Články / Aktuality Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Aktuality

         A     A     A

Zemřel Bernd Hagenkord, poslušný jezuita a odvážný novinář

Pondělí, 2.8.2021
Německo. Dne 26. července zemřel P. Bernd Hagenkord SJ. Nad jeho životem a posláním se zamýšlí P. Pavel Ambros SJ.


Stalo se 15. října 2015 na Synodě o rodině. Jeden z přítomných laiků, otec rodiny, se stal svědkem následující události: „Dítě v jeho farnosti přistupovalo k prvnímu svatému přijímání. Jeho rodiče byli oba rozvedení a znovu sezdaní, a proto nemohli během obřadu přijmout eucharistii. Dítě to vědělo. Prožívalo okamžik prvního přijímání velmi intenzivně. Po přijetí hostie oddělilo dva kousky a dalo je svým rodičům, aby i oni mohli přijmout svaté přijímání, stejně jako ostatní přítomní rodiče.“ Z právního hlediska šlo o rušivou epizodu. Příběh neměl zpochybnit stávající praxi. Byl ukázkou velkého emociálního náboje, která je s otázkou přijímání spojena. Měl zůstat jen v jednacím sále. Otec jej převyprávěl při pravidelném brífinku v německém vysílání Vatikánského rozhlasu. Jeho vyústění bylo zcela tradiční: i v takové situaci platí, že svátost pokání předchází svátosti eucharistie: říká se jí kající cesta. Individuální rozlišení ji připravuje.

Tato příhoda hodně vypovídá o otci Berndu, tehdy pětačtyřicetiletém šéfovi německé sekce Vatikánského rozhlasu. V roce 2019 se vrátil do Německa a po krátké, velmi vážné nemoci zemřel 26. července 2021. Nemoc, která ho ve věku 52 let vytrhla z pozemské blízkosti mnoha přátel, rodiny i Tovaryšstva Ježíšova (vstoupil v roce 1992 ve svých 24 letech) a kolegů novinářů propukla nevyléčitelným způsobem krátce po jeho návratu z Říma do rodného Německa, kde se narodil 4. října 1968 v Hammu u Düsseldorfu. Otec Bernd přijel do Říma v roce 2009 jako velký fanoušek žurnalistiky, aby převzal vedení německojazyčných programů Vatikánského rozhlasu po legendárním otci Eberhardu von Gemmingen SJ. Knězem byl od roku 2002, vysvěcen byl v Kolíně nad Rýnem a studoval filozofii, teologii, historii a žurnalistiku v Hamburku, Mnichově a Londýně. Kolín nad Rýnem se stal po studiích městem, kde se studiem italštiny a stáží v Domradiu připravoval na úkol, který mu Tovaryšstvo svěřilo, a to mezi mikrofony a reportážemi z papežských aktivit v druhém období pontifikátu Benedikta XVI.

Za deset let práce si ho vážili nejen jeho německy mluvící kolegové u mikrofonu, kteří ho obdivovali pro jeho odborné i lidské kvality. Často to byl on, jak vzpomínají vděčně, kdo se nabídl, že zastoupí na nejvytíženějších směnách, třeba o velkých svátcích, aby jeho kolegové, matky a otcové od rodin, mohli být se svými blízkými. Otec Bernd si postupně vydobyl prostor pro nadstranickou úctu i v jiných redakcích, což v Palazzo Pio, sídle Vatikánského rozhlasu, kde koexistují desítky jazyků a kultur, znamená především jiné světy. Stal se koordinátorem jezuitů pracujících ve Vatikánském rozhlasu, který byl svěřen Tovaryšstvu až do reformy vatikánských médií, kterou si přál papež František.

Otec Bernd byl člověkem vyrovnaným. Rád své poznámky prokládal drobnou ironií, která hovor osvěžovala, ale nevyostřovala. Jeho schopnost zprostředkovat promyšlené a jasné otázky, které je třeba řešit, byla nepřekonatelná. A to byl také důvod, proč ho nové vedení při reformě uspořádání a vyváženosti vysílání požádalo, aby převzal odpovědnost za redakci, která měla na starosti koordinaci práce všech ostatních jazykových sekcí. V září 2019 se musel kvůli nemoci rozloučit se světem vatikánské žurnalistiky a ti, kdo se s ním loučí, nemohli tušit, že se jeho loučení stane něčím jiným. V německé církvi se otec Bernard ponořil do synodální cesty, nejprve jako duchovní průvodce delegátů a poté také jako přímo zvolený člen Ústředního výboru německých katolíků, největšího sdružení německých katolíků, které se podílí na synodě spolu s biskupskou konferencí. Našel si čas na výuku žurnalistiky, dokud ho nemoc a vyčerpávající léčba nepřipravily o zbytek životních sil.

Svůj poslední úsek života prožíval s vrozenou a kultivovanou diskrétností, s myslí zaměstnanou tím, co ho zasáhlo. Nikdy svůj milovaný Řím a Římany neopustil. Na dveře své kanceláře si po příjezdu do Říma pověsil nápis: Zde je volný prostor pro víru. Byl neagresivním pozorovatelem, který skvěle doprovázel a analyzoval Vatikán a pontifikáty Benedikta XVI. a Františka. Všichni se u něj mohli učit, že být angažovaný nemusí znamenat vznětlivý, chvástavý nebo senzacechtivý. Nešlo mu o potlesk, jak to v novinářské branži bývá zvykem. Nesnažil se být efektní, protože se zajímal, kam nás co vede. Více než tím, co se odehrává uvnitř nás samotných, se zabýval Božími věcmi v dějinách. A naší vlastní odpovědností před Bohem. Teolog se od něj mohl učit, jakkoli jeho chladná rezervovanost vůči veřejným diskuzím mohla některým připadat zvláštní, jednomu podstatnému: Chvět se před Božím tajemstvím není záliba, nýbrž statečnost ducha, jasněji řečeno: pokora neobelhávající sebe ani druhé. Byl totiž stavitelem mostů.


Foto: Vatikánský rozhlas.

(pam)


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
4.10.2021 Tradice a otevřenost – P. Bernard Sesboüé SJ (1929–2021)
26.9.2021 Zemřel P. Piotr Jerzy Badura SJ
20.9.2021 Kardinál Albert Vanhoye SJ ve vzpomínkách indického spolubratra
17.6.2021 Zemřel německý jezuita P. Alois Parg, rodák z Velkých Kunětic ve Slezsku
7.4.2021 Pevnost, která svítila, až rozjasňovala; byla totiž evangelní



Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022






Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil