Články / Aktuality Dnes je 25. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Proběhl dlouho očekávaný Evropský Magis

Úterý, 24.8.2021
Maďarsko/Slovensko. Ve dnech 7. až 15. srpna proběhl v Maďarsku a na Slovensku Evropský Magis, který byl loni o rok odložen kvůli pandemii koronaviru. Stal se místem a časem pro vzájemné setkání mezi účastníky, s ostatními lidmi i s Bohem. Byla to příležitost otevřít srdce pomocí služby, modliteb, výzev i společenství. Reflexe dne, chvíle usmíření, rekreace a obnovy přinášely velké obdarování.


Program začal 7. srpna, kdy se poprvé setkaly skupiny jednotlivých experimenů. Čtyři z nich se připravovaly na odlet do Budapešti a sedm dalších zůstalo místě, kde strávily následující týden. Evropský Magis zahrnoval jedenáct experimentů, které se týkaly pěti aspektů ignaciánské spirituality.

Umění

Rozvíjení vlastní tvořivosti je jeden způsob, jak přemýšlet o stvoření. Experiment „Tanec k Bohu, tanec s Bohem“ spojil pohyby těla s vnitřními pocity, zkušenostmi, a dokonce i se vztahem k Bohu. Bylo podmanivé sledovat, jak se prostřednictvím tance otevírá nový pohled na sebe i společenství.

Umění je také způsob, jak se naladit na ostatní, modlit se a sloužit. Experiment „Magis Taizé“ poblíž slovenského Ružomberka vyzval účastníky, aby se navzájem podělili o svůj talent inspirovaný hudbou Taizé. Tito účastníci doprovodili hudbou závěrečný festival.

Umění je také cestou k srdci všech lidí. Skupina „Živé kameny“ přibližovala duchovní bohatství církevních staveb přicházejícím turistům. I když přišli jen na skok, mohli viditelnou krásu prostřednictvím průvodců z Živých kamenů propojovat s krásou neviditelnou.

Služba

Pod vedením řeholních sester v maďarské Csobánce proběhl experiment „Sdílení života“, při němž mladí trávili čas se starými a zdravotně postiženými. Zažili, jak tato služba zároveň proměňuje jejich nitro.

Skupina „Hrajeme si společně“ strávila týden v Arló, což je jedna z nejchudších vesnic Maďarska. Denně si hráli s dětmi; společné jídlo a práce pomohly vytvořit sounáležitost této mezinárodní skupiny a lidí, kteří možná nikdy neopustili svou vesnici.

Péče o náš stvořený svět je důležitou, ale obtížnou službou, jak to mohli zažít účastníci „Zelených hlav, srdcí a rukou“. Pozorování stvořeného světa je cestou, jak se dostat blíže k Bohu a založit své jednání a vnímání na jeho lásce vložené do krásy prostředí.

Pouť

Svatý Ignác se sám nazýval „Poutníkem“. Účastníci experimentu „Maďarská Benediktova cesta“ a „Kráčení v Boží přítomnosti“ zjistili, že putování vždy mění ty, kteří se na ně vydali.

Spiritualita

Dva z experimentů spojily účastníky se samotnými kořeny ignaciánské spirituality. Experiment „Jeden týden jako jezuita“ dal skupině mladých mužů nahlédnout do jezuitského životního stylu, od jídla po modlitbu a službu. Experiment „Tichá duchovní cvičení“ spočíval v týdenním setkávání s Bohem v blízkosti přírody, v tichu kaple a v hovorech s duchovním doprovázejícím.

Kultura

Experiment „Slovo na papyru“ umožnil účastníkům pocítit, jak opisování Písma stejným způsobem jako první zákoníci vytváří jedinečné spojení s textem a s Ježíšovými slovy.

Závěrečný festival

Na víkend od 13. srpna se sešlo v maďarském Miškolci přes dvě stě lidí z téměř třiceti zemí. Obdrželi požehnání papeže Františka a video poselstvím P. generála Artura Sosy SJ.

V pátek byla pozornost věnována spiritualitě: nejprve u kulatého stolu na téma povolání. Čtyři jezuité a dvě řeholní sestry se podělili o svůj osobní příběh, radosti i boje, aby přítomným pomohli při objevování Božího plánu v životě. Večer byl zakončen modlitbou smíření s adorací a písněmi, textem z Písma a možností svátosti smíření a rozhovoru s jedním z více než dvaceti zasvěcených lidí.

Sobota nabídla hojnost volitelných programů: prohlídku města, sport, ochutnávku maďarské kultury a další. Večer patřil kulturnímu bohatství. Začal poněkud netradičním Festivalem národů, účastníci jednotlivých experimentů sdíleli své zkušenosti z předchozího týdne v krátkých představeních. Poté následovaly ukázky kultury jednotlivých národů a možnost naučit se nějaký maďarský lidový tanec.

V neděli nastal čas na zakončení, rozloučení a pokračování denního tématu „poslání“ v běžném životě. Maďarský provinciál P. Elemér Vízi SJ v promluvě při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie spojil poslání mladých s Mariiným „ano“.


Zdroj/Foto: Magis Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.5.2022 Mezi patrony Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu jsou i dva jezuité
5.4.2022 Nalaďte se na experimenty Evropského Magisu 2022
24.3.2022 Pomoc mladým profesionálům
23.2.2022 Logo Evropského Magisu 2022
1.2.2022 Osobní zkušenost z Evropského Magisu v MaďarskuIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil