Články / Články Dnes je 23. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Zemřel otec Andrzej Koprowski SJ (1940–2021)

Středa, 3.2.2021
P. Pavel Ambros SJ o P. Andrzejovi Koprowském a jeho propojení s Českou republikou

Pavel Ambros

Otec Andrzej Koprowski SJ byl v minulých dnech hospitalizován ve varšavské nemocnici, která se nachází v historické části zvané Praga, čtvrti ležící na pravém břehu Visly. Jeho zdravotní stav se na covidovém oddělení rychle zhoršoval. V pátek 29. ledna 2021 v 11 hodin dopoledne přišla zpráva, že si jej Pán povolal k sobě. Zemřel ve věku nedožitých osmdesát jedna let, po šedesáti letech života v Tovaryšstvu Ježíšovu a padesáti dvou letech kněžského života. Ve stejný den zemřel ze stejné jezuitské komunity při farnosti Andrzeje Boboly ve Varšavě jednapadesátiletý otec Bartosz Kurzyński SJ, který se věnoval nemocným. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1989. Ve stejné farnosti byl otec Andrzej Koprowski vyhledávaným zpovědníkem.

Otec Andrzej Koprowski SJ, syn Stanisława a Wandy rozené Rowińské, se narodil 11. března 1940 v Lodži jako nejstarší ze čtyř bratrů. Vstoupil do jezuitského noviciátu v Kaliszi dne 31. srpna 1961 a poslední řeholní sliby složil 2. února 1979 ve Varšavě.

Po absolvování střední školy nastoupil na Fakultu polské filologie na Varšavské univerzitě a v roce 1961 získal magisterský titul. Po prvních řeholních slibech, které složil 8. září 1963, studoval filozofii v Krakově (1963–1966) a teologii ve Varšavě (1966–1970). Na kněze byl vysvěcen 24. června 1969 pomocným biskupem Bronisławem Dąbrowskim († 1997), členem řádu orionistů (Piccola opera della Divina Provvidenza). První rok svého kněžského působení strávil jako kaplan akademické mládeže ve Varšavě. Začal se rovněž připravovat k doktorskému studiu. Po roce byl přeložen do Lublinu a na Katolické univerzitě v Lublinu působil jako kaplan. V letech 1976–1979 přednášel na Katolické univerzitě v Lublinu historii a sociologii kultury. V roce 1977 obhájil doktorskou práci na Filozofickém a sociologickém ústavu Polské akademie věd. Od února do srpna roku 1978 pobýval na třetí probaci v belgickém Fayt-Lez-Manage pod vedením otce Michela Bouillota SJ († 1997).

Jak uvádějí polští jezuité, byl v roce 1979 jmenován rektorem Collegia Bobolanum, když téhož dne složil své poslední řeholní sliby (27. února 1979) do rukou Zygmunta Perze SJ, provinciála Velkopolské provincie (1979–1985). V době jeho působení byl vybudován poutní chrám svatého Andrzeje Boboly a uskutečnila se rozsáhlá přístavba celé koleje. V letech 1984–1989 působil na generální kurii v Římě ve funkci regionálního asistenta pro východní Evropu a přednášel na Gregoriáně na Institutu sociálních věd (1986–1989).

V této době navštívil tajně několikrát Československo a setkával se s českými i slovenskými jezuity. P. Jan Pavlík ve svých dějinách České provincie Tovaryšstva Ježíšova Budou vás vydávat soudům (1995) tuto jeho aktivitu výslovně několikrát zmiňuje. Mimo jiné o něm napsal: „V té době byl novým slovanským asistentem Polák P. Andrzej Koprowski, který byl velmi čilý. Začalo sem přibývat zásilek a dopisů z Říma, dostávali jsme více knih a dokumentů díky skvělým narážkám P. Koprowského v dopisech, které postupovala pečlivá cenzura dál. On také podnítil časté pozdravy otců provinciálů z celého světa, což byl zase znamenitý tah. Boj proti nám se tolik nekonal, protože zřejmě vzniklo mínění, že by nebylo radno, aby se po celém světě začalo psát a provinciálové protestovali proti útlaku a pronásledování jezuitů v ČSSR.“ (s. 176) Byl to také otec Andrzej, který zprostředkoval povolení světit mladé jezuity biskupem Korcem a Dubovským na Slovensku.

Byl to rovněž dopis otce Andrzeje, pojednávající o přípravě kongregace prokurátorů v roce 1987, kdy se i jeho diplomatickou zručností podařilo, aby se P. Pavlík dostal do Říma a mohl zde pobýt tři týdny. To vše již ukazovalo na změnu politické situace a postupný vnitřní rozpad komunistického režimu. Ten ostatně započal návštěvou svatého Jana Pavla II. v Polsku, při jejíž organizaci na mediálním poli se dostal do ohniska událostí i otec Andrzej. Jeho hodnocení bylo citováno i v československém samizdatu: „Miliony katolíků žijící v zemi, utlačovány komunistickým režimem, po letech pronásledování a totality tehdy uviděly přicházet pastýře univerzální církve v bílém rouchu, jehož slova Nebojte se! navždy změnila historii východního bloku Evropy. První cesta Jana Pavla II. do Polska má speciální význam. Nešlo pouze o návrat papeže do rodné polské vlasti, ale o apoštolskou cestu nástupce svatého Petra za železnou oponou, do země sovětského bloku. (…) V té době měl režim, vlády a straničtí vůdci strach z této cesty. Obávali se, že výsledkem papežovy návštěvy budou demonstrace a nepokoje. Ve skutečnosti však byly tyto dny naplněné radostí a klidem. Poprvé se setkali věřící i nevěřící jako jedno svobodné společenství a znovuobjevili svou důstojnost.“

V letech 1989–1997 byl otec Andrzej vedoucím redakce katolických programů v Polské televizi a zároveň v letech 1992–1997 vedoucím Katolické kanceláře pro informace a evropské iniciativy (OCIPE) ve Varšavě. Během tohoto období vedl poměrně rozsáhlou korespondenci s Janem Pavlem II.

V roce 1997 se stal provinciálem Velkopolsko-mazovské provincie Tovaryšstva Ježíšova a tuto provincii řídil do roku 2003. O rok později začal pracovat v Římě jako zástupce ředitele a poté jako programový ředitel Vatikánského rozhlasu. Otec Koprowski opustil Vatikánský rozhlas v roce 2015 a vrátil se do Polska, kde po dlouhou dobu působil v mediálním sektoru jako autor článků a překladatel knih, jakož i vyhledávaný zpovědník a exercitátor. Byl ceněn pro svou velkou duchovní hloubku a schopnost číst realitu a události církve a světa včetně vyhodnocení důsledků pro život lidí.

Připomeňme, že v dnech 26. února – 3. března 2012 dával na Vranově u Brna duchovní cvičení českým a moravským biskupům. Při té příležitosti se otec Koprowski aktivně zúčastnil semináře Mediální gramotnost křesťanů organizovaného radiem Proglas. Vzpomínku na něj i poděkování za jeho neutuchající zájem o jezuity východní Evropy můžeme zakončit jeho slovy, která tehdy zazněla: „Křesťanství není jenom nějaké prosté náboženství, jedno z mnoha, protože ukazuje a vyznává konkrétní historický fakt. V plnosti času Bůh poslal svého Syna Ježíše, který se narodil v Betlémě. A Ježíš Kristus nám ukázal Boha prostřednictvím svého života. Prostřednictvím způsobu, jakým vytvářel společenství učedníků. Ale také nám ukázal důstojnost člověka, každé lidské osoby. (…) Benedikt XVI. říká, že většina lidí dnes nenachází evangelium v evangelizaci církve. Totiž přesvědčivou odpověď na otázku, jak žít. Evangelium je ale určeno všem, a nejenom vyhraněnému kruhu osob, a proto jsme povinni hledat nové cesty, abychom přinesli evangelium všem. Nová evangelizace je obnovené úsilí, k jehož provedení je církev volána, aby byla na výši výzev, které dnešní společenský a kulturní kontext klade křesťanské víře, jejímu hlásání a jejímu svědectví, a to v důsledku probíhajících silných změn. To, co jsem chtěl na začátku zdůraznit, je skutečnost, realita těch faktů, které stojí na kořeni křesťanství. Jsme ale v kultuře médií.“


Foto: Vatican News.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.4.2021 Pevnost, která svítila, až rozjasňovala; byla totiž evangelní
30.3.2021 Zemřel Ivan Dobrovolský
26.3.2021 Zemřel P. František Pevný SJ
16.3.2021 Toto je kněžská osobnost
9.3.2021 V jeho ústech získávalo Boží slovo zvláštní síluNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil