Články / Články Dnes je 23. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Co přinese rok 2021 v univerzální církvi?

Úterý, 9.2.2021
P. Pavel Ambros SJ shrnuje očekávané události

Pavel Ambros

V čase, který je nám darován, je svátek či připomínka vždy příležitostí. Otevírá šanci obnovit vztah, ne s ideálem, nýbrž s osobou. V Ignaciánském roce, v období od 20. května 2021 do 31. července 2022, s budeme připomínat dvě slavné události: obrácení mladého Ignáce při bitvě u Pamplony (20. května 1521) a čtyři sta let od jeho svatořečení papežem Řehořem XV. (12. března 1622).


Spolu s evropskými jezuity si připomeneme v květnu pět set let od narození svatého Petra Kanisia, zakladatele klementinské koleje a první jezuitské komunity v Praze. Tento učitel církve a čelní představitel katolické reformy šestnáctého století se narodil 8. května 1521 v nizozemském Nijmegenu. Oficiální oslavy výročí začaly 10. ledna v Innsbrucku.

Pro Tovaryšstvo Ježíšovo bude tento rok rovněž přípravou na sedmdesátou první kongregaci prokurátorů, která začne 16. května 2022. Proto se také v naší české provincii uskuteční provinční setkání začátkem září tohoto roku, na němž bude zvolen delegát za českou provincii.

V českých zemích bude rok 2021 ve znamení oslavy tisícího stého výročí od smrti kněžny Ludmily. Již 1. října 2020 si postavu zakladatelky přemyslovské dynastie, babičky a vychovatelky svatého Václava a první české světice připomněl Senát České republiky.

Co bude prožívat celosvětová církev? Již samotný měsíc leden, který máme právě za sebou, dává tušit nejistotu s plány na celý tento rok. Jedno víme jistě: budeme muset zůstat flexibilní, nacházet kreativní řešení a učit se tomu, za jakých okolností a podmínek je virtuální také duchovní. To jsou některé z výzev, kterým bude pravděpodobně čelit katolická církev po celém světě roku 2021. Mnohé otázky zůstávají otevřené a po zkušenostech, které jsme učinili v minulých měsících, víme, že najít na ně odpovědi není vůbec lehké. Jak pokračovat se slavením bohoslužeb, když její základní dynamika je tak silně narušena, že se vytrácí její komunitní charakter a stává se soukromou zbožností? Jak pojímat pastoraci jako činnost celého Božího lidu? Jak uspořádat katecheze a vzdělávací nabídky dospělým? Co s hodinami náboženství na školách? Jak zorganizovat první svatá přijímání, biřmování, svatby, pohřby, ale dokonce i naše farní kavárny, agapé, posezení, bály a mnoho dalších iniciativ? Lze jistě předvídat, že krize způsobená pandemií omezí život církve po dobu nejméně dalších několika měsíců.

Vzhledem k probíhající pandemii vypadá kalendář papeže Františka na příští rok prostě. Nejprve bude církev slavit zvláštní rok věnovaný rodině: Rodina podle Amoris Laetitia. Slavnostně bude otevřen na svátek svatého Josefa dne 19. března 2021 a skončí oslavou desátého Světového setkání rodin, které se bude konat v Římě v červnu 2022.

Kromě toho byl vyhlášen papežem Františkem Rok svatého Josefa. Bylo to oznámeno 8. prosince 2020 spolu s apoštolským dopisem Patris corde (Otcovo srdce) u příležitosti sto padesátého výročí vyhlášení svatého Josefa za patrona univerzální církve. Potrvá do 8. prosince 2021.

Tradičně bude papež předsedat obřadům souvisejícím s nejdůležitějšími církevními svátky, jako jsou Velikonoce a Vánoce. Zůstává neznámé, zda a do jaké míry budou jejich oslavy omezeny; navíc kvůli bolestem zad papež František, který 17. prosince loňského roku oslavil 84 let, musel několikrát veřejné slavení liturgie zrušit. Je na místě se modlit za zdraví papeže.

Kromě papežovy návštěvy Iráku ve dnech 5. až 8. března nejsou (a ani nemohou být) známy bližší informace o dalších Františkových cestách do zahraničí. Sám papež nedávno potvrdil své přání navštívit Jižní Súdán a Libanon. Jejich případný program bude oznámen „v pravý čas“. Pokud to pandemická situace umožní, lze očekávat nové datum cesty na Maltu, která se měla uskutečnit 31. května 2020.

Lze si také představit Františkovou „krátkou“ návštěvu padesátého druhého mezinárodního eucharistického kongresu, konaného ve dnech 5. až 12. září v Budapešti. Akce byla původně naplánována na rok 2020. Kvůli koronaviru byla odložena o jeden rok. Kromě společných modliteb, workshopů a času na svědectví nebude chybět ani ostatní bohatý program, přednášky a diskuze na téma eucharistie. Součástí má být i festival rodin.

Je velmi pravděpodobné, že papež vystoupí na setkání fóra, které nese označení Františkova ekonomie (The Economy of Francesco [https://francescoeconomy.org]), plánovaného na podzim v italském Assisi. Loňské setkání s mladými ekonomickými aktivisty z celého světa se mohlo uskutečnit pouze online. V roce 2021 se bude konat konference k projednání způsobů, jak s papežem vybudovat spravedlivější a udržitelnější hospodářský řád.

V roce 2021 budou zahájeny přípravy na třicátý sedmý světový den mládeže v Lisabonu, který byl kvůli epidemii odložen na srpen 2023. Původně se měl konat v roce 2022. Jeho téma je dáno výzvou k činorodosti inspirované větou evangelia: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1,39).

Papež František bude mít určitě více času věnovat se těm projektům, které se mu hromadí na stole. Za prvé, reforma římské kurie. Jak nedávno oznámil kardinál Marcello Semeraro (původně sekretář Rady kardinálů připravující reformu, nyní prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení), nová apoštolská konstituce upravující fungování římské kurie by měla být přijata před Velikonocemi. Práce na tomto dokumentu začala již v roce 2013. Jeho prozatímní název je Praedicate Evangelium. Podle jeho slov je celý dokument připraven na sedmdesát procent. Zdůrazňuje misionářskou dimenzi církve se zvláštním důrazem na decentralizaci. Podle zpráv je stále ještě třeba uvažovat o některých námitkách a návrzích kurie ke změnám. Římská kurie zatím funguje na základě apoštolské konstituce Pastor bonus, vydané v roce 1988 svatým Janem Pavlem II.

S ohledem na finanční skandály ve Vatikánu, ke kterým došlo v loňském roce a jejichž zákulisí je předmětem vyšetřování, bezpochyby dojde k dynamické reformě vatikánských financí. Jedním z jeho prvků je apoštolský dopis Františka ve formě motu proprio, zveřejněného ve Vatikánu 28. prosince, který v právních normách vyjadřuje již oznámené rozhodnutí papeže převést ekonomické a finanční kompetence státního sekretariátu Svatého stolce na úřad Správy majetku Apoštolského stolce (APSA). Státní sekretariát již nebude vykonávat funkce v ekonomické a finanční oblasti, a to od 1. ledna tohoto roku. Pozornost médií bude plným právem zaměřena na to, jak se v nadcházejícím roce se současným deficitem vypořádají strážci vatikánské pokladny. Vzhledem k měsícům uzavření Vatikánských muzeí, která jsou hlavním zdrojem příjmů Vatikánského městského státu, mu chybí minimálně několik milionů eur.


Foto: Vaticannews.va.
8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.3.2021 Otec Joseph Cassar SJ hovoří o návštěvě papeže Františka v Iráku
9.10.2020 Kardinál Czerny hovořil o encyklice Fratelli tutti
16.6.2020 Papež František napsal dopis do Centra Astalli
4.3.2020 Duchovní cvičení pro římskou kurii dává P. Pietro Bovati SJ
10.12.2019 Redaktory italského měsíčníku přijal papež FrantišekNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil