Články / Aktuality Dnes je 8. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Setkání tří kultur na mariánském poutním místě

Čtvrtek, 24.9.2020
Monte Lussari. P. Peter Lah SJ píše o své pastorační činnosti na italském poutním místě Monte Lussari, které se nachází na rozhraní Itálie, Slovinska a Rakouska.


„Z mého pokoje na Monte Lussari se otevírá pohled do tří sousedních údolí: Drau v Rakousku, Sava a Soča ve Slovinsku. Za mými zády je údolí Bela s přítokem Tagliamentem v severovýchodní Itálii. Po staletí, přesněji šest set šedesát let, byla tato svatyně cílem poutníků z těchto údolí. Zmínil jsem už, že voda z „mé“ části budovy proudí do Černého moře, zatímco voda z druhé poloviny střechy napájí Středozemní moře? Geologicky jsme dělícím bodem, kontinentálním předělem. Duchovně jsme místo setkání tří hlavních evropských etnických skupin: slovanských, germánských a latinských národů.

Jejich setkání nebyla vždy pokojná. Statisíce vojáků zemřely během první světové války při bitvách na Soči. Benito Mussolini, Erwin Rommel a Rudyard Kipling měli o této bojové linii důvěrné znalosti. Po italské okupaci Kanaltalu a Lussari se tisíce německy mluvících obyvatel rozhodly pro Třetí říši a znovu se usadily - každé léto přicházejí jejich potomci do svatyně, aby si připomněli osudová rozhodnutí svých předků. Přes tyto průsmyky uprchlo z komunistických hrůz nespočet uprchlíků.

Zahájení společné pouti

V osmdesátých letech, kdy železná opona visela nad průsmykem Predil deset kilometrů od Lussari, podnikli biskupové z italského Udine, rakouského Klagenfurtu a slovinské Lublaně společnou pouť. Modlili se za svobodnou a mír pro Evropu. Nikdo si tehdy nedokázal představit, že o jednu generaci později budou tyto tři země členy jedné Evropské unie. Méně než generaci poté jsme si zvykli na to, že nemáme hraniční a ideologické kontroly, že to bereme jako samozřejmost, jako své rodové právo, jako něco, co nám dluží. Nemohli jsme se více mýlit - nepatrný virus přinesl zpět jak hraniční kontroly, tak nacionalistické egoismy.

Proč to píšu? Od roku 2016 zodpovídám za pastorační činnost ve svatyni. Usnadňuje to skutečnost, že jsme 1800 metrů nad mořem, což znamená, že poutní sezóna trvá od června do září. Letos v létě, po pětileté přestávce a uprostřed pandemie, jsem navrhl nástupcům zmiňovaných biskupů, aby podnikli pouť do Lussari, aby se modlili za své národy, které ohrožuje nejen koronavirus, ale také virus nacionalismu a egoismu. Odpověděli bez váhání a společně se modlili na této svaté hoře. Nejmladší z nich podnikli pouť tradičním způsobem, pěšky od úpatí hory (1000 metrů převýšení).

Podání ruky Panně Marii

Osobně zde vidím svou službu velmi jednoduše. Podám ruku Panně Marii a ujistím se, že je o jejich děti dobře postaráno. Každý z nich bez diskriminace a všichni společně jako jedna rodina. Zdravím je v jazycích, kterými mluví - moje hluboká vděčnost patří mému jezuitskému vzdělání a všem lidem, kteří je umožnili. Naše shromáždění jsou vícejazyčná. V mých homiliích přirovnávám Boha ke slunci, jehož paprsky se zachytily v plášti Panny Marie, jak ukazuje freska nad ambonem: Jeho teplo nás udržuje při životě, jeho světlo osvěcuje naše hledání štěstí. Rozhřešuji je od jejich hříchů. Modlím se za ně a nabídnu jim postel, pokud o ni požádají - většinou poutníkům, kteří chodí šesti až osmidenní „Cammino Celeste“ pěšky.

Nedělám to sám. Službu zde vykonávají i další kněží a řeholníci, včetně mých jezuitských spolubratrů. Každé léto je sem vysláno šest až deset seminaristů z místních seminářů, aby získali pastorační zkušenosti. A vždy je k dispozici místnost pro kněze nebo řeholníka, kteří chtějí dělat exercicie nebo strávit dovolenou.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Slovenia.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.6.2022 Svědectví o putování po Ignaciánské poutní trase
28.6.2022 Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů
12.8.2021 Užitek putování po Ignaciánské poutní trase
7.7.2021 Sté výročí zasvěcení Polska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
12.3.2021 Digitální pouť novou středoevropskou provinciíIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil