Články / Aktuality Dnes je 23. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Webinář o nadcházejícím Ignaciánském roce

Úterý, 8.12.2020
Dne 20. května 2021 zahájí Tovaryšstvo Ježíšovo a celá ignaciánská rodina oslavy Ignaciánského roku. Je vyhlášen při příležitosti pětistého výročí zranění svatého Ignáce při obraně Pamplony a jeho následného obrácení. Tato událost zásadně změnila Ignácovy představy o budoucnosti, které byly plné bohatství a činů, které získávají světskou čest. Zahájila proces obrácení, který ho přivedl k větším snům, které se již nesoustředily na sebe, ale na Boha. Svatému Ignáci pomohla „vidět v Kristu všechno nově“, jak zní motto Ignaciánského roku, a proto je tématem roku obrácení.


Generální kurie v Římě uspořádala 4. prosince webinář, kde otec generál vyjadřoval své představy a přání o nadcházejícím Ignaciánském roce. Zapojilo se do něho více než sto dvacet účastníků z celého světa: koordinátoři Ignaciánského roku z různých jezuitských provincií, zástupci jezuitských konferencí i několika ženských řeholních společností s ignaciánskou spiritualitou a představitelé Společenství křesťanského života. P. generál vyjádřil radost nad účastí celé ignaciánské rodiny: „Doufám a přeji si, abychom v celé ignaciánské rodině mohli společně pracovat na oslavách tohoto roku, znovu objevili své kořeny, a obnovili tak sebe a svůj pohled na svět.“

Vyzval všechny, aby prožili tento Ignaciánský rok více s pohledem zaměřeným na současnost a budoucnost než na minulost. Měla by to být především příležitost ke zkušenosti každého z nás denně prožívat obrácení, obnovovat se a proměňovat.

Ačkoli důvodem těchto oslav je pětisté výročí obrácení svatého Ignáce, varoval P. Sosa před pokušením zaměřit se pouze na svatého Ignáce: „Není centrem tohoto Ignaciánského roku. Je prostředkem, pomocí něhož musíme jít ke Kristu. Kristus by měl být vždy uprostřed tohoto Ignaciánského roku. Pokud během tohoto roku nebudeme upírat oči na Něho, pak pro nás toto výročí nemá smysl.“

Po proslovu otce Sosy se účastníci dověděli o projektech, které se v této věci vyvíjejí na kurii, a došlo na návrhy, jak zlepšit spolupráci. Měli příležitost poslechnout si několik příkladů projektů z různých provincií a klást otázky.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.3.2021 Jezuitská provincie v Patně slaví sto let
1.3.2021 Nová středoevropská provincie má své logo
25.2.2021 Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru
15.2.2021 Otec Ernesto Santucci SJ vzpomíná na dlouhá léta svého řeholního života
27.1.2021 Otec generál svolal kongregaci prokurátorůNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil