Články / Aktuality Dnes je 19. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Pozvání k naplněnému životu

Pátek, 18.9.2020
Německo. P. Clemens Blattert SJ je v německé provincii zodpovědný za pastoraci povolání. Z toho titulu byl pozván promluvit k rozšířené radě otce generála ve dnech 7. až 11. září.


P. Clemens vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v roce 2003 a nyní je mu čtyřicet dva let. Nedávno dokončil poslední fázi formace nazvanou terciát. V roce 2015 ho provinciál požádal, aby se ujal pastorace povolání. Řekl mu: „Nevíme, jak na to! Takže o tom přemýšlejte a dělejte, co chcete!“ Taková svoboda P. Clemensovi odpovídala a dodávala mu chuť k práci.

V univerzitní farnosti ve Frankfurtu, kam přišel P. Clemens působit, se ptal mladých mužů a žen, co očekávají od kněze, který jim slouží. Čekali, že bude mluvit o duchovním povolání? Jejich odpověď byla téměř jednomyslná: potřebovali prostor ticha uprostřed každodenního hektického života, kde by mohli přemýšlet o svém životě a rozpoznávat, co je správné pro další kroky.

Tento typ reakce P. Clemense velmi povzbudil. „Bylo to fantastické! Ve skutečnosti mě žádali o duchovní cvičení, aniž by použili tato slova. Založil jsem tedy dům s názvem „Workshop vaší budoucnosti“. To byl úspěch na začátku a je to úspěch od té doby stále. Ještě více se to potvrdilo nedávno v souvislosti s koronavirem. Myslel bych si, že lidé, kteří byli izolovaní, o samotě, a to na dostatečně dlouhou dobu, nestojí o zážitek ticha. Ale naopak! Máme ještě více požadavků!

Mým úkolem je hledat způsoby, jak vtáhnout Boha do otázek člověka o vlastní budoucnosti. Povolání není primárně rozhodnutím o tom, jakou práci chci dělat, ale je to především rozpoznání, jak chci žít svůj život, aby byl skutečně naplněný. Naše programy nabízejí prostor svobody, ve kterém mohou účastníci začít objevovat své povolání.“

Existuje mnoho lidí, kteří hledají tento typ projektu? Nejsou ti, kteří navštěvují farnosti, pouze plní nostalgie pro církev, jak vypadala dříve, jak by někdo mohl mít dojem v určitých zemích? P. Clemens odpovídá, že zatímco v Německu měli mladí lidé, se kterými se setkávají, v dětství obvykle katolické prostředí, toto spojení často později ztratili a neohlížejí se zpět. „Mohlo to tak být před deseti lety, za předchozího pontifikátu, ale dnes už ne. Místo toho jim ukazujeme, že dnes mohou být katolíky a nemusí se vracet do devatenáctého století. Setkání s Bohem může proběhnout s osobou, kterou jsem dnes. Dokážu se s ním spojit, mít nový pohled, podílet se na jeho práci. K tomu vede ignaciánská spiritualita a je to velmi přesvědčivé.“

Podporuje však P. Clemens ve skutečnosti povolání k jezuitskému řeholnímu životu? "Konkrétně ke mně sotva někdo přijde s otázkami, které se týkají jezuitského řeholního života. Nejsou v této fázi. Ale někdy ano, když nás lépe poznají jako lidi. Pokračoval jsem tedy ve vynikající práci svých předchůdců, s webem o jezuitském povolání, dny rozlišování, působením v hnutí Magis. Organizujeme také experimenty, jako jsou túry do přírody, s těmi, kteří již podnikli kroky, aby se stali kandidáty Tovaryšstva. A jedna z věcí, která funguje výborně, je naslouchání příběhům o povolání, zejména od starších jezuitů. Mladí lidé si pak uvědomí, že je možné žít celý život jako řeholník a že to může být naplnění!“

Co říká P. Clemens na malý počet těch, kdo vstupují do Tovaryšstva? Když vyslechl prezentace v rozšířené radě, byl velmi potěšen. Pochopil, že na nejvyšší úrovni Tovaryšstva existuje určitá forma svobody, pokud jde o otázku počtu. Podle jeho názoru vede koncentrace na malý počet mladých jezuitů k jejich přetížení. P. Clemens říká, že je štěstí, že provinciál, který povede novou středoevropskou provincii, do níž bude Německo patřit, připomněl, že Ignác původně myslel na řeholní kongregaci asi šedesáti mužů... a že za dvacet nebo třicet let je docela možné, aby třeba pouhých šedesát jezuitů ve střední Evropě činilo mnoho dobrého. Je to způsob učení se svobodě.

Na závěr P. Clemens uvedl: „Rád podporuji povolání do Tovaryšstva Ježíšova. Jsem rád, že mohu mladým lidem pomoci najít cestu k naplněnému životu. Cítím, že Bůh je živý a podporuje mě v této práci. Nejde nám primárně o Tovaryšstvo jako instituci; záleží nám na živém Bohu.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.12.2020 Nový formační program pro mladé jezuity v Libanonu
1.12.2020 Noviciáty Tovaryšstva Ježíšova v Evropě a na Blízkém východě
27.11.2020 Jezuité vyprávějí o svém čekání na kněžské svěcení
23.10.2020 Rozbíhá se další rok formace mladých jezuitů v Dublinu a Salamance
4.9.2020 Výzva otce generála k modlitbě za povolání do TovaryšstvaNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil