Články / Aktuality Dnes je 26. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Aktuality

         A     A     A

Jezuitský týden v Remeši

Středa, 3.3.2021
Remeš. Ve škole svatého Josefa ve francouzské Remeši se od 11. do 15. ledna konal „Jezuitský týden“. Jeho cílem bylo lépe seznámit děti, jejich rodiny a všechny zaměstnance s tím, kdo jsou jezuité a co dělají. Do aktivity se zapojilo patnáct jezuitů.


Uskutečnění tohoto šestého jezuitského týdne v remešské škole nebylo vůbec samozřejmé kvůli pandemii koronaviru. I přes omezení, která z toho vyplývala, to byl krásný program, plný setkání a aktivit: úvod do ignaciánské spirituality, prezentace o výhodách a nebezpečích internetu, o emocích, denní meditační setkání, seznámení s citerou, deskové hry, možnost přijmout svátost smíření a zúčastnit se mše svaté, různé kouzelnické triky, a není možné zapomenout na překvapivou osobní návštěvu svatého Ignáce během rekreace.

Tento program byl pojat velkoryse a byl velmi hutný, jak je patrné ze shrnutí v číslech: patnáct jezuitů strávilo ve škole jeden až pět dnů, šest shromáždění, sedm hodin formace pro dospělé, čtyři konference, šedesát návštěv tříd základní školy, dvacet osm hodin vydávání svědectví, padesát dva hodin tematických vstupů (internet, rozlišování, význam studia, soužití, kurzy), deset hodin zpovídání, dvanáct hodin otázek a odpovědí týkajících se víry a církve, čtrnáct modlitebních setkání, jedna velká hra, a dokonce šest kouzelnických představení.

Zde je jedno svědectví účastnice: „Přivítat patnáct jezuitů, setkat se s nimi, smát se, hrát si, vyslechnout jejich svědectví, objevit Tovaryšstvo Ježíšovo, společně se modlit. Jaký dárek! Jezuité dnes mají pro každého z nás tvář, historii, povolání, poslání, slovo, netušené talenty (hudba, kouzla, sochařství...) a jsou Kristovými svědky. Jejich jednoduchá, radostná a upřímná přítomnost rozsévala v srdcích mladých lidí i dospělých malá světla. Takže jsme tady, neseni tímto novým dechem, jistí, že máme společnou DNA, DNA velké jezuitské rodiny, a jsme šťastní se všemi těmito poklady, které jsme obdrželi a sdíleli s jezuity. Jednomyslné přání: znovu zažít Jezuitský týden. Děkuji!“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / France.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
3.12.2018 Slovenský biblista P. Peter Dubovský SJ bude přednášet v Praze
28.11.2018 Konference o církevních osobnostech v historii Československa
26.11.2018 Konference o cyrilometodějské tradici se uskuteční ve Starém Městě
19.11.2018 V Olomouci proběhne III. konference o evangelizaci
21.9.2018 V Telči proběhne konference Řád a město, řád a jeho mecenáši



Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022








Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil