Články / Rozhovory Dnes je 5. 7. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Centrum spirituality ve španělské Manrese

Úterý, 3.8.2021
Na otázky odpovídá ředitel P. Lluise Magriñà SJ

Alena Rousová

Před pěti sty lety opustil Ignác rodný hrad v Loyole a usilovně hledal odpověď na Pánovo volání. Zamířil do Manresy, kde se usadil v jeskyni. Myslel si, že tam zůstane několik dní, ale zůstal tam jedenáct měsíců. Jeho pobyt v Manrese byl rozhodující, protože právě tam upevnil své rozhodnutí a mnoho se naučil o duchovním životě a o tom, jak následovat Ježíše. Když pobýval v Manrese, začal psát slavného „průvodce“, z něhož se stala Duchovní cvičení. Ta se později zformovala jako hlavní nástroj jezuitů, jak pomoci lidem najít cestu k Bohu.

Centrum spirituality Jeskyně svatého Ignáce se nachází na stejném místě, kde Ignác zahájil svou duchovní cestu, a nabízí duchovní cvičení mnoha exercitantům. Slouží také jako centrum pro meditaci, formaci a vzdělávání pro široké mezinárodní publikum. V níže uvedeném rozhovoru více řekne ředitel centra jezuita Lluis Magriñà. Rozhovor byl veden v době, kdy se Manresa připravovala na přivítání generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova P. Artura Sosy ve spojení se slavností svatého Ignáce 31. července a s Ignaciánským rokem, který je v plném proudu.

Otče Lluisi Magriño, co to pro vás znamená, že generální představený otec Sosa letos přijde oslavit svátek svatého Ignáce sem?

Jako náš třicátý první generální představený je otec Arturo Sosa v čele Tovaryšstva v tomto jednadvacátém století. Jeho přítomnost v Manrese, když slavíme svátek svatého Ignáce, nás bude inspirovat, abychom se pokusili rozeznat, kam nás dnes Duch vede. Hodně pro nás také znamená, že se rozhodl zůstat v Jeskyni svatého Ignáce ještě nějaký čas po oslavě, aby si mohl udělat svá každoroční duchovní cvičení.

Jak se z exercičního domu minulého století stalo dnešní Centrum spirituality a získalo tolik mezinárodního vlivu?

Bylo to ovoce naší reflexe a rozlišování v roce 2000, kdy pro globalizované lidstvo začínala nová éra. Centrum muselo otevřít dveře dokořán a reagovat na nové potřeby, které se v našem světě objevovaly. Programy Jeskyně svatého Ignáce v Manrese se nesmírně rozšířily a přivítaly více lidí z mnoha různých zemí.

Duchovní cvičení nabízíme v různých režimech - jeden měsíc, osm dní nebo v každodenním životě - a nabízíme je v různých jazycích. Máme specifické exercicie pro mladé lidi. Nabízíme také kurz otevřený osobám, které chtějí formaci, aby mohly doprovázet ostatní, kteří dělají duchovní cvičení v každodenním životě. Jinými slovy, máme zájem o formaci pro ty, kdo budou formovat další. Rovněž jsme vyvinuli formační programy na různá témata, jako je ignaciánské vedení, kontemplativní modlitba, příprava na stáří a všeobecně ignaciánská spiritualita.

Centrum kompletně zrekonstruovalo své vybavení, aby reagovalo na předpisy o životním prostředí, optimalizovalo využití celého svého prostoru a poskytlo moderní technické prostředky. Oslava tohoto Ignaciánského roku nám umožnila zrekonstruovat kostel, v němž jsou nyní mozaiky jezuitského umělce Marka Rupnika, znázorňující pouť křesťana duchovními cvičeními. K dispozici je také nová podzemní oratoř s velkým oknem, které umožňuje nádherný výhled na vrcholy Montserratu, které měl před očima svatý Ignác při svých rozjímáních v jeskyni.

Tyto změny poskytují lidem posvátné místo ticha, které jim umožňuje duchovně růst a najít odpovědi na jakékoli otázky, které mají. Pokud si to přejí, mohou také v Centru nalézt někoho, kdo by je doprovázel.

Jak konkrétně se Centrum spirituality v Manrese účastní Ignaciánského roku?

Naše dveře jsou otevřené a vítají všechny poutníky, kteří chtějí přijít. Nabízíme mnoho příležitostí k exerciciím a dalším druhům duchovních obnov. V červnu 2022 nabídneme sympozium o duchovních cvičeních, které bude mít silný teologicko-duchovní charakter. Kromě tohoto sympozia má naše centrum v úmyslu nabídnout otevřené fórum pro osoby, které mají značné zkušenosti s doprovázením a vedením duchovních cvičení, aby se mohly s ostatními podělit o své zkušenosti s přizpůsobováním cvičení v současném světě.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2022 O Božském Srdci
17.5.2022 Jak farnost naslouchá Bohu?
16.2.2022 Vzdělávací program o čtení Písma v pražském dominikánském klášteře
9.2.2022 Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci
7.2.2022 Duchovní obnova s tvořivými prvkyIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
více »

Nejbližší akce

Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


Koncert Pocta sv. Ignáci


Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil