Články / Aktuality Dnes je 31. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Padesát let sociálního apoštolátu ve Spojených státech amerických a Kanadě

Čtvrtek, 3.9.2020
Spojené státy americké / Kanada. Jezuité shrnují svoje působení na daném území za posledních padesát let.


Sociální apoštolát šedesátých let měl tři směry. Nejprve se několik kněží, často na univerzitách, zaměřilo na práva pracujících, na otázky chudoby a rasy. Dále některé farnosti sloužily chudým hispánského a afroamerického původu. Třetím směrem bylo vysílání misionářů do Latinské Ameriky v reakci na výzvu papeže Pavla VI.

V roce 1965 encyklika Druhého vatikánského koncilu Gaudium et spes zdůraznila „radosti a naděje, smutky a úzkosti“ chudých. S ohledem na segregaci, chudobu a vietnamskou válku se jezuitské provincie více zapojily do farností ve městech, angažovaly se v oblasti občanských práv a protiválečného aktivismu a v aktivní pomoci. Provincie jmenovaly provinční asistenty a výbory pro sociální službu a investiční aktivity. Vyzývaly všechna svá apoštolská díla, aby podporovala spravedlnost.

Jezuité záměrně vytvářeli malé komunity, které se otvíraly životu mezi chudými. Začaly vznikat školy Nativity, první byla pro chlapce v Manhattanu. Byla vytvořena síť pacifického institutu komunitních organizací a podobné místní skupiny. Ve Washingtonu bylo otevřeno centrum pro sociální analýzu, vzdělání a obhajobu práv. V Montrealu bylo založeno centrum pro spravedlnost v souvislosti s časopisem Relations. V Torontu bylo otevřeno jezuitské centrum pro sociální víru a spravedlnost, později se stalo jezuitským fórem, které nadále vede dialogy o otázkách víry a spravedlnosti. Četní jezuité pracovali v sociálních kancelářích amerických a kanadských biskupských konferencí.

V roce 1980 vytvořil P. Pedro Arrupe SJ Jezuitskou službu uprchlíkům. V Quebecu byl zahájen program sponzorství uprchlíků, který se zpočátku ujímal uprchlíků z Vietnamu. V osmdesátých letech bylo založeno mnoho farních sociálních služeb v působnosti Tovaryšstva. Poslání Společenství křesťanského života rovněž zahrnovalo víru a spravedlnost. Skupina jezuitských dobrovolníků, která začala v roce 1956 na Aljašce, se rozrostla na národní i mezinárodní úrovni. Laičtí spolupracovníci začali v mnoha dílech přebírat vedoucí role.

Když salvadorská armáda v roce 1989 zavraždila šest jezuitů, byla to silná výzva k práci pro spravedlnost. Tato násilnost vedla mnohé ke sdílení příběhů o míru a spravedlnosti na každoročních protestech v Georgii, což vedlo ke vzniku ignaciánské sítě solidarity. Když se po politických změnách mohli jezuité v roce 1986 vrátit na Haiti, kde do Tovaryšstva začalo vstupovat mnoho mladých mužů, sociální angažovanost vzrostla do rozsáhlých sítí služeb migrantům.

V roce 1990 apeloval papež Jan Pavel II. na péči o stvoření. Jezuitské komunity rozvíjely integraci ekologie do své duchovní služby. V roce 2002 jezuitská univerzita v Západní Virginii zahájila činnost institutu na podporu budování zdravějších a udržitelnějších komunit v regionu.

V roce 1992 byla založena instituce Homeboy Industries, která nabízí pomoc, pracovní školení a podporu bývalým členům gangu v Los Angeles. Téhož roku začalo v Quebecu působit sdružení na pomoc mladým lidem bez domova. V roce 1995 začali ignaciánští dobrovolníci poskytovat příležitosti k zapojení se a formaci pro osoby starší padesáti let. První jezuitská střední škola Cristo Rey byla otevřena v roce 1996 v Chicagu a přináší studentům s nízkými příjmy přípravné vzdělání pro studium na vysoké škole a pracovní zkušenosti; síť má nyní třicet pět škol. V roce 1998 začal projekt zaměřený na ignaciánskou spiritualitu nabízet duchovní obnovy lidem bez domova. Další projekt mexických a amerických jezuitů ve spolupráci s dalšími řeholníky a diecézí od roku 2009 doprovází migranty a prosazuje spravedlivou imigrační politiku.

Výchova ke spravedlnosti se stala kritériem pro to, co dělá jezuitskou školu jezuitskou. V roce 2000 P. Peter-Hans Kolvenbach vyzval čtyři sta delegátů z dvaceti osmi univerzit na konferenci „Spravedlnost v jezuitském vysokém školství“, aby otázky víry a spravedlnosti včlenily do svého programu. Tato výzva vedla v roce 2007 například k vytvoření sociálního výzkumného ústavu v New Orleans se zaměřením na otázky rasy, chudoby a migrace v regionu. V roce 2015 univerzita v Chicagu spustila dvouletý program pro studenty s nízkými příjmy.

Těchto padesát let podnítilo mnoho tvůrčích iniciativ ke ztělesnění víry v podobě spravedlnosti, které pomáhají jezuitům a jejich spolupracovníkům kráčet s chudými a marginalizovanými.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.10.2020 Vláda odmítla propustit P. Stana Swamyho SJ
26.10.2020 Pomoc uprchlíkům v době pandemie
20.10.2020 Jezuitské školy
14.10.2020 V Indii byl zatčen P. Stan Swamy SJ
6.10.2020 Následky výbuchu v BejrútuNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera

Svátek všech jezuitských světců

Vzpomínka na zemřelé z TJ


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil