Články / Aktuality Dnes je 25. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Digitální pouť novou středoevropskou provincií

Pátek, 12.3.2021
Mnichov. Středoevropská provincie Tovaryšstva Ježíšova, jejíž počátek je stanoven na 27. dubna, zahrnuje dosavadní provincie na území Rakouska, Německa, Litvy, Lotyšska a Švýcarska. Její členové připravili digitální pouť po střední Evropě, která zahrnuje třicet tři zastávek, řadu zajímavých příběhů, her a hlavolamů. Aplikace „Canisius Pilgrim Passport“ (Kanisiův poutní pas) zahrnuje také duchovní impulsy a je k dispozici zdarma.


Jednotliví jezuité v zastoupení všech ostatních podnikají pouť po částech Kanisiovy cesty, čímž se kombinuje skutečná pouť s digitální, jak to umožňují omezení plynoucí z pandemie. Živě o této události komunikují na kanálech sociálních médií jezuitského řádu. „Jeden za všechny a všichni za jednoho“, tak kráčejí po cestě za všechny, kteří se fyzicky nemohou zapojit a mohou být účastni jen online. Na domovské stránce „Canisius.world“ mohou uživatelé procházet poutní místa online a interaktivně je prožívat. Facebooková skupina „Canisius Community“ je během cesty ubytovnou digitálních poutníků. Poutníci se zde mají scházet, vyměňovat si zkušenosti, dávat impulsy a navzájem se motivovat. Hledání a nalézání Boha ve všem je možné také digitálně.

Třiatřicet zastávek na Kanisiově cestě vede z litevského Vilniusu do švýcarského Fribourgu a všemi zeměmi nové provincie, která zasahuje také do Švédska a Chicaga. „Například v Rize se dozvídáme o důležitosti ignaciánských duchovních cvičení pro ekumenizmus.“ Uživatelé se mohou ponořit do života, práce a spirituality místních jezuitů a vyzkoušet, co to znamená „hledat a nacházet Boha ve všech věcech“. „Na každé zastávce je třeba vyřešit malý úkol, abychom získali razítko do našeho digitálního poutního pas. Pouť však může být také cestou k sobě samému a k Bohu,“ vysvětluje referentka pro styk s veřejností Pia Dyckmans. „Poutní pas není jen herní aplikace, ale záměrně nabízí duchovní impulsy a zahrnuje také osobní modlitební koutek, kde může každý během pouti načerpat duchovní energii.“

„Dlouhodobý lockdown a nejistota, jak bude situace pokračovat, si vybírá svou daň na duších mnoha lidí,“ konstatuje P. Martin Stark SJ, který je zodpovědný za komunikaci a získávání finančních prostředků. „Takže je dobré vyrazit společně aspoň virtuálně s „Kanisiovým poutním pasem“ a najít si čas na obnovení energie a zhluboka se nadechnout prostřednictvím duchovních impulzů.“ Poutní aktivity mají také posilovat poznávání všech jezuitů, spolupracovníků a přátel v nové středoevropské provincii.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Germany.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.8.2021 Užitek putování po Ignaciánské poutní trase
7.7.2021 Sté výročí zasvěcení Polska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
19.2.2021 Exercicie na Via Transilvanica
24.9.2020 Setkání tří kultur na mariánském poutním místě
8.9.2020 Maďarští jezuité připravují film o Ignaciánské poutní traseIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil