Články / Aktuality Dnes je 5. 7. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Letní setkání mládeže v Litvě

Úterý, 14.9.2021
Litva. V červenci proběhl pod vedením jezuitů a jejich spolupracovníků týdenní Litevský Magis, kterého se účastnilo před osmdesát mladých lidí ve věku od osmnácti do třiceti pěti let. Letošním mottem byl verš z biblické knihy Zjevení: „Hle, všechno tvořím nové!“ Tato slova pojmenovávají ducha, který účastníky provázel po celou dobu: zažít proměňující přítomnost Boha ve svém každodenním životě.


Setkání mělo obvyklé tři části: společné zahájení, ignaciánské experimenty a rovněž společný závěr. Společná setkání se konala v Kaunasu v jezuitském gymnáziu a kostele, zatímco experimenty byly roztroušeny po celé Litvě. Každý účastník měl možnost vybrat si experiment, který mu nejlépe odpovídal: cestovat pěšky po partyzánských stezkách v okrese Dainava, hlouběji poznat sebe sama prostřednictvím různých umění v Kulautuvě, zažít hluboké ticho během exercicií v Palendriai, snášet obtíže, ale také obdivovat stezky poutní trasy Camino Lituano v Suvalkiji, a učit se autentičnosti během divadelní průpravy ve Vilniusu. Každý z těchto experimentů svým způsobem učil dívat se na běžné i neobvyklé činnosti očima víry a poskytl hlubší porozumění tomu, jak Bůh působí v životě každého člověka.

Úvodní a závěrečné setkání poskytla účastníkům všech různých experimentů příležitost poznat se navzájem a usmířit se s Bohem. Zvláštním bodem zahajovací akce byly volitelné přednášky na téma „Křesťanství a kultura“. Odborníci z různých profesních oblastí se podělili o své myšlenky o tom, co pro ně znamená pracovat a jednat křesťansky ve společnosti a ve světě. Témata zahrnovala islám, politiku, obchod, etnologii a umění. Závěrečná akce byla ve znamení večerního koncertu na terase jezuitské rezidence s umělcem Linasem Adomaitisem a jeho kapelou.

„Víra zakořeněná v životě je to, co mladý člověk právě teď potřebuje,“ říká koordinátor Litevského Magisu Lukas Ambraziejus SJ. „Chceme-li přitáhnout mladé lidi do církve, musíme se naučit, jak jim předat evangelium v jazyce, kterým se vyjadřují - jazykem plným sloves stresu, starostí, úzkostí, vztahů, radosti, nadějí a hledání,“ říká Lukas. Účelem Magisu je pomoci mladým lidem rozpoznat, jak Bůh působí v jejich každodenním životě, který je někdy klidný a jasný, ale častěji obtížně pochopitelný a chaotický. Vděčné a živé tváře účastníků posledního dne Magisu svědčily o tom, že tohoto cíle bylo dosaženo - navzdory bolavým a poraněným nohám nebo hladu, který snášeli, navzdory nesledování Instagramu, navzdory odhalení děsivých koutků duše a navzdory strachu ze setkání a otevření se cizím lidem po tak dlouhé době v izolaci. Koordinátorka Partyzánské pouti Liucija Rėksnytė svědčí o tom, že „tento experiment byl každý den plný lekcí lásky: jak milovat někoho, kdo vás nemá rád, jak milovat někoho jako sebe, jak milovat Boha a sebe“. Účastnice další pouti Camino Lituano Salomėja Puskunigytė popisuje svou osobní zkušenost s týdenním setkáním jako „návrat k Bohu skokem a během“.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Lithuania / Latvia.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.6.2022 Představujeme další experimenty Evropského Magisu 2022
23.5.2022 Mezi patrony Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu jsou i dva jezuité
5.4.2022 Nalaďte se na experimenty Evropského Magisu 2022
24.3.2022 Pomoc mladým profesionálům
23.2.2022 Logo Evropského Magisu 2022Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
více »

Nejbližší akce

Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


Koncert Pocta sv. Ignáci


Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil