Články / Aktuality Dnes je 29. 11. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Norimberský novicmistr hovoří o své práci

Pondělí, 24.8.2020
Norimberk. P. Thomas Hollweck SJ vysvětluje, jak vede mladé muže, kteří se chtějí stát jezuity. Je novicmistrem v norimberském noviciátě.


Když někdo zaklepe na dveře noviciátu a vejde dovnitř, aby se snad stal jezuitou, řeknu mu trochu ostře: „Nechci, aby ses stal jezuitou. Mým přáním pro tebe je, abys mohl najít svou osobní cestu v důvěře v Boha a učinit dobré rozhodnutí, ať už to bude nakonec cokoli. Jestli to dokážeš, bude to důvod k radosti.“

Duchovní formace v noviciátu spočívá v tomto ohledu v určitém paradoxu: mladí, a někdy i ne mladí muži by měli být schopni objevovat, rozvíjet a jasněji ocenit svou vlastní osobnost se všemi svými dary a omezeními, hlavou a srdcem, tělem a duchem, také se svými zvláštnostmi a možnostmi, aniž by z nich program „vyrobil jezuity“. Pokud však v průběhu noviciátu někdo objevil a přijal sebe sama a stále v tom pokračuje a s vnitřním pokojem nahlíží, že jeho cesta je v pořádku, tedy cesta ve společenství se společnými projekty, pak setrvává v započaté cestě a noviciát by měl přispět k jeho formaci takovým způsobem, aby mohl věrohodně ukázat sobě i ostatním, že jezuitou.

Spiritualita, nejen ignaciánská spiritualita, ale každá spiritualita, která dýchá křesťanského ducha svobody Božích dětí, dává člověku prostor k rozvoji sobě vlastním způsobem, jak je stvořen a zamýšlen Bohem, aby nacházel stále více smysluplnosti v kontaktu s Bohem. Spiritualita není nic nadoblačného, jakési šumění nad mraky, ale do značné míry způsob, jak jednat v bezprostřední situaci. Jaké pozitivní nebo negativní pocity někdo právě teď má; zda má správný přístup ke svému tělu, nebo ho těžce zanedbává; lidská otevřenost a vnitřní odolnost; otázky, které jsou v současné době ve vaší mysli; vzpomínka z vaší vlastní historie, která je bolestná nebo radostná; nadějný sen o budoucnosti nebo rušivý sen z minulé noci; jak jde komunitní život a jak se vypořádávám s osamělostí - cokoli přijde a ovlivňuje mě, je současným „materiálem“ duchovního života. Protože všechno patří do mé reality a má být vtaženo do mého vztahu s Bohem.

Do programu noviciátu jsou začleněna duchovní cvičení, měsíční duchovní obnova, denní časy modlitby a ticha, také cvičení vnímavosti. Když kolem mě a ve mně všechno ztichne, mohou se stát slyšitelnými nové věci, ale také staré věci, které mně už dávno chtěly něco říct. Setkání se sebou samým, což není vždy snadné a zábavné, a setkání s Bohem, i když je to často jen tápání a únava a je vždy svým způsobem nepochopitelné, může vést ke společné cestě.

Noviciát rovněž zahrnuje „experimenty“, tj. časy, kdy „experimentování“, zkoušení věcí umožní objevování. Nic nemusí běžet dokonale, ani být korunováno úspěchem. Ale ochota je nutná, abychom šli dál, učili se; život vždy něco učí, pokud se neblokuji. Co to ukazuje, když strávíte osm týdnů v nemocnici, kde pomáháte v oblasti péče a snažíte se setkávat s lidmi s respektem a pozorností? Co se stane, když dva novicové bez peněz společně putují po dobu čtyř týdnů a musí prosit o jídlo a ubytování? Jaká je moje láska při setkání s bezdomovci, opuštěnými, nemluvnými, vězni, liberály, církevními kritiky? Jaký je můj kontakt s mladými lidmi, starými lidmi, sympatickými lidmi a ostatními, se kterými se setkávám?

A pak je tu komunita. Není to nejjednodušší „duchovní místo“ pro (budoucí) jezuity, kteří spontánně chápou umění individuálního rozvoje a osobního vztahu s Bohem. A přesto, citováno volně podle Dietricha Bonhoeffera, Kristus v druhých se někdy hlásí více než Kristus ve mně. Je dobré mu naslouchat a spojit se s ním. Navíc existuje Ježíšovo slovo: „Kde jsou dva nebo tři..." Společný život jednoho s druhým, diskuze ve skupině, spolupráce, přemýšlení, plánování, zápasy, slavení eucharistie, organizace volného času, také praktikování seriózní a hodnotné kritické zpětné vazby, to vše přispívá k rozvoji osobnosti, sebevědomí, důvěry, otevřenosti a jasnosti. Přesvědčivá řeholní komunita nefunguje jen jedním směrem.

Co je výsledkem noviciátu? To je vždy zajímavé. Živý člověk, doufám. Někdy současně jezuita. To by se mělo stát častěji. Pravděpodobně by to bylo užitečné pro mnoho dalších lidí, kdyby přišli s tímto dobrým nápadem.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe/German province.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.11.2021 Česko-slovenská víkendovka pro muže od osmnácti do třiceti pěti let
8.11.2021 Do noviciátů Tovaryšstva v Evropě letos vstoupilo třicet dva mladých mužů
4.11.2021 Bez obalu o modlitbě a duchovním životě
19.10.2021 Bez cenzury o problémech v duchovním životě
11.10.2021 Třetí probace v Bikfaye a DublinuIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Národní úmysl Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
více »

Nejbližší akce

Česko-slovenská víkendovka pro muže od 18 do 35 let


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil