Články / Rozhovory Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

„Co mi nikdo nevěří o papeži Františkovi“ (2. část)

Středa, 18.8.2021
Otec Arturo Sosa SJ v exkluzivním rozhovoru s Rolandem Müllerem pro katholisch.de.

Alena Rousová

V čele jezuitů stojí téměř pět let otec Arturo Sosa SJ. V rozhovoru pro katholisch.de generální představený vysvětluje, co ho fascinuje na zakladateli řádu svatém Ignáci, přibližuje aktuální situaci Tovaryšstva Ježíšova a svůj osobní vztah k papeži.


Podíváme-li se trochu na historii jezuitů: Jaký je největší úspěch řádu? A kde byl dosažen?

Neodvažuji se na tuto otázku odpovědět, protože jde o historii více než pěti set let, bezpočtu lidí a tisíců cest. Tovaryšstvo Ježíšovo bylo a je tak různorodé a nachází se v tolika různých zemích, že se mi takový soud zdá nemožný.

To je samozřejmě pochopitelné. Začněme s bolestivým tématem: Zneužívání, k němuž došlo také v jezuitských farnostech a školách. Je to pro Tovaryšstvo Ježíšovo velký problém?

Problém zneužívání se bohužel u nás jezuitů vyskytuje, ale je rozšířený i v jiných orgánech a institucích. Myslím si, že jsme na tento problém velmi intenzivně reagovali a dnes se plně zasazujeme o dobro dětí a mladých lidí v našich školách a farnostech. Nejprve jsme uznali, co se stalo, a zahájili procesy přezkoumání situace v mnoha zemích, například v Německu, ale také v Irsku, Kanadě, Spojených státech amerických nebo v Chile. Bylo pro nás důležité dělat vše co nejtransparentněji. Požádali jsme o odpuštění a také jsme zjednali nápravu. Nyní je kladen důraz na prevenci zneužívání. Chceme pro všechny v našich institucích vytvořit „bezpečné prostředí“, „kulturu pocitu dětské pohody“. Bohužel to není vždy snadné, protože kulturní rozdíly v jednotlivých zemích jsou velmi velké. Je však pro nás důležité co nejdříve dosáhnout vysoké úrovně prevence a transparentnosti na téma zneužívání. Čas utajování skončil.

V Německu byla nedávno zrušena jezuitská provincie a byla založena středoevropská provincie. Snížil se počet povolání v Evropě natolik, že byl tento krok nezbytný?

Množství jezuitů se hodně změnilo, zejména v Evropě a Spojených státech amerických. Své struktury však nezakládáme tolik na číslech, ale na tom, abychom své poslání plnili co nejlépe. Evropa se v posledních desetiletích stala silným politickým společenstvím, kde je vzájemná komunikace mnohem snazší a hranice mají stále menší význam. Proto již pro nás není tak důležité sladit naše provincie výhradně s národními hranicemi. Tato rozhodnutí jsou také spojena s úvahami o tom, jak můžeme co nejlépe využít naše zdroje pro naše poslání. Zřízení nové středoevropské provincie byl velmi dlouhý proces rozlišování. Stojí však v řadě podobných sloučení v posledních letech, například do frankofonní provincie v Evropě nebo jediné provincie pro Španělsko. Podobné změny jsou také na dohled na jiných kontinentech. Tyto struktury navíc nejsou vytvářeny na věčnost, ale lze je upravit zhruba za dvacet let, pokud se změní vnější nebo vnitřní okolnosti. V tomto ohledu je jezuitský řád velmi flexibilní organizací na rozdíl například od benediktinů, jejichž řád tvoří sdružení jednotlivých klášterů. Tam jsou změny obtížnější. Jsme flexibilní také v našich řeholních institucích. Například Jezuitská služba uprchlíkům má mezinárodní strukturu a přizpůsobuje se aktuálním potřebám. Jak se mění cesty uprchlíků, mění se i tato služba.

Podívejme se na čísla: Kde řád roste, kde je méně jezuitů?

Pokud se podíváme na čísla, Evropa je stále naším centrem. Je to však také místo, kde jsou nejstarší členové. Povolání je v Evropě poměrně málo ve srovnání s počtem před sedmdesáti pěti nebo padesáti lety. V Africe má Tovaryšstvo Ježíšovo velmi vysoký počet vstupů a neustále roste. Souvisí to také s populačním vývojem ve většině afrických zemí, protože je tam mnoho mladých lidí. V Evropě je naopak méně mladých lidí, a tedy ani tolik povolání. Například v Latinské Americe je počet jezuitů velmi stabilní, ale Indie je domovem čtvrtiny všech jezuitů: jednadvacet provincií s více než čtyřmi tisíci členy.

Jste v čele Tovaryšstva Ježíšova. Jak udržíte pohromadě tento řád, jehož členové mají pověst velkých individualistů?

(Smích) To je možné jen proto, že jednotu řádu nezaručuje pouze jeho vedení, ale každý jezuita sám. Jsme jedno tělo a Ježíš je naše hlava - ne já jako generální představený. V této věci je zvláště důležitý slib poslušnosti. Ale poslušnost není lidský vztah, ale vztah s Duchem Svatým, vztah k našemu poslání. Proto není úkolem vedení řádu velet, ale zjistit, kde v řádu a mimo něj může každý jezuita nejlépe sloužit naší misi. To vyžaduje, aby všichni členové byli co nejlépe vzdělaní, dokázali samostatně myslet a byli různorodí. Rozmanitost je charakteristickým rysem nás jezuitů. Můžete to vidět na multikulturalismu naší komunity: nikdy předtím nepřišli k sobě jezuité z tolika různých kulturních kontextů. Je to velké bohatství, ale také obrovská výzva. Vždy si musíme položit otázku, jak tuto rozmanitost využíváme pro své poslání. Je právě mým úkolem generála udržet tu myšlenku stále živou.

Zmínil jste poslušnost, pro kterou jsou jezuité známí. Ale poslušnost také nemusí být pochopena...

Samozřejmě, to je pravda. Existuje tolik posměšných srovnání Tovaryšstva Ježíšova s armádou. U nás je to ale přesně naopak. Nechceme mrtvolnou poslušnost, ale hledáme muže, kteří dokáží myslet a rozlišovat sami za sebe. Poslušnost znamená hledat společně, jak a kde lze nejlépe přispět svým dílem k celku. Zažíval jsem to jako jezuita po celý život.

Jako generální představený jezuitů máte velký vliv, a proto jste také nazýván „černým papežem“. Nedávno jste toto označení důrazně odmítl. Proč? Je to také druh vyznamenání...

Toto označení se mi vůbec nelíbí! Protože je to přesný opak toho, co jezuité považují za své poslání. Lidé chtějí tímto výrazem říci, že generální představený jezuitů má podobnou moc jako Svatý otec. To není pravda a nemohu to přijmout, ani jako vtip. Jezuité chtějí sloužit lidem a církvi tím, že se dají k dispozici papeži. Nesmí tedy existovat druhý papež. My jezuité proto skládáme zvláštní slib, že nebudeme usilovat o církevní úřady a tituly, dokonce ani o úřad biskupa - natož o papežský stolec.

Ale dnes je nástupcem Petra v Římě jezuita. Jaký je vztah řádu k papeži?

Papež František je v první řadě hlavou církve, a nikoli jezuitou. Strávil mnoho let svého života v Tovaryšstvu, a to ho samozřejmě formovalo - myslím pozitivně. (smích) Ale vztah jezuitů k němu není jiný než k jakémukoli jinému papeži. Vždy se podřizujeme papeži, ať je to kdokoli. Ale samozřejmě existuje další úroveň vztahu s papežem, protože se známe osobně, mluvíme stejným jazykem a máme podobnou spiritualitu. Ale papež je papež. Ze strany jezuitů je k němu a jeho úřadu obrovský respekt, ale také ze strany papeže k práci našeho řádu - ale nejen k jezuitům, také k ostatním řádům. Papež František má velmi blízko ke všem řeholním řádům a duchovním komunitám.

Neexistuje tedy žádná zvláštní náklonnost papeže k jezuitům?

Často mi nikdo nevěří, ale já nemám k papeži kratší frontu než ostatní generální představení. Pokud chci mluvit s Františkem, musím o to požádat prostřednictvím jeho sekretariátu stejně jako všichni ostatní.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Germany.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.5.2022 Srí Lanka prožívá vážnou ekonomickou a politickou krizi
4.5.2022 Setkání mladých francouzských jezuitů
11.4.2022 Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemi
4.4.2022 Pro jezuity ve východní Africe jsou výzvy požehnáním
29.3.2022 Tovaryšstvo Ježíšovo v číslechIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil