vyjádřila otci Pavlovi vděčnost za jeho službu a zároveň přivítala nového rektora P. Františka Hylmara.


Foto: Tomáš Novák.
Další fotografie naleznete ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.7.2020 Změny v české řádové provincii
22.7.2020 Česká a Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova mají nové jáhny
10.6.2020 Noc kostelů ve farnostech spravovaných jezuity
25.5.2020 Jiří Hebron SJ přijal jáhenské svěcení
9.4.2020 Velikonoce on-lineNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


více »

Kalendárium

Památka sv. Františka Borgiáše

Památka bl. Didaka de San Vitores


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil