Články / Aktuality Dnes je 22. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Vliv pandemie na mezináboženský dialog

Čtvrtek, 26.11.2020
Řím. V týdnu od 16. do 20. listopadu se P. generál Arturo Sosa setkal se svojí radou, aby projednali témata týkající se celého Tovaryšstva.


Jedním z témat byl dopad celosvětové pandemie koronaviru. Tuto část rozhovorů moderoval sekretář pro službu víře P. James Hanvey. Zaměřil se na způsoby reakce velkých náboženství na bezprecedentní situaci, které čelíme. Může pandemie přispět ke sblížení mezi náboženstvími a k posílení mezináboženských vztahů?

První část prezentace P. Hanveyho se opírala o Duchovní cvičení svatého Ignáce a zabývala se pohledem Nejsvětější Trojice na svět v době koronaviru. Zahrnovala i statistické údaje a hledala důsledky pandemie na celý svět. Destabilizace, omezení svobod, prověření důvěryhodnosti veřejných orgánů a vlády, zvýšení technologického dohledu nad lidmi, růst veřejného dluhu - to vše může mít dopad na budoucí generace.

Prezentace otce Hanveyho rovněž zdůraznila nové formy sociálních vazeb, jakož i nové způsoby práce, které vyžadují revizi pracovněprávních předpisů a nutnost reorganizovat sociální prostor, aby se zohlednil svět, kde jsou všichni propojeni. Obecněji řečeno, pandemie nabízí příležitost „probudit se“, lépe spolupracovat. V budoucnu budou hrát důležitější roli mezinárodní organizace, zejména Světová zdravotnická organizace.

Poté se P. James Hanvey zaměřil na reakce různých náboženských tradic na současnou situaci. Zmínil se o návrzích křesťanství, buddhismu, protestantismu, pravoslavného světa, judaismu, islámu, afrických a domorodých náboženských tradic.

Pandemie podpořila vytváření nových společenství modlitby, liturgie a eucharistie. Umožnila využití nových duchovních a morálních zdrojů. Zvýšila povědomí o potřebě sociální a ekologické transformace. Podporuje setkání a usmíření mezi náboženskými tradicemi, protože je jasnější než kdy jindy, že jsme všichni „na jedné lodi“. Vyžaduje uvědomit si ústřední postavení lidské osoby a jejích práv, rovnost všech. Všechny náboženské tradice se s tímto principem ztotožňují, a proto je lze navzájem přiblížit, sjednotit více než kdykoli předtím a prosazovat tuto antropologickou vizi, která má také duchovní rozměr.

Několik citací na závěr:

„Ve jménu rozvoje rostou člověkem způsobené i přírodní katastrofy; společné dobro a domorodé národy jsou největšími oběťmi tohoto procesu. V této souvislosti je úsilí o spravedlnost v podobě různých hnutí stále silnější.“

„Je příliš snadné cítit se bezmocný za vnímaného rozsahu krize. Právě v takových dobách jsou však buddhistické hodnoty všímavosti, soucitu a přijetí nejvíce potřebné.“

„Pandemie celkově silně podporuje ty, kteří se zasazují o změnu životního stylu našich komunit v duchu Laudato Si´; náboženský judaismus se také ubírá tímto směrem.“

„Církev jako ʿpolní nemocniceʾ je také nazývána Samaritánem, což jí umožňuje přiblížit se tolika mužům a ženám, kteří upadli na okraji cesty, přerušit svou cestu, pocítit soucit a starat se o rány lidstva hluboce traumatizovaného dopady koronavirové krize.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.3.2021 Jezuitská provincie v Patně slaví sto let
1.3.2021 Nová středoevropská provincie má své logo
25.2.2021 Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru
15.2.2021 Otec Ernesto Santucci SJ vzpomíná na dlouhá léta svého řeholního života
27.1.2021 Otec generál svolal kongregaci prokurátorůNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil