Články / Články Dnes je 3. 3. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Čas pandemie – vzácný čas zmoudření?

Pátek, 6.11.2020
Krizová pastorační nabídka 18

Pavel Ambros

Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad verši Thomase Stearnse Eliota: „Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Kde je moudrost ztracená ve znalosti, kde je znalost ztracená v údajích?“


Je čas sáhnout k veršům! Je nejspíš moudrý ten, kdo zná mnoho věcí? Pochopte mě dobře, nejsem proti vědeckým poznatkům, a už vůbec ne proti průběžným informacím. Jen se obávám s mnohými z vás, že přestávají sdělovat něco podstatnějšího. Riziko, které jsme přestali vnímat, jen tak nezmizí. On-line řešení na vše se zdá být praktické, užitečné a ekonomické. Přiznejme si: on-line zůstává ve světě za obrazovkou a o náš život se zajímá jen tehdy, je-li možným ziskem. Informace za mou obrazovkou směřují za obrazovku jiných. Virtuální svět není pravdou, skrývá bankovní konta. Dokonce i škola, alespoň z určitého hlediska, se spokojí s tím, že se vážných otázek dotkne jen zlehka. Ospravedlnění najde nekritizovatelná on-line výuka, která je v módě. Co se vlastně stane, když výuka se stane digitální? Zdánlivě nic vážného! Cožpak kompetence a dovednosti dnes (!) nesměřují především k tomu, jak aplikovat správně to, co je již připravené? Jak konzumovat? Budeme dobře využitelní pro připravené hry, programy a vše, co je nám dopřáno užívat. Navíc se tím uplatní rovné právo všech (!) na standardní konzum.

Nepodílíme se tím na krachu civilizace? K čemu nás on-line připojuje? Za tím vším neradno přehlédnout zoufalou snahu zachránit náš způsob konzumního života a udržet zisky pro korporace. To je odvrácená tvář on-line stylu života, který principiálně odmítá setkání s mistrem, který je sám proměněn tím, co přednáší. Naše mysl se pravděpodobně stane pouhým kontejnerem myšlenkového odpadu, projevů, vizí, názorů a zpráv, kterými jsme živení 24 hodin denně. Už nás vůbec ani nepřekvapí, že řešení představené na tiskových konferencích neplatí ani dvě hodiny. Může to způsobit něco jiného než „poruchu trávení“? Ta nás činí (podobně jako mořská nemoc) lidmi stále více vystrašenými, zmatenými, manipulovatelnými a neschopnými se rozhodovat. Stali jsme se off-line k životu!

V těchto dnech se naše srdce plní bolestmi druhých i našimi vlastními. Strach z nemoci je horší než nemoc sama. Když strach i nemoc přinášíme před tvář nebeského Otce, nejsme sami v nemoci ani ve strachu. Bolesti a strach v nás mohou zůstat jako jizvy. Nemáme odpovědi, ale vracejí se nám ty otázky, které lidi doprovázejí po staletí. Věčně platné otázky po smyslu toho, co prožíváme. Nenajdeme odpovědi klikáním na klávesnici, ale modlitbou, která se stane živou. Nestačí on-line, nejsme-li s Ním a v Něm. A on v nás! Můžeme se dělit o to, co v modlitbě Bůh v srdci říká. Není to prohlášení, jež se dává do medií, ale svědectví o tom, co prožívám v srdci. Mohu v tom poznávat odraz toho, co Bůh s člověkem prožívá.

Dnes více než kdykoli před tím se ukazuje, jak děsivý je svět bez moudrosti. Když jsme ponecháni sami sobě, informacím. Informace unavují, nedávají život. Potřebujeme, aby moudrost promlouvala a my ji chtěli slyšet. Ale nejen to. Je zde ještě lepší cesta, na kterou se můžeme vydat. Můžeme sami vstoupit do času pohromy a vyjít z něho moudřejší! Copak to není hlavním cílem lidské zkušenosti? Když se nám to podaří, neprožili jsme tuto temnou stránku lidských dějin zbytečně. Moudrost je skála. Nechme v sobě zaznít slova T. S. Eliota v překladu otce biskupa Josefa Hrdličky (The Rock, 1934):

Ve všem, co víme, jsme blíž vlastní nevědomosti.
Ve všem, co nevíme, se blížíme své smrti.
Ale blíž smrti nejsme blíž Bohu.
Kde je život, který jsme žitím ztratili?
Kde je moudrost ztracená ve znalosti,
kde je znalost ztracená v údajích?
Nebeské cykly za dvacet století
vzdalují nás od Boha a přibližují Prachu.

Celé povědomí o tom, čím jsou události těchto dnů plné, nás vedou blíž k naší nevědomosti. A nevědomost je spojena s nemožností poznávat skutečnost v jejím pravém významu. Regulací života, kterou jsme „lockdownováni“ (posláni z vězení do korekce či samotky), se zabýváme ustavičně. Nakonec jsme sociálně a kulturně „knokautováni“. Zde se máme přesvědčit o tom, jak život v jeho významu neznáme. Učíme se poznávat, co to znamená být v rukou Boží prozřetelnosti: ta některé z nás ve světě ponechává, abychom naplnili životu svěřený úkol, jiné z nás povolává z tohoto života k sobě. „Ve všem, co nevíme, se blížíme své smrti,“ říká anglický básník.

Je podivuhodný soulad mezi nevědomostí a smrtí. Jakou chuť může mít život a skutečnost kolem nás, jejichž význam neznáme? A jak mohou věci stvořené, živé i neživé, nalézat smysl? Bez něho, i když žijí, jsou mrtvé. S ním, i když umírají, žijí. Smrt nemůže být nahlížena jako skok, jímž se blížíme Bohu. Není předsíní temnoty, ani nesmyslnosti či nevýznamnosti. Proč máme strach se ptát: Kde je ten život, který jsme ztráceli tím, že jsme jej žili (bez smyslu!)? Proč se obáváme i druhé otázky: Kde je „moudrost“, kterou jsme získali stále novými informacemi? Víme mnohé, ale k čemu nám to je?

Otázka nás vede k představě neznámého v důsledku informací, kterých je tolik, že bortí naši osobní kulturu. Kultura je totiž pevným spojením poznávaného s jeho smyslem. Můžeme mít milión informací, jsou-li mezi sebou roztříštěné a vzájemně si odporující, bez sjednocujícího smyslu, stanou se prostým chaosem. Bez odstupu jsou nám ničím, zamlžují a nemají v sobě světlo poznání. Postrádají krásu, vidět jedno v druhém.

Jsme vystaveni řeči odborníků a především politiků. Jedni jsou erudovaní v poznatcích vědy, druzí v užívání moci. Bohužel jsou i nevzdělaní a nevychovaní. Specialisté jsou podobní počítači, který je skládkou pojmů, definic, teorií a aplikací. Vzdělanost jako moudrost nachází spojitosti různých skutečností a lidských záležitostí a vnímá jejich význam. A proto až „nebeské cykly za dvacet století vzdalují nás od Boha a přibližují Prachu“, poznamenává básník. Jinými slovy: informace samy o sobě nás k Bohu nepřiblíží, jen z nás činí součást prachu, to je smrti beze smyslu. Tento verš tká pevné spojení všeho, staví nás na skálu. Nechceš napsat i ty svoji báseň? Je lékem proti nemoci, pravý opak dojmu, který vyvolává politik zdáním, že má vše v rukou. Nemá! „Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.“ (Žl 127,1b)


Text ke stažení naleznete ZDE.

Foto: Ivan Dobrovolský.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.3.2021 Jak na digitální půst?
10.2.2021 V albánské Tiraně se staví nový kostel
8.2.2021 Příprava na Ignaciánský rok ve frankofonní oblasti
29.12.2020 Citáty
23.12.2020 Nad životem svaté Marie EgyptskéNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
Národní úmysl Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei

Sv. Jan Ogilvie


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil