Články / Aktuality Dnes je 23. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec generál svolal kongregaci prokurátorů

Středa, 27.1.2021
Řím. V dopise zaslaném 15. ledna všem vyšším představeným Tovaryšstva Ježíšova otec generál Arturo Sosa oznámil konání sedmdesáté první kongregace prokurátorů. Bude se konat v Loyole od 16. května 2022. Předcházet jí budou duchovní cvičení, která podle vyjádření generálního představeného umožní delegátům „hlouběji naslouchat Duchu Svatému, který je aktivní v našem Tovaryšstvu“.


Kongregace prokurátorů sdružuje delegáty z každé provincie a regionu Tovaryšstva. Ti jsou voleni na provinční kongregaci a mají za úkol navštívit jezuity a jezuitská díla, aby dokázali vytvořit obraz situace Tovaryšstva v jejich provinciích a odpovědět na otázky, které otec generál navrhuje jako téma dalších setkání. To vyžaduje dlouhou přípravu.

Již druhá generální kongregace v roce 1565 vytvořila kongregaci prokurátorů. Od samého počátku Tovaryšstva vyvstala potřeba častějších setkání na univerzální úrovni než setkání generálních kongregací, která se měla konat zejména v době, kdy generál zemřel. Proto se předpokládalo, že každé tři roky se může konat setkání „prokurátorů“. Později bylo rozhodnuto, že se bude konat každé čtyři roky a že se bude střídat se setkáním kongregace provinciálů, která byla vytvořena později.

První rolí kongregace prokurátorů je rozhodnout, zda má být svolána generální kongregace, poté co informovala P. generála o „stavu Tovaryšstva“. Od třicáté první generální kongregace (1965-66) přibyl další účel: vypořádat se s důležitými záležitostmi na úrovni univerzálního Tovaryšstva. To výrazně rozšířilo její roli. Jednou z výhod tohoto setkání je, že umožňuje zastoupení „řadových členů“ Tovaryšstva, protože prokurátoři - kteří se musí připravit návštěvou své provincie nebo regionu - nejsou provinciály ani vyššími představenými. Ti mají další příležitosti vyjádřit své názory otci generálovi.

Několik kongregací prokurátorů muselo být během staletí zrušeno, jednou kvůli nemoci generála, čtyřikrát kvůli epidemii, sedmkrát kvůli válkám nebo evropskému sociálnímu napětí. Pandemie Covidu-19 není první zkouškou, kterou Tovaryšstvo zažilo na univerzální úrovni!

Otec Sosa ve svém svolávacím dopise situuje příští kongregaci prokurátorů do rámce Ignaciánského roku se stejným tématem: „Vidět v Kristu všechno nově“. Konkrétněji píše: „Kongregace může být dobou, kdy společně zkoumáme světla a stíny Tovaryšstva, konkrétní výzvy, kterým čelíme, a působení Ducha Svatého, který nás volá ke stále větší štědrosti ve službě Církvi a našemu světu. Není pochyb o tom, že jednou z největších výzev, kterým náš svět čelí, je Covid-19, jehož důsledky budou v dohledné budoucnosti s námi i nadále.“

Pokud jde o záležitosti, které generální představený požaduje od provinčních kongregací, o nichž budou muset prokurátoři informovat, jedná se o první krok v návaznosti na široký projekt Univerzálních apoštolských preferencí, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat podle přání papeže Františka první z nich - „ukázat cestu k Bohu pomocí duchovních cvičení a rozlišování“. Druhým zásadním bodem je doprovázení mladých a jeho souvislost s podporou jezuitských povolání.

Do roka se musí setkat provinční kongregace, aby si zvolily svého prokurátora. Mají připravit zprávu o stavu Tovaryšstva ve své oblasti a odpovědi na otázky otce generála před příjezdem do Loyoly na začátku května 2022. Očekává se, že se setkání zúčastní osmdesát sedm účastníků, včetně P. generála a jeho asistentů.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Poslední kongregace prokurátorů v roce 2012 v Nairobi v Keni (Světové Tovaryšstvo).

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.3.2021 Jezuitská provincie v Patně slaví sto let
1.3.2021 Nová středoevropská provincie má své logo
25.2.2021 Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru
15.2.2021 Otec Ernesto Santucci SJ vzpomíná na dlouhá léta svého řeholního života
14.1.2021 Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní doběNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil