Články / Dokumenty Dnes je 29. 11. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Opravdu procítit bolesti a radosti těch, pro něž chceme pracovat

Středa, 21.10.2020
Výběr z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 8. září 1946

Alena Rousová

Následujícími slovy se P. Kajpr obrací na prvním místě na kněze a řeholníky, ale nejen na ně.


Musíme hledět, abychom dovedli opravdu procítit bolesti a radosti těch, pro něž chceme pracovat, pochopit jejich starosti, i jejich hmotné starosti, starosti, které jsou velmi tíživé a velmi pochopitelné u laiků, kteří mají na starosti rodinu, a o kterých se nám mnohdy vůbec nezdá.

V jedné francouzské knize, v kapitole „Kněz a katolická akce“, vytýká její pisatel především kněžím, že se nesnaží dosti o toto pochopení laiků a že následkem toho nejsou schopnými pomocníky, schopnými vůdci oněch laických apoštolů, kteří mají katolickou akci tvořit.

„Lepíme na jejich život věty z evangelia jako plakáty na stěnu. Říkáme ubohým lidem: Blahoslavení lkající!, a přece jsme sotva kdy skutečně s nimi trpěli. Kážeme o důvěře v Prozřetelnost Boží a je to mnohdy takové neskutečné, protože sotva dovedeme aspoň poněkud vytušit onu strašlivou úzkost, kterou takovému otci rodiny způsobuje věčně nejistý zítřek. Matce, které umřelo malé dítě, řekneme možná: Je o jednoho andělíčka více, nebo: Je třeba se sklonit pod vůli Boží, a snažíme se tak málo prožít a procítit, kolik bolu je v takovém mateřském srdci a jak bledá a neužitečná je naše slovní útěcha ve srovnání s tímto životem jaký je. Ta slova evangelia jsou ovšem pravdivá, ale účinná budou jen tehdy, budou-li lidé vidět, že i my cítíme reálně tíži života a že přece věříme a že přece hledáme s přesvědčením odpověď právě v těch slovech z evangelia.“

A onen spisovatel, kanovník, cituje pak přísnou apostrofu básníka Charlese Péguyho: „Protože nemají sílu být lidmi přirozenosti, myslí si, že jsou lidmi nadpřirozena. Protože nemají odvahy a statečnosti časné, myslí si, že pronikli smysl věčna. Protože nemají odvahy být z tohoto světa, myslí si, že jsou z Boha. Protože nemilují nikoho, myslí si, že milují Boha.“ Jsou to jistě přísná slova. Víme zajisté, jak ony otázky poměru mezi přirozeností a milostí jsou těžké, mnohdy skoro neřešitelné. Zejména dnes, kdy svět tisícerými otvory vniká do naší duše, i kdybychom sebe více chtěli před ním prchat a zavírat se před ním, dnes bychom si měli být vědomi, že onen svět přemůžeme jen tehdy, dáme-li se v boj s ním opravdu poctivě, statečně, budeme-li si vůbec vědomi, že statečnosti je nám velmi, velmi třeba, protože náboženství je boj, boj o nejvyšší hodnoty života, a protože na světě není nic bez námahy a úsilí. Proto nemůžeme si myslit, že se staneme dokonalými, ba ani že se staneme jakž takž spokojenými a šťastnými bez úsilí a bez obětí, bez vypětí mnoha a mnoha sil. A protože nadpřirozené síly se získávají jen modlitbou, tedy bez poctivé, upřímné modlitby.

V duchovním životě se často mluví o útěku před světem, o nenávisti k světu, o nenávisti k sobě samým. V apoštolském životě, zejména za našich dob a více méně za všech dob, je náš úkol mnohem komplikovanější. Nejde jen o to utéci ze světa, jde o to milovat svět, znát svět, a přece jej přemáhat nadpřirozenem, proměňovat jej v nadpřirozeno, jako proměnil Kristus Pán v Káně Galilejské vodu ve víno, jako proměnil přirozené manželství v svátost, jako proměňuje neustále naše obětní dary mešní ve své Tělo a svou Krev. Hlavní a nejdůležitější pole této naší dobyvatelské činnosti je naše slastná povaha. Bylo by třeba, aby na nás bylo cítit, že jsme kněžími a že jsme řeholníky nejenom v tom, co říkáme, nýbrž v celém našem vystoupení, v našich gestech, ba i ve zvuku a tónu našeho hlasu, v určitých chvílích, jak se stává, když mluvíme o věcech, které jsou nám skutečně drahé, s nimiž je srostlá naše bytost.


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 416-417).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.9.2020 Mše svatá na poděkování za dar života a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ
20.7.2020 Časopis Tarsicius o P. Adolfu Kajprovi SJ
22.6.2020 Seznámení s P. Adolfem Kajprem SJ prostřednictvím interaktivního panelu
11.6.2020 Boží Tělo
6.3.2020 Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra má i svoji finanční stránkuNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Oblast umělé inteligence
Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.
Národní úmysl Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.
více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Adventní duchovní cvičení pro všechny


Adventní duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil