Články / Aktuality Dnes je 25. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Čeští jezuité rokovali na Velehradě

Čtvrtek, 9.9.2021
Velehrad. V pondělí 30. srpna se zástupci českých jezuitů sešli na Velehradě na provinční kongregaci, která trvala až do čtvrtka 2. září. Celkem se jich shromáždilo dvacet čtyři a jejich hlavním úkolem byla volba tzv. prokurátora, tedy reprezentanta provincie, který se zúčastní kongregace prokurátorů, která se bude konat v květnu roku 2023 ve španělské Loyole. Kongregaci prokurátorů svolává generál řádu jako svůj poradní orgán, čímž se liší od generální kongregace, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem řádu.


Na Velehradě tedy čeští jezuité zvolili prokurátora a jeho náhradníka. Také se vyslovili k otázce, zda je třeba v dohledné době svolávat generální kongregaci. Větší část svého rokování věnovali vypracování odpovědí na otázky, které všem provinciím zaslal otec generál Arturo Sosa SJ. Týkaly se naplňování Univerzálních apoštolských preferencí, které Tovaryšstvo vyhlásilo v roce 2019, zejména úrovně práce s mladými dospělými a pomoci při rozlišování povolání. Projednávali také některé specifické otázky dalšího směřování provincie, které jim předložil otec provinciál Petr Přádka SJ.

Připomeňme, že v jezuitském řádu nejsou provinční kongregace rozhodovacím orgánem. Kromě volby delegátů na celořádová shromáždění mají poradní roli ve vztahu ke generálovi a k představenému provincie. Ti sami pak mají plnou rozhodovací pravomoc a zodpovědnost.


Foto: Tomáš Novák.
Další fotografie Tomáše Nováka jsou ZDE.

(hav)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.9.2021 Bazilika na Svatém Hostýně slavila
27.5.2021 Noc kostelů ve farnostech spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým
26.2.2021 Sté narozeniny otce Františka Pevného SJ
3.8.2020 Slavnost svatého Ignáce
26.7.2020 Změny v české řádové provinciiIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil