Články / Dokumenty Dnes je 8. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Život zbavený vší pomíjejícnosti a smrtelnosti, to je Bůh

Neděle, 4.4.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ 3. června 1948

Alena Rousová

Kristus je přítomen v naší duši. Je jejím pánem, ale Pánem, jemuž je naše svoboda posvátná. Miluje nás celou nevýslovností své božské lásky a touží po naší lásce. Protože však láska je vždycky svobodná, nevynutitelná, proto i Kristus nás vždy nechává svrchovaně svobodné. „Hle, stojím u dveří a tluku. Uslyší-li někdo můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou.“

Toto tajemné večeření s ním by mělo být hlavní útěchou a hlavní tužbou našeho života. Jsou to jeho slova, ve Zjevení sv. Jana je říká, a jsou zase novou připomínkou toho, co od začátku říkám: že naše náboženství má být co nejintimnější život s ním. On čeká jenom na pozvání, čeká na přijetí. A setká-li se alespoň s jiskřičkou připravenosti a ochoty, dává se do práce, aby si z nás udělal stolovníky důstojné sebe. To je vlastně ta jeho plnost. Nepřišel pouze, aby nám dal příklad, to je příliš málo, přišel, aby nás celé obnovil, aby nám dal nové srdce a novou duši, nebo aby to staré přetvořil s celým nekonečným uměním božského umělce.

Nový život, to je tedy to, co jsme obdrželi z jeho plnosti. Život je síla, schopnost růstu a zmnožení sebe, život je schopnost a síla, abych žil se vším a ve všem, co kdekoliv jinde existuje.

A celý tento život ve všech jeho projevech, zbavený vší pomíjejícnosti a smrtelnosti, vší nemocnosti a slabosti, celý tento život na nekonečno nepochopitelně vystupňovaný, to je Bůh. To je Kristus. Říkáme o Srdci Ježíšovu, že v něm přebývá veškerá plnost Božství. A Ježíš přišel proto a proto zemřel, abychom my mohli žít, aby nám z této své plnosti dal. Říkáme tomu posvěcující milost Boží, to je ten Boží život v nás, nejvyšší život, obsahující všechen ostatní život. Ten nám přinesl Kristus, ten nám dal od chvíle křtu svatého, ten se snaží v nás udržet a rozvíjet každým svatým přijímáním a nesčetnými jinými způsoby. „Kdybys znala dar Boží, kdybys věděla, co vám Bůh dává.“ Tak řekl kdysi Kristus Pán ženě samaritánské a tak by to řekl každému z nás. My se tolik bojíme o svůj pozemský život, prcháme před každou myšlenkou na smrt a před každým pohledem na smrt, zběháme všechny lékaře, když naše zdraví nějak neklape, a přece je to všechno konec konců marné snažení, ani nejlepší hygiena a nejlepší lékaři nebudou moci zabránit, aby naše životní energie neklesala, jako ubývá oleje v lampě, a aby, jako ta lampa, jednou nezhasla úplně.

Naproti tomu je nám značně lhostejné, máme-li v duši onen Kristův život, je nám lhostejné, zda skomírá, zda mu něco škodí, co mu škodí a co mu prospívá. To vše je nám lhostejné a v tom je naše zaslepenost.

Od počátku se snažím, abychom došli k živému přesvědčení, že Kristus je jediný, na němž nám má skutečně záležet, že žít křesťansky znamená žít s ním, dávat pozor, co on říká, a řídit se tím. On však nám naléhavě poukazuje na pomíjejícnost života pozemského a všech prostředků, jimiž ho udržujeme, naproti tomu na nepomíjejícnost života, který on nám chce dát.

„Kdybys znala dar Boží“, říkal Kristus Pán Samaritánce. A my bychom se tedy za nic neměli snažněji modlit než za toto poznání daru Božího, za poznání Boha vůbec, za poznání toho, jak jinak působí on, než my si to představujeme, a jak přece jen on má vždycky pravdu.

To je kouzelná působnost jeho plnosti v nás: že proměňuje náš všední život v nebeský život. Opravdový křesťan, jenž má v sobě plnost Srdce Ježíšova, dovede kouzelnější věci: Dovede svým dotekem měniti všechny věci ne ve zlato, nýbrž v laskavost a mírnost, dovede proniknout láskou všechny myšlenky a všechna zaměstnání všedního dne. Kdybychom tak měli dosti upřímnosti zamyslit se nad svým životem, musili bychom si přiznat, že nám vždycky bylo lépe třeba v temném sklepním bytě, měli-li jsme při tom zrnko lásky v srdci, než v nejčarovnějších plesových síních, když jsme tam šli nespokojeni, se závistí a vztekem.

Toto tajemné soužití s námi nám Kristus Pán nejkrásněji vylíčil ve známém obraze o vinném kmeni a jeho ratolestech.

Napodobujme tedy živou ratolest vinné révy a přimkněme se i my pevně, nerozlučně k svému Kmeni. Žijme víc a víc s ním a v něm. Nikdo na světě nám nemůže dát víc než on. Vždyť v něm je všechno. Hledáme přátelství, spojení, lásku. Avšak přilnutí k Ježíši, život s Ježíšem je těsné, důvěrné, blaživé spojení s tím, jehož láska je nejmocnější, nejvznešenější a zároveň nejnezištnější a nejštědřejší láskou. Jeho láska slučuje sílu lásky otcovské s něhou lásky mateřské, obsahuje všechny stupnice a poklady lásky přátelské a vůbec každé jiné pravé lásky, po níž lidské srdce jen může zatoužit.


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 367-372).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.7.2022 Především bychom měli být vášnivci pro pravost svých niter, svých citů a slov
30.5.2022 Křesťan je stále v náruči Boží
13.4.2022 Smrt Ježíše Krista
8.12.2021 Blahořečení jezuitských kněží Martina Středy a Adolfa Kajpra se přibližuje
29.11.2021 Poslední soudIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil