Články / Aktuality Dnes je 3. 3. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Tovaryšstvo Ježíšovo v Latinské Americe nově přistupuje ke vzdělávání

Pátek, 20.11.2020
Latinská Amerika. Ve dnech 3. až 7. listopadu se konalo virtuální setkání provinciálů Latinské Ameriky a Karibiku. Zabývali se otázkou, jak by mohlo Tovaryšstvo ještě lépe sloužit lidem v zemích, ve kterých působí. Stejně jako jinde ve světě je i v Latinské Americe Tovaryšstvo známé svojí vzdělávací činností. Provozuje vzdělávací instituce na všech úrovních; můžeme zmínit síť Fe y Alegría (Víra a radost), která vznikla právě v Latinské Americe.


Papež František napsal vlastní rukou dopis přítomným provinciálům, kde je vyzýval, aby se zapojili do paktu o vzdělávání. Vyjádřil jim důvěru, že se s užitkem zúčastní tohoto projektu, který vyzývá ke spolupráci rodiny, vlády a školy. Připomněl, že myšlenka paktu o vzdělávání není nová. Svatý otec věří, že nyní nastal správný čas dát jí nový život. Dodal: „Jistě nejde o otázku jednoduché obnovy, ale o opětovné vytvoření, o navržení cesty osobní a sociální integrace, kde harmonický jazyk mysli, srdce a rukou vyžaduje harmonickou činnost mezi školou, rodinou a vládou.“

Tuto iniciativu představil papež František 15. října během proslovu na Papežské lateránské univerzitě. Uvádíme některé základní myšlenky:

„Vzdělání považujeme za jeden z nejúčinnějších způsobů, jak učinit náš svět a historii lidštějšími. Vzdělání je především záležitostí lásky a odpovědnosti přenášené z jedné generace na druhou.

Výchova jako taková je přirozenou protilátkou proti individualistické kultuře, která se občas zvrhne ve skutečný kult sebe sama a v nadřazenost lhostejnosti.

Dnes je zapotřebí obnoveného závazku ke vzdělávání. Cílem této investice do vzdělávání, založené na síti lidských a otevřených vztahů, je zajistit, aby měl každý přístup ke kvalitnímu vzdělání v souladu s důstojností lidské osoby a naším společným povoláním k bratrství. Je čas dívat se do budoucnosti s odvahou a nadějí. Kéž setrváváme v přesvědčení, že vzdělání v sobě nese semeno naděje: naděje na mír a spravedlnost; naděje na krásu a dobrotu; naděje na sociální harmonii.“

Odpověď na tuto výzvu papeže Františka byla během shromáždění prioritou. Také otec generál, který se zasedání zúčastnil, důrazně vybízel provinciály, aby se k paktu připojili. Řekl jim: „Návrh papeže Františka pochází z hluboké touhy účinně přispívat k přijímání prostředků pro nalezení lepší budoucnosti celého lidstva, budoucnosti plné naděje, postavené na lidském bratrství a harmonii s prostředím.“ Podle otce Sosy má pakt o vzdělávání kořeny v pastoračních zájmech vyjádřených v dokumentech Evangelii Gaudium, Laudato Si' a v poslední době ve Fratelli tutti. Z důvodu celosvětové pandemie je tento pakt ještě důležitější v rámci boje proti „vzdělávací katastrofě“, kterou pandemie způsobuje milionům mladých lidí, kteří ze zdravotních nebo ekonomických důvodů nemohou pokračovat ve studiu.

Tento projekt, dodává otec generál, je zcela v souladu s duchem univerzálních apoštolských preferencí. Zdůraznil také, že zapojení do paktu o vzdělávání není záležitostí pouze „vzdělávacího sektoru“, ale celého Tovaryšstva. Jde o to, aby se Tovaryšstvo přeměnilo v „učebnu globálního vzdělávání“. Všechno, co dělá, může přispět k vytvoření podmínek pro integrální zrání nových generací, takže všechny jezuitské instituce se podle své povahy mohou na tomto paktu podílet.

Otec generál podepsal pakt o vzdělávání za přítomnosti všech provinciálů Latinské Ameriky a Karibiku. Pozval provinciály, aby učinili totéž. Bylo tedy oznámeno, že „Tovaryšstvo Ježíšovo v Latinské Americe a Karibiku podepsalo pakt o vzdělávání“. Všichni jezuité, jejich partneři a díla jsou vyzváni, aby připojili svůj podpis 12. prosince na svátek Panny Marie Guadalupské.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.3.2021 Nová středoevropská provincie má své logo
25.2.2021 Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru
15.2.2021 Otec Ernesto Santucci SJ vzpomíná na dlouhá léta svého řeholního života
27.1.2021 Otec generál svolal kongregaci prokurátorů
14.1.2021 Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní doběNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
Národní úmysl Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei

Sv. Jan Ogilvie


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil