Články / Aktuality Dnes je 23. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuité na Haiti usilují o spravedlnost

Pátek, 22.1.2021
Haiti. Haitští jezuité vydali prohlášení, ve kterém pojmenovávají příčiny krize v zemi a vyzývají k záchraně Haiti.


„Život s Ježíšem dává poznat Boží solidaritu s lidstvem, zejména s trpícím lidstvem. Otevírá nové horizonty prostřednictvím hodnot sdílení a empatie. Poslání, které dnes dostáváme od Krista, nám dává radikální úkol každodenního vtělování těchto hodnot v náročné realitě našeho světa a uprostřed trpících lidí na Haiti,“
čteme v prohlášení.

V souvislosti s tímto evangelním posláním zaujali jezuité na Haiti postoj k současné haitské krizi. Pětistránkový dokument byl distribuován do médií počátkem ledna.

Prohlášení popisuje dimenze současné krize. Jedná se o sociální krizi, která je globální a hluboká, nikoli cyklická; ovlivňuje všechny vrstvy společnosti. Krize podkopává základy společnosti, protože kolabují veřejné instituce. Vznikají velké nejistoty, protože ozbrojené gangy nejsou trestány. Jde také o politickou krizi, protože političtí vůdci jsou zcela zdiskreditováni. Neprojevují žádnou odvahu; jsou pohodlní, bez kreativity a nedokáží plánovat. Výsledkem je, že stát postupně ztrácí kontrolu nad hybateli společnosti. Tato situace umožňuje návrat k diktatuře, jako tomu bylo v době Françoise Duvaliera. Dále jezuité jmenují ústavní krizi, protože vláda projevuje svou moc vyhláškami, které jsou často v rozporu s ústavou. To vše vede k hospodářské krizi: poklesu výroby, poklesu hrubého domácího produktu a neschopnosti poskytovat vzdělávací a sociální služby moderní společnosti. Nevyhnutelnými důsledky jsou exodus z venkova a zhoršující se chudoba ve městech.

Příčin této situace je mnoho. Tyto jsou hlavní: do očí bijící sociální nerovnost, absence veřejných politik pro integraci občanů, nedostatek empatie a povědomí občanů, hromadění sociální nespravedlnosti a nerespektování základních hodnot, jako je solidarita, respekt vůči životu a životnímu prostředí, podpora společného dobra a pohled nad rámec svých vlastních zájmů.

Podle vyjádření Tovaryšstva na Haiti je rizikem této nouzové situace, že bude přehlédnuto mnohé bohatství, které jistě může přispět k jejímu překonání a opětovnému oživení země. Haiti má obrovský přírodní a kulturní potenciál: bohaté podloží, tisíc sedm set kilometrů pobřeží, mnoho historických a přírodních lokalit a diasporu s více než dvěma miliony obyvatel. V počátcích je zde také občanské hnutí, které je navzdory svým omezením zdrojem naděje pro budování silné demokracie a obnovení právního státu.

Na závěr jezuité vyzývají všechny náboženské síly, aby se spojily na cestě k znovuzrození Haiti v sociální sféře a překonaly rozpory mezi katolíky, protestanty a místními náboženstvími. Vyzývají národní a mezinárodní aktéry, vitální síly země, sociální a politické aktivisty, haitskou diasporu a „statečné obyvatele Haiti“, aby se spojili a zachránili Haiti.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.3.2021 Úvahy nad navrhovaným zákonem o eutanazii
18.3.2021 Podstatné prvky vzdělávání v jezuitských školách
2.3.2021 Jezuitská služba uprchlíkům požaduje důstojnější ubytování žadatelů o azyl
23.2.2021 Světový den sociální spravedlnosti
18.2.2021 Péče o migranty v BejrútuNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil