Články / Aktuality Dnes je 25. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Letní setkání mládeže v Litvě

Úterý, 14.9.2021
Litva. V červenci proběhl pod vedením jezuitů a jejich spolupracovníků týdenní Litevský Magis, kterého se účastnilo před osmdesát mladých lidí ve věku od osmnácti do třiceti pěti let. Letošním mottem byl verš z biblické knihy Zjevení: „Hle, všechno tvořím nové!“ Tato slova pojmenovávají ducha, který účastníky provázel po celou dobu: zažít proměňující přítomnost Boha ve svém každodenním životě.


Setkání mělo obvyklé tři části: společné zahájení, ignaciánské experimenty a rovněž společný závěr. Společná setkání se konala v Kaunasu v jezuitském gymnáziu a kostele, zatímco experimenty byly roztroušeny po celé Litvě. Každý účastník měl možnost vybrat si experiment, který mu nejlépe odpovídal: cestovat pěšky po partyzánských stezkách v okrese Dainava, hlouběji poznat sebe sama prostřednictvím různých umění v Kulautuvě, zažít hluboké ticho během exercicií v Palendriai, snášet obtíže, ale také obdivovat stezky poutní trasy Camino Lituano v Suvalkiji, a učit se autentičnosti během divadelní průpravy ve Vilniusu. Každý z těchto experimentů svým způsobem učil dívat se na běžné i neobvyklé činnosti očima víry a poskytl hlubší porozumění tomu, jak Bůh působí v životě každého člověka.

Úvodní a závěrečné setkání poskytla účastníkům všech různých experimentů příležitost poznat se navzájem a usmířit se s Bohem. Zvláštním bodem zahajovací akce byly volitelné přednášky na téma „Křesťanství a kultura“. Odborníci z různých profesních oblastí se podělili o své myšlenky o tom, co pro ně znamená pracovat a jednat křesťansky ve společnosti a ve světě. Témata zahrnovala islám, politiku, obchod, etnologii a umění. Závěrečná akce byla ve znamení večerního koncertu na terase jezuitské rezidence s umělcem Linasem Adomaitisem a jeho kapelou.

„Víra zakořeněná v životě je to, co mladý člověk právě teď potřebuje,“ říká koordinátor Litevského Magisu Lukas Ambraziejus SJ. „Chceme-li přitáhnout mladé lidi do církve, musíme se naučit, jak jim předat evangelium v jazyce, kterým se vyjadřují - jazykem plným sloves stresu, starostí, úzkostí, vztahů, radosti, nadějí a hledání,“ říká Lukas. Účelem Magisu je pomoci mladým lidem rozpoznat, jak Bůh působí v jejich každodenním životě, který je někdy klidný a jasný, ale častěji obtížně pochopitelný a chaotický. Vděčné a živé tváře účastníků posledního dne Magisu svědčily o tom, že tohoto cíle bylo dosaženo - navzdory bolavým a poraněným nohám nebo hladu, který snášeli, navzdory nesledování Instagramu, navzdory odhalení děsivých koutků duše a navzdory strachu ze setkání a otevření se cizím lidem po tak dlouhé době v izolaci. Koordinátorka Partyzánské pouti Liucija Rėksnytė svědčí o tom, že „tento experiment byl každý den plný lekcí lásky: jak milovat někoho, kdo vás nemá rád, jak milovat někoho jako sebe, jak milovat Boha a sebe“. Účastnice další pouti Camino Lituano Salomėja Puskunigytė popisuje svou osobní zkušenost s týdenním setkáním jako „návrat k Bohu skokem a během“.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Lithuania / Latvia.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.1.2022 Přípravy na Evropský Magis 2022 již začaly
27.12.2021 Setkání Eucharistického hnutí mládeže
22.11.2021 Evropský Magis 2022 se uskuteční v Chorvatsku
3.11.2021 Světový Magis 2023 už má datum
22.9.2021 Společný život ve škole svatého IgnáceIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil