Články / Aktuality Dnes je 19. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům

Středa, 23.9.2020
Haiti. V nedávném poselství jezuitům na Haiti zdůraznil P. generál Arturo Sosa, co je pro jejich oblast důležité.


„Jelikož mám v sobě venezuelskou a karibskou krev, cítím se být velmi blízko haitským lidem,"
řekl otec Sosa na úvod svého poselství. Území Haiti je z historických důvodů součástí kanadské provincie, ale zároveň je stále více spojováno s jinými jezuitskými strukturami v karibské oblasti.

Představeným haitské oblasti je necelé dva roky P. Jean Denis Saint-Félix. Je z velké části odpovědný za organizaci apoštolské práce v zemi, ačkoli kanadský provinciál P. Erik Oland se ve vedení území angažuje. V tomto kontextu určité novosti ve správě území P. generál nejprve pozdravil své spolubratry, počínaje osmi novici, kteří právě vstoupili do noviciátu v Port-au-Prince. Zmínil těžké období, kterým Haiti prochází, a poděkoval jezuitům za jejich odhodlání, velkorysost a touhu zpřítomňovat poslání Tovaryšstva Ježíšova v reakci na naděje haitského lidu.

Poté zdůraznil jeden aspekt životního poslání Tovaryšstva v této karibské zemi: „Tvoříme jedno apoštolské tělo.“ Vysvětlil, že to neznamená jednoduše množství práce, ale dělat práci v jednotně jako jedno tělo. To je možné pouze tehdy, když je základem všech úkolů duch modlitby a jednoty s Bohem, jak zdůraznil papež František při potvrzení univerzálních apoštolských preferencí Tovaryšstva.

S odkazem na zkušenost prvních jezuitů, kteří spolu s Ignácem poznali, že byli shromážděni Pánem navzdory rozmanitosti původu a kultur, otec Sosa zdůraznil, že pro haitské jezuity je důležité žít to, co jezuitská tradice nazývá ignaciánskou indiferencí. Je to způsob, jak čelit pokušení individualismu a snaze prosadit vlastní projekt na úkor díla celého apoštolského těla. Z toho také vyplývá, že i když v zemi, jako je Haiti, které čelí mnoha výzvám, jsou potřeby velmi velké, jsou haitští jezuité povoláni, aby prokázali svou velkorysost pro mise a projekty mimo svou vlastní zemi. Musí tak učinit zejména doprovázením ostatních struktur Tovaryšstva Ježíšova v karibské oblasti a překonáním rozdělení, které má kořeny v dobách dobývání těchto území evropskými mocnostmi.

Zásadní dimenzí poslání Tovaryšstva, která je zvláště důležitá v kontextu země, kde většina lidí žije v chudobě a kde chybí sociální a politické vedení, je pomoci haitskému lidu rozeznat, kde a jak Duch Boží působí uvnitř jejich společenství. Je to výzva pro jezuity, aby usilovali o službu usmíření a volili apoštolské činnosti, které podporují naději.

Stručně řečeno, otec generál povzbudil své spolubratry na Haiti, jedné z nejnáročnějších zemí na světě. Vyzval je, aby se vyhnuli tomu, že by obrátili svoji pozornost pouze na sebe, aby se mohli podílet na univerzálním poslání Tovaryšstva, které chce jako jedno apoštolské tělo ukazovat cestu k Bohu.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.1.2021 Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní době
8.12.2020 Webinář o nadcházejícím Ignaciánském roce
26.11.2020 Vliv pandemie na mezináboženský dialog
20.11.2020 Tovaryšstvo Ježíšovo v Latinské Americe nově přistupuje ke vzdělávání
16.11.2020 Setkání provinciálů jihoasijské konferenceNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil