Články / Aktuality Dnes je 28. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nová středoevropská provincie

Čtvrtek, 10.9.2020
Rakousko. Na slavnost svatého Ignáce oznámil generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa nové jmenování P. Bernharda Bürglera, který je v současné době provinciálem rakouské provincie. Od 27. dubna 2021 bude provinciálem nové středoevropské provincie, která bude zahrnovat území dosavadních čtyř provincií: rakouské, německé, litevské a švýcarské. Vytvoření této nové správní jednotky je výsledkem několikaleté přípravy. P. Bürgler považuje tento krok za nezbytný, aby jezuité dále mohli ve svých institucích a dílech rozvíjet službu, která odpovídá potřebám naší doby a omezeným zdrojům. V tomto smyslu považuje nadnárodní spolupráci za zdroj dalších možností.


Ve svém dopise budoucímu provinciálovi a jezuitům v tomto regionu P. Sosa zdůrazňuje, že poslání Tovaryšstva Ježíšova bylo od počátku univerzální a překračovalo zeměpisné a jazykové hranice. „Struktura řádu,“ píše P. Sosa, „má usnadnit jeho poslání.“ Vyjadřuje naději, že nová provincie bude schopna žít v duchu univerzálních apoštolských preferencí, a přeje provinciálovi elán a sílu, ale také víru a vyrovnanost.

P. Bernhard Bürgler je odborníkem v oblasti spirituality, duchovních cvičení, meditací a psychoanalýzy. Tento šedesátiletý jezuita se narodil v rakouském Lienzu. Po střední škole studoval teologii v Innsbrucku. Po ukončení studií pracoval v německém exercičním centru Haus Gries, které provozují jezuité. Po dalších letech, kdy vyučoval náboženství v Rakousku, vstoupil P. Bürgler roku 1991 do Tovaryšstva Ježíšova. Po noviciátu získal doktorát z teologie a absolvoval výcvik psychoterapeuta. V Tovaryšstvu působil jako spirituál v mezinárodním kolegiu svatého Petra Kanisia v Innsbrucku, jako ředitel exercičního domu Haus Gries ve Wilhelmsthalu, oblastní ředitel pro spiritualitu a duchovní cvičení ve vídeňském domě kardinála Königa. V roce 2014 se stal provinciálem rakouské provincie.

Nová středoevropská provincie bude zahrnovat přibližně čtyři sta čtyřicet jezuitů, kteří jsou zapojeni v třiceti šesti lokalitách a dílech ve čtyřech výše zmíněných zemích, ale také v Lotyšsku a Švédsku.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.1.2021 Otec generál svolal kongregaci prokurátorů
14.1.2021 Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní době
8.12.2020 Webinář o nadcházejícím Ignaciánském roce
26.11.2020 Vliv pandemie na mezináboženský dialog
20.11.2020 Tovaryšstvo Ježíšovo v Latinské Americe nově přistupuje ke vzděláváníNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


Exercicie s Maticí svatoantonínskou


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy

Úmrtí Antonína Eisnera SJ

Památka jezuitských misionářů a mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil