Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuitská služba uprchlíkům si připomíná čtyřicet let trvání

Středa, 18.11.2020
Dne 14. listopadu si připomínáme čtyřicáté výročí Jezuitské služby uprchlíkům (JRS). V jistém smyslu není dobrou známkou, že práce Tovaryšstva Ježíšova pro tuto skupinu marginalizovaných lidí je i dnes tak nezbytná. Když P. Pedro Arrupe, tehdejší generální představený jezuitů, zahájil tuto iniciativu nejprve pro uprchlíky z Vietnamu a krátce nato obecněji pro uprchlíky z jihovýchodní Asie, těžko mohl tušit, že počet uprchlíků v následujících desetiletích neustále poroste.


Jezuitská služba uprchlíkům působí ve více než padesáti zemích a doprovází nejen uprchlíky, ale také množství vnitřně vysídlených osob. Tuto činnost vykonává již čtyřicet let. Při této příležitosti je potřeba poděkovat mnoha mužům a ženám za rozhodnutí, že společně s jezuity nabídli své schopnosti a síly, aby zmírnili nepříjemnou situaci uprchlíků, a především otevřeli vyhlídky pro jejich budoucnost.

Dne 14. listopadu 2020 za trvající pandemie Covid-19 se výročí připomíná především virtuálním způsobem. Odkaz otce Arrupeho byl nově zviditelněn pro zaměstnance, dobrovolníky a partnery poslání Jezuitské služby uprchlíkům, rovněž pro příjemce jejich služeb po celém světě. V odpoledních hodinách se v Římě konalo online setkání s následným slavením eucharistie.

Během projevu ke všem příznivcům Jezuitské služby uprchlíkům zdůraznil P. generál Arturo Sosa, do jaké míry byla tato práce jezuitů založena především na soucitu, který pociťoval otec Arrupe. Tento soucit silně formoval všechny aktivity Jezuitské služby uprchlíkům, která mimo jiné nechce být nevládní organizací, ale chce především doprovázet uprchlíky, kráčet s nimi směrem do budoucnosti. Tato organizace má rozměr lidský, duchovní a také pedagogický. P. Sosa ve svých úvahách o historii Jezuitské služby uprchlíkům zmínil nedávnou encykliku papeže Františka Fratelli tutti. Svatý otec nás v ní zve, abychom vstoupili do světa, který umožňuje obnovu setkání a dialogu, zejména se zapomenutými uprchlíky a migranty.

Na konci svého projevu otec Sosa oznámil, že od letošního roku bude 14. listopad v Tovaryšstvu Ježíšovu na celém světě slaven jako „Den JRS“. To je způsob, jak zdůraznit trvalou reakci Tovaryšstva na potřeby násilně vysídlených osob. Tovaryšstvo při příležitosti tohoto výročí přispívá milionem dolarů na podporu doprovázení, služby a obhajoby ve prospěch uprchlíků.

V rámci slavení mše svaté byl přečten výňatek z dopisu P. Pedra Arrupeho ze dne 14. listopadu 1980. Poté, co vysvětlil, jak se ho osobně dotkl osud uprchlíků na lodích, s nimiž se setkal, a jak sdílel s hlavními představenými Tovaryšstva naléhavou výzvu zapojit se do pomoci, otec Arrupe napsal: „Považuji toto dílo za nový moderní apoštolát pro Tovaryšstvo jako celek, který je dnes i v budoucnu velmi důležitý a který přináší Tovaryšstvu velký duchovní užitek.“

Homilie otce generála vycházela z této historické okolnosti, rovněž z dopisu sv. Pavla Soluňanům (1 Sol 5,1-6), kde vyzývá, abychom byli syny světla a byli bdělí, a z úryvku evangelia podle Matouše vybraného pro tuto příležitost (25,14-30), který zdůrazňuje, že je důležité prospívat svými talenty ostatním, nikoli je žárlivě střežit pro sebe. Otec Sosa řekl, že Jezuitská služba uprchlíkům je již čtyřicet let hlavním vyjádřením úkolu Tovaryšstva milovat a doprovázet chudé a vyloučené.

Jezuité a jejich partneři v poslání jsou povoláni, aby odvážně reagovali na krize, které nastanou v konkrétním okamžiku, aniž by ztratili ze zřetele dlouhodobý výhled. To zahrnuje podporu vyhlídek na lepší budoucnost pro všechny, zejména pro ty, kteří trpí chudobou nebo násilím. Odvaha je nutná, jak tomu bylo u postav v podobenství, které musely riskovat, aby jejich talent přinesl ovoce. V současné situaci priority Jezuitské služby uprchlíkům, zejména usmíření, psychosociální podpora, vzdělávání a obživa, ztělesňují poslání Tovaryšstva Ježíšova vyjádřené nedávnými generálními kongregacemi.

Na závěr své homilie P. generál vyjádřil, že „čtyřicáté výročí JRS je hořkosladké: Kdyby byla ve světě plně přítomna Boží vláda, nebyla by Jezuitská služba uprchlíkům potřebná! Naléhavost poselství evangelia nás však nutí pokračovat v naší práci.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.9.2021 Jezuité pomáhají po zemětřesení na Haiti
7.9.2021 Mezi migranty v Moskvě
1.9.2021 Dětské centrum v Kyrgyzstánu
26.8.2021 Pomoc migrantům ve Španělsku
14.7.2021 Schody podporují dodržování zákonůIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

P. Václav Vacek o P. Janu Rybářovi SJ


První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil