Články / Aktuality Dnes je 28. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Rozhovor s dosavadním a novým provinciálem slovinské provincie

Čtvrtek, 27.8.2020
Lublaň. V kostele svatého Josefa v hlavním městě Slovinska Lublani se v sobotu 27. června slavila mše svatá, při níž jezuité děkovali Bohu za odcházejícího provinciála P. Ivana Brescianiho a prosili o milost pro nového provinciála P. Mirana Žvanuta. Kvůli omezením plynoucím z pandemie byla bohoslužba v určité jednoduchosti. Zúčastnily se dvě desítky jezuitů a sto šedesát spolupracovníků, příbuzných a přátel.


Redakce časopisu Slovenski jezuiti položila několik otázek dosavadnímu i novému provinciálovi.

Otče Ivane, jak se cítíte po šesti letech působení jako provinciál; zdá se, že to byl dobrý čas, i když pravděpodobně víte, co je únava?

Šest let uplynulo rychle, což je dobré znamení, protože to naznačuje, že bylo dost práce, starostí a úsilí. Za těch šest let jsem vnímal hodně milosti. Věřím, že mě Bůh vedl, a navzdory svým chybám a omezením jsem často cítil, že Bůh je blízko mě. Za těchto šest let jsem se toho hodně naučil a únava, kterou nyní cítím, má pozitivní povahu, protože jsem za toto bohaté období vděčný.

Myslím, že mohu říci, že jste byl provinciálem, za kterého se mnoho změnilo. Mimo jiné jste svou práci zaměřil zejména na apoštolát mládeže, když jste vytvořil dvě studentské rezidence, poslal jednoho jezuitu na pomoc diecézi Maribor jako kaplana univerzitní farnosti v Mariboru, umožnil jednomu jezuitovi věnovat svůj čas skautům, reorganizoval Institut svatého Ignáce a jeho budovy, posílil farní tým v Dravlje a založil novou jezuitskou komunitu v Radlje ob Dravi, navázanou na farnost, která nyní prosperuje. Zároveň je tu jistě spousta skrytých prací a problémů, které nikdo nevidí. Jaký je Váš pohled na vykonanou práci?

Když se ohlédnu za svou šestiletou prací, cítím v sobě velkou vděčnost vůči Bohu za milost, kterou jsem dostal. Bylo opravdu hodně změn, ale myslím, že byly nezbytné. Faktem však je, že ze své podstaty nedělám svá vlastní rozhodnutí, ale potřebuji spoustu názorů a rad, které mi pomohou rozlišovat. Zřídka jsem sledoval jen své myšlenky od začátku do konce, aniž bych naslouchal dalším radám. Častokrát se stalo, že jsem se inspiroval u svého spolubratra a přijal to jako své rozhodnutí. Nemyslím si, že nejtěžší je udělat rozhodnutí, ale nést jeho důsledky. Nejtěžší je nosit kříž, který není váš. Když chci zachytit těchto šest let jednou myšlenkou, mohu bezpečně říci, že mi byla udělena radost z vykonané práce; ne proto, že by všechno bylo provedeno dobře, ale pro víru, že Pán sám vše očistí, promění a dokončí ve svém těle. A to mi dává hluboký vnitřní klid. Zároveň bych rád poděkoval poradcům naší jezuitské provincie a představeným, jednotlivým delegátům a laikům za spolupráci. Sám bych opravdu neudělal nic.

Co byste přál novému provinciálovi na cestu?

Přeji novému provinciálovi P. Miranu Žvanutovi mnoho požehnání. Kéž je doprovázen obrazem Dobrého pastýře, který zná hlas svých ovcí, a ony znají jeho hlas. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. V tom leží srdce poslání.

Otče Mirane, P. generál Vás pověřil úřadem provinciála Slovinské provincie Tovaryšstva Ježíšova; jaké jsou Vaše první pocity po jmenování a jaké jsou první myšlenky, když myslíte na provincii?

Když můj současný provinciál P. Ivan Bresciani oznámil zprávu o jmenování, byl jsem beze slova. Byl jsem překvapen a šokován, i když jsem věděl, že moje jméno je také na seznamu. Nějak jsem si myslel, že „ten kalich mě mine“. V hloubi jsem po jmenování cítil vděčnost, důvěru a samozřejmě odpovědnost, která přichází s novou misí. Věřím však, že Pán, který na mě tento kříž vložil, mi také pomůže ho nést. Především ve mně vyvstává touha být propojený s provincií a sloužit jí. Toto jsou první myšlenky, které mi prolétávají hlavou; jak a jakým způsobem, s využitím zkušeností, které mám z práce ve farnosti, to uvést do praxe.

Jak vidíte Tovaryšstvo Ježíšovo v dnešním světě obecně?

Vidím Tovaryšstvo Ježíšovo jako velmi dynamické a pohotové. Přizpůsobuje se potřebám času a hledá způsoby, jak oslovit člověka, dát mu důstojnost a naději. Vidíme to také z univerzálních apoštolských preferencí, které vyhlásilo Tovaryšstvo Ježíšovo v minulém roce: ukázat cestu k Bohu skrze duchovní cvičení a rozlišování; kráčet s chudými, vyloučenými ze světa, zraněnými v jejich vlastní důstojnosti v misi usmíření a spravedlnosti; doprovázet mladé lidi při vytváření nadějeplné budoucnosti a spolupracovat na péči o společný domov neboli o stvoření, které nám bylo dáno. My jezuité chceme být aktivní ve všech oblastech a formovat dnešní svět, snažit se mu porozumět a být aktivními herci, nejen pasivními pozorovateli. Jsem hrdý, šťastný a vděčný za to, že jsem jezuitou, že jsem členem Tovaryšstva Ježíšova, které pracuje v různých oblastech a přináší dnes světu víru a naději.

Jak vidíte budoucnost slovinské provincie?

Je těžké něco předvídat. V současné době zde není mnoho mladých jezuitů, což je předpoklad pro normální vývoj a práci, ale jsem optimista a věřím, že Bůh věci obrátí tak, jak je to správné. Budoucnost jistě spočívá ve spojení s jinými evropskými provinciemi a ve spolupráci s místní církví a biskupy. Jezuité mají spoustu znalostí a zkušeností, s nimiž můžeme pomoci slovinské církvi, a musíme si to uvědomit.

Co byste nakonec řekl našim čtenářům?

Ve druhém bodě druhého úvodního cvičení rozjímání o Boží lásce napsal Ignác: „Pohledět, jak Bůh bydlí ve tvorech: v živlech, když jim dává bytí; v rostlinách, když jim poskytuje vzrůst; ve zvířatech, když jim dává cítění; v lidech, když jim dává rozum. A tak ve mně přebývá, když mně dává bytí; když mě oživuje; když mně uděluje cítění; když mně dává rozum a stejně tak, když dělá ze mne chrám, poněvadž jsem stvořen podle podoby a obrazu jeho božské Velebnosti.“ To je přesně to, co chci, aby si čtenáři byli vědomi krásy života a Boží přítomnosti v nás.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Slovenia.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.10.2020 Myšlenky z homilie otce generála na svátek svatého Františka Borgiáše
23.9.2020 Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům
11.9.2020 Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života
10.9.2020 Nová středoevropská provincie
7.9.2020 Ignaciánský rok má své logo a webové stránkyNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil