Články / Aktuality Dnes je 15. 5. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ postupuje do Říma

Středa, 6.1.2021
Praha. V pondělí 4. ledna byla v kostele svatého Ignáce v Praze ukončena diecézní fáze procesu blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ. Proběhlo poslední zasedání tribunálu. Na ně navazovala slavnostní bohoslužba, které předsedal kardinál Dominik Duka.


Tuto ojedinělou událost doprovázeli komentářem jezuité P. Miroslav Herold a P. Jan Regner, čímž přispěli k porozumění přítomným i divákům, kteří sledovali bohoslužbu online.

Po úvodní modlitbě pan kardinál učinil prohlášení, že v procesu splnil všechny povinnosti, které mu ukládá kanonické právo, a podepsal příslušné dokumenty. Po něm skládali přísahu i členové tribunálu. Procesní akta byla zapečetěna a v brzké době budou postoupena Kongregaci pro svatořečení v Římě, kde bude zahájeno šetření v druhé instanci.

V promluvě kardinál Duka vyšel z liturgických čtení a rozhovořil se o P. Adolfu Kajprovi, který byl služebníkem slova jako kazatel a publicista. Ve svém povolání nehledal společenskou prestiž, ale službu člověku. Církev má vizi, ale v množství používaných prostředků se někdy vytrácí hlavní linie. Tou je Mesiáš, Kristus, který prolil svou krev za všechny. Slovo musí být autentické, ne jednostranné. Adolf Kajpr jako Kristův svědek a muž slova je vzorem pro ty, kdo se rozhodli sloužit slovu. Dnešní autoři tisku zaznamenávají události hned, snaží se šokovat, zasahovat emotivní stránku člověka. To pak brání kritickému hodnocení textu. Taková byla situace už v době otce Kajpra. Ani papeži svatému Janu Pavlu II. se nepodařilo docílit, aby novináři na sebe vzali plnou zodpovědnost za svá sdělení. Pan kardinál vyjádřil své přání, aby – až bude P. Kajpr blahořečen – promluvil do svědomí sdělovacích prostředků a ty si z něho vzaly příklad. „Adolf Kajpr poznal, co znamená vyslovit pravdivé slovo.“ Za to se nedávají ceny, ale platí se obětí. Být věrni slovu je zodpovědnost každého z nás.

P. Bartoloměj Čačík přednesl závěrečné prohlášení o průběhu šetření o životě P. Adolfa Kajpra, o závěrech historické komise a teologických cenzorů. Potvrdil, že diecézní fáze procesu proběhla v souladu s právními předpisy. Kardinál Duka prohlásil, že diecézní šetření je ukončeno, a nařídil doručení akt Svatému stolci k posouzení a rozhodnutí.

Následoval chvalozpěv Te Deum a modlitba u ostatků P. Kajpra. P. provinciál Petr Přádka poděkoval panu kardinálovi, tribunálu, všem, kdo se na procesu podíleli, všem, kdo připravili bohoslužbu, ale zejména vicepostulátorovi procesu Vojtěchu Novotnému a jeho manželce, jejichž práce ve velké míře umožnila dospět k této slavnosti.


Foto: Alena Rousová.
Fotografie Lucie Horníkové (Člověk a víra) jsou ZDE a ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.5.2021 Maria v každodennosti křesťanské víry
4.4.2021 Život zbavený vší pomíjejícnosti a smrtelnosti, to je Bůh
17.2.2021 Kristova křížová cesta
3.2.2021 Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott
8.1.2021 P. Adolf Kajpr SJ vzbudil zájem médiíNáš tip


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.
Národní úmysl Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
více »

Nejbližší akce

Zahájení Ignaciánského roku


Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Památka sv. Ondřeje Boboly


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil