Články / Dokumenty Dnes je 23. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Kristova křížová cesta

Středa, 17.2.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 26. února 1950

Alena Rousová

Otec Kajpr nás učí, jak se správně zamýšlet nad Kristovým utrpením.


Nyní je doba postní, doba, která nás nabádá, abychom se nepouštěli do filosofických úvah o nových tajemstvích, nýbrž abychom se zamyslili prostě nad trpícím Kristem, nad jeho křížem, jenž v těchto postních dnech naléhavěji než kdy jindy si zasluhuje naší pozornosti. Ne že by kříž nebyl tajemství. Vždyť on je tajemství všech tajemství. Nejde však o to, hlubokomyslně zkoumat, proč Kristus chtěl trpět a jak mohl trpět a o podobné jiné otázky, nýbrž nechat na sebe prostě působit fakt, že někdo, kdo je veliký a svatý, kdo je můj Bůh a Stvořitel, vzal toto všechno na sebe pro mne a myslil při tom na mne. Umučení Páně je největší a nejdojemnější dění, jež se kdy na naší zemi událo. Nikdy o něm nemůžeme přemýšlet příliš mnoho, nikdy nemůžeme litovat, že jsme mu věnovali příliš mnoho svého času.

Zamysleme se nad umučením Kristovým tím způsobem, že se s ním vydáme na jeho křížovou cestu. Každý ji znáte. Nebudu vám mnoho vykládat o jejím historickém vývoji, o tom, zda všechna zastavení se stala právě tak a v takovém pořadí, jak nám je dnešní křížová cesta předvádí. Je jasné a jisté, že Kristus po křížové cestě šel a že na jejím konci za nás zemřel. To stačí, toho je vrchovatě dost. Kdykoliv se zamýšlíme nad utrpením Krista Pána, mějme vždy na mysli, že je to pravý Bůh. Nejde nám přece o pouhé rozněžnění a o trochu zbožného citu, který v nás snad vznikne při pohledu na trpícího hodného a nevinného člověka. Kristovo utrpení nás zajímá jedině proto, že je to Boží utrpení a všecko ostatní lidské utrpení má také jenom proto smysl, že se podobá utrpení Syna Božího, že je ve vztahu k němu. Jen proto, že ten, jenž zde trpí, je Bůh, je každé jeho gesto pro nás drahocennější a směrodatnější než knihy slavných filosofů. Právě proto také každý jeho krok a každé jeho gesto otřásá, a mělo by otřásat naším obvyklým nazíráním na život, jako otřásaly kdysi údery berana hradbami obléhaných pevností. Jen z jeho jednání se musíme učit, co je opravdu velké, dobré a krásné. „Mé myšlenky nejsou vaše myšlenky a mé cesty nejsou vaše cesty.“ Tak mluví Bůh u proroka. Nikde snad to nevidíme názorněji než na křížové cestě.

Dějiny znají různé cesty a mluví o nich obšírně: cesty objevitelů, cesty dobyvatelů, cesty triumfální. Křížová cesta se zdánlivě naprosto ztrácí ve stínu těchto velkých, slavných cest, svět se o ni pramálo staral ve chvíli, kdy se konala, a přece žádná jiná cesta nezasáhla do světových dějin mocněji než ona. Všechny ostatní slavné cesty se staly mrtvou knižní veličinou, kdežto tato cesta je dodnes zdrojem síly a útěchy a bude jím do konce věků pro každého, kdo věří v pravé hodnoty životní. Kéž bychom i my dovedli v křížové cestě hledat a nalézat tyto pravé hodnoty životní!


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 489-490).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.4.2021 Život zbavený vší pomíjejícnosti a smrtelnosti, to je Bůh
3.2.2021 Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott
8.1.2021 P. Adolf Kajpr SJ vzbudil zájem médií
6.1.2021 Beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ postupuje do Říma
5.1.2021 Mučedník se smíchem na rtechNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil