Články / Články Dnes je 28. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Krátké ohlédnutí za P. Johannem Siebnerem SJ

Pátek, 21.8.2020
P. Pavel Ambros o zemřelém německém provinciálovi

Pavel Ambros

Před měsícem zemřel v Berlíně – Kladowě ve svých nedožitých padesáti devíti letech bývalý provinciál německých jezuitů P. Johannes Siebner SJ. Jedním z jeho hlavních úkolů bylo dovršit dlouhodobý proces vytvoření Středoevropské provincie (Central European Province), která vznikne 27. dubna 2021 na svátek učitele církve a rovněž německého provinciála svatého Petra Kanisia († 1597). Bude zahrnovat Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko a Litvu a jejím prvním provinciálem bude Rakušan P. Bernhard Bürgler SJ.


Svůj úřad P. Siebner nastoupil po třicáté šesté generální kongregaci 1. června 2017. Kladl ve své práci provinciála důraz na sféru vzdělávání a výchovy. Sám větší část svého řeholního života v této oblasti působil. Byl ředitelem prestižního jezuitského gymnázia Koleje svatého Blažeje (2002–2011) v jižní části Černého lesa (Südschwarzwald), předsedou Svazu katolických internátů v Německu (2006–2009) a nakonec rektorem Koleje svatého Aloise v Godesbergu, nedaleko Bonnu (2011–2017).

Velmi aktivně vstupoval i do diskuze o podobách vzdělávání a výchovy, která se v současném Německu vede. Považoval za důležité důkladně promýšlet, co křesťané a jezuité mohou a musí do dnešní vzdělávací politiky státu vnášet: „To, co nabízíme, je žádáno. To je zatím dobrá zpráva. Je třeba myslet na vzdělávání a výchovu společně. Často se používá slovo celistvost. Důležitý je integrální přístup. To, co dnešní školství může jedině změnit, je celostní přístup: naše nabídky musí být explicitně duchovní a vědomě vést k prohlubování schopnosti reflexního způsobu uvažování.“

Na otázku, co je na jezuitském školství tak cenného, odpověděl velmi jednoduše: „Jedná se o to, abychom se vážně zabývali náboženskou výchovou propojenou s kulturní vzdělaností. Jsme stále ostřeji konfrontováni s příliš širokým konceptem vzdělávání, který se jednostranně zaměřuje na funkčnost. Omezení vzdělávání na předem určené cíle, kterým se musíme podrobovat, ubírá výchově tvořivost. Jsem stále přesvědčen, že základní zkušenost svatého Ignáce se školstvím, stará více než pět set let, platí dodnes: Školy jsou místem pastorační péče. Jsou místem budoucího společenství církve v malém.“

Možná za zamyšlení stojí i jeho další, více strategická myšlenka: „Neplánujeme se vzdát ani jedné z našich škol. Naopak, síť škol spojených s ignaciánskou spiritualitou a se zkušeností praxe jezuitského školství je na vzestupu. Tato tradice roste. Nápadů je mnoho a přicházejí od mnoha různých lidí, rodičů a společnosti, kterým záleží na budoucnosti mladých. Vyzývají nás k založení nových škol. To pravděpodobně v Německu nebudeme dělat. Jezuitský řád však ctí svoji tradici: nestačí jen jméno, ale musí být podložena kvalitou. S výchovou neradno experimentovat.“ Zásadní je podle něj zdravá duchovní formace, která spojuje aktivní činnost s kontemplací. Ve výchově se nemusíme obávat nároků osobních vztahů s druhými i Bohem. Dvěma slovy: vztahy a mystika.

Kvůli svému vážnému zdravotnímu stavu na začátku února 2020 byl na vlastní žádost zproštěn úřadu a nastoupil hospitalizaci. Nemoc pokračovala velmi rychle a zhoubný nádor nebylo možné léčit. Zemřel 16. července 2020. Pocházel z Berlína, kde byl tento charismatický, vzdělaný, angažovaný a radostný jezuita 30. července tohoto roku pohřben. Na oznámení o jeho smrti bylo napsáno: „Ježíš svého kněze Johanna Siebnera povolal slovy: Pas mé beránky! Pas moje ovce! (Jan 21,15–16). Tento Ježíš jej nyní přijal k sobě.“

Současná německá provincie má 312 členů a 26 řeholních komunit.


Foto: Jesuits in Europe/German province.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.9.2020 Nejvyšší autoritou je víra
1.9.2020 Skladatel Ennio Morricone ve vzpomínkách italského jezuity
2.6.2020 Otec Adolfo Nicolás SJ
26.5.2020 Hluboké kořeny umožňují neustálý růst
21.5.2020 Zemřel bývalý generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Adolfo NicolásNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil