Články / Aktuality Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Společný život ve škole svatého Ignáce

Středa, 22.9.2021
Francie. Jezuité a řeholní sestry s ignaciánskou spiritualitou v Paříži, Lyonu a Toulouse vytvořili pro mladé příznivce projekt společného života. Zaměřují se na mladé lidi ve věku od osmnácti do třiceti let, studenty nebo mladé pracující. Projekt stojí na třech pilířích: bratrském životě, modlitbě a službě. Čtyři až pět mladých lidí, většinou mužů, kromě Lyonu, kde je jedno společenství smíšené, je přijato v bytě poblíž jezuitské komunity nebo řeholních sester s ignaciánskou spiritualitou. Spolubydlící si vzájemně poskytují rámec pro lidské, duchovní, kulturní a sociální obohacení, což je obohacováno blízkostí řeholní komunity a přítomností někoho z řeholníků, kdo jim pomáhá tento rámec nastavit.


Projekt vychází z křesťanské tradice komunitního života a duchovní dynamiky svatého Ignáce z Loyoly, který inspiroval několik řeholních společenství. Jde tedy také o prohloubení víry, hledání a nacházení Boha ve všech věcech, o sjednocení různých dimenzí vlastního života například spoluprací s dalšími mladými lidmi v týmu Magis.

Na začátku roku spolubydlící sestaví pravidla, která budou řídit jejich společný život: modlitbu, eucharistii a další duchovní činnosti; také jídlo, relaxaci a sport; setkání s komunitou; začlenění do života církve, do služby mládeže, do služby nejpotřebnějším; účast na týdenním večeru spolubydlících. Duchovní doprovázení je možné, rovněž duchovní cvičení v centru spirituality nebo v každodenním životě.

Dvaadvacetiletý Etienne napsal: „Tento společný život byl především krásným setkáním mezi námi čtyřmi. Bratrské pouto se utvářelo po celý rok prostřednictvím společně stráveného času, zejména týdenního sdílení a modliteb s týmem Magis. Další silnou stránkou byla otevřenost vůči vnějšímu světu díky službám prokazovaným dalším lidem a také díky spojení s jezuitskou komunitou, která nás přijímala velmi srdečně. Myslím, že jsem měl velké štěstí, že jsem mohl být součástí tohoto projektu!“


Zdroj: Jesuits in Europe / France.
Foto: Archiv.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.5.2022 Mezi patrony Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu jsou i dva jezuité
5.4.2022 Nalaďte se na experimenty Evropského Magisu 2022
24.3.2022 Pomoc mladým profesionálům
23.2.2022 Logo Evropského Magisu 2022
1.2.2022 Osobní zkušenost z Evropského Magisu v MaďarskuIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil