Články / Rozhovory Dnes je 26. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova se hovořilo o restorativní spravedlnosti

Pondělí, 12.7.2021
Rozhovor s P. Guidem Bertagnem SJ

Alena Rousová

Řím. Otec generál Arturo Sosa se setkává s členy své rady dvakrát nebo třikrát týdně. Společně se zabývají nejvíce aktuálními záležitostmi Tovaryšstva. Na konci června pozval P. Sosa své poradce, aby strávili téměř tři dny v atmosféře modlitby. Měli se zamýšlet nad způsoby, jak může Tovaryšstvo chápat a uvádět do praxe restorativní spravedlnost. Jednalo se o jakési miniexercicie, které vedl odborník na toto téma P. Guido Bertagna. Tento jezuita je zapojen do skupiny restorativní spravedlnosti v Turíně, kde byl tento přístup vyvinut zvláště pro znovuotevření dialogu či cest uzdravení pro zraněné lidi.


Otče Guido, proč jste na konci června přijel na generální kurii?

Na generální kurii jsem přijel na pozvání otce generála a jeho asistentů. Šlo o setkání, které bylo pečlivě naplánováno a připraveno na dálku během několika měsíců práce. Částečně bylo koncipováno jako exercicie s důležitými momenty sdílení a částečně bylo pojato jako reflexe a formace v restorativní spravedlnosti, včetně poslechu některých osobních zkušeností.

Můžete nám několika slovy představit, co je restorativní spravedlnost? Jak se liší od jiných forem nebo způsobů chápání nebo hledání spravedlnosti?

Restorativní spravedlnost je definována Organizací spojených národů jako „jakýkoli proces, při kterém se oběť a pachatel a případně jakýkoli jiný jednotlivec nebo člen komunity postižené trestným činem společně aktivně podílejí na řešení problémů vyplývajících z trestného činu, obvykle s pomocí facilitátora.“ Ve srovnání s tradičnějšími formami spravedlnosti nejde při restorativní spravedlnosti o pasivní trestání těch, kdo byli shledáni vinnými. Naopak se zde navrhuje a usiluje o umožnění aktivního a velmi náročného přezkoumání míst, kde došlo k trestnému činu, bolesti a vině, pokud možno dochází k setkání „nepřátelských“ stran.

Zatímco tradiční retribuční justiční systém se zaměřuje na trestný čin a pachatele, restorativní spravedlnost funguje ve světě vztahů, které byly zraněny spáchaným zlem, a zapojuje do této cesty oběť, pachatele a komunitu, pokud jsou volně dostupné. Definuje se jako spravedlnost, která uzdravuje (místo toho trestá), nebo spravedlnost setkání. Je to justice, jejíž hlavní otázky již nejsou: „Kdo je viníkem?“ „Jakými sankcemi musí být potrestán?“; ale spíše: „Co se stalo vám, nám?“ „Co lze udělat pro nápravu zla a způsobených škod?“

Všechny studie potvrzují, že restorativní spravedlnost má silný dopad na lidi, kteří ji zažívají, a zejména v oblasti trestního soudnictví lze u pachatelů pozorovat hluboké změny, o čemž svědčí výrazné snížení míry recidivy. Restorativní spravedlnost proto může významně přispět ke kvalitě života v našich městech a čtvrtích.

Je přístup restorativní spravedlnosti „křesťanským“ přístupem? Proč si myslíte, že je vhodný zvláště v současném kontextu Tovaryšstva Ježíšova a církve?

Restorativní spravedlnost se v současnosti vrací ke kriminalistovi Howardovi Zehrovi a k prvním zkušenostem s touto metodou na východní mennonitské univerzitě. V návrhu a myšlence Zehra je patrná křesťanská stopa, ale restorativní spravedlnost vznikla mimo církevní kruhy.

Věřím, že její charakteristiky mohou být dnes pro církev a společnost zvláště cenné a plodné právě proto, že - abychom citovali důležité Zehrovo dílo - nás zavazují „měnit brýle“ a vidět vztahy a možnost uzdravení ran jinak. Mám na mysli mnoho vnitřních napětí v našich komunitách, naše apoštolské prostředí narušené nebo blokované neshodami nebo protichůdnými vety. Mám na mysli také situace, jako jsou zneužití, při nichž došlo k vážnému narušení integrity a důstojnosti osoby s vážnými dopady na celý svět vztahů osobních, sociálních, a dokonce institucionálních.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.5.2022 Srí Lanka prožívá vážnou ekonomickou a politickou krizi
4.5.2022 Setkání mladých francouzských jezuitů
11.4.2022 Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemi
4.4.2022 Pro jezuity ve východní Africe jsou výzvy požehnáním
29.3.2022 Tovaryšstvo Ježíšovo v číslechIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil