Články / Dokumenty Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Maria v každodennosti křesťanské víry

Úterý, 11.5.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z května 1946

Alena Rousová

„Apoštolové trvali jednomyslně v modlitbách se ženami a s Marií, matkou Ježíšovou.“

Tato zvláštní zmínka o Marii, matce Ježíšově, je jedním z prvních základů úcty celého křesťanstva vůči Panně Marii, tato zvláštní zmínka naznačuje, že nic, zejména nic vážného a důležitého, se v Církvi a v každé naší jednotlivé duši neděje bez Marie, že ona je a má být vždycky při tom.

Nebylo by to pravé křesťanství, kdyby naše úcta mariánská byla jen sentimentální okrasou jarních večerů. Je třeba zachovati si ji i v tíživém, někdy otupujícím parnu letním, je třeba zachovati si ji i v nevlídných mlhách podzimu a zimy. Stejně jako Pána Boha, stejně jako celou svou křesťanskou víru. Právě v nejtěžších a nejrozhodnějších chvílích měli bychom nejintensivněji ze své víry žít, v ní hledat odpověď, v ní nalézt rozhodnutí.

K tomu je třeba ji znát, znát ji v celé její hloubce, znát její krásu, znát jak jedině ona podává život opravdu pravdivě, vědět a být přesvědčen, že pokud na této zemi je dosažitelno trošku pravého štěstí, že je to vždy jenom tato víra, která nás k němu může blíže přivést.

Tato víra, zejména jak ji vždy vyznávala Církev katolická, zachovává celého člověka a zachovává nejkrásnější jeho hodnoty a stránky. Vychovává nás k obdivu pro velikost a krásu, pojí však k ní dobrotu a něhu. Proto nám vštěpuje vždy znovu a znovu veliký vznešený obraz Boha, Stvořitele nebe i země, Stvořitele všech věcí viditelných i neviditelných. Rozvíjí před námi světy s celou tou jejich mnohostrannou nevyčerpatelností a ukazuje nám: To vše stvořil, nebo vlastně tvoří, tvoří neustále, zachovává neustále jeden jediný Bůh.

Jak svatá musí býti tedy jeho vůle! A tento Bůh je tvým Otcem. Jak se tu musí dmouti naše hruď pýchou! Ta vůle Boží přestane pak býti vůlí cizí, vůlí tísnící, stane se vůlí Otcovou, vůlí milovanou.

Nekonečně vznešený je Bůh, nikdy jej nepochopíme a nevystihneme, a přece to není velikost drtivá, nýbrž velikost lásky. V tom je právě krása a síla křesťanství. Náš Bůh je Stvořitelem světů, ale Stvořitelem Otcem, Hospodinem, jenž čeká na náš příchod, i když sebe více bloudíme. Náš Bůh je dobrým Pastýřem, jenž hledá každou svou ovečku ztracenou po skalách a roklích. V tom je charakteristický znak křesťanství, pro který je nepřemožitelný a nenahraditelný. V tom je jeho věčnost.

Všechny ostatní režimy sní také o ráji, který slibují, jdou však k němu přes hromady obětí, kdežto v křesťanství se stává obětí ten, jenž ho chce získat, a tím vítězí a stává se králem. V křesťanství je každá lidská duše nesmírné ceny, každý člověk je dítětem Božím, je bratrem Kristovým. Pravý křesťan proto nemůže nikdy nikoho nenávidět, i když se brání, a energicky se brání proti zlu, proti zlým lidem. Ale i tehdy křesťan směřuje jen k tomu, aby ti zlí nemohli rozsévat zlo, aby nemohli škodit, ne aby se mstil, aby vybíjel své dravčí instinkty.


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 423-424).
Foto: Ivan Dobrovolský – Boční oltář z kostela sv. Ignáce v Praze.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.4.2022 Smrt Ježíše Krista
8.12.2021 Blahořečení jezuitských kněží Martina Středy a Adolfa Kajpra se přibližuje
29.11.2021 Poslední soud
26.10.2021 Maria, Panna čistá
21.7.2021 Podstatou náboženství je právě žít s Bohem, být mu co nejblížeIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil