Články / Aktuality Dnes je 8. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Rozlišování a synodalita v mezináboženském kontextu

Středa, 29.9.2021
Ve dnech 6. až 8. září se virtuálně sešla poradní skupina otce generála Artura Sosy pro mezináboženské a ekumenické vztahy, kterou koordinuje sekretariát pro službu víře.


S výhledem na synodu o synodalitě v církvi, která bude zahájena v Římě 9. až 10. října, požádal P. generál Sosa zmíněnou poradní skupinu, aby z mezináboženského hlediska představila, jak se žije rozlišování v náboženských tradicích, které jezuité doprovázejí. Jedná se o islám, hinduismus, buddhismus, judaismus, domorodá náboženství Indie, africká náboženství zděděná po předcích a domorodá náboženství Latinské Ameriky. Vůdčí myšlenkou byla otázka: Co se můžeme naučit v různých náboženských tradicích o způsobu života a rozlišování?

Ti, kdo sledují ekumenický rozměr ve vztahu k pravoslavným, protestantským a letničním církvím, byli požádáni, aby vysvětlili smysl synodality v těchto křesťanských tradicích. Myšlenka, která je základem letošního setkání poradní skupiny, spočívá v tom, že rozlišování je klíčovým prvkem skutečného procesu synodality. Pokud není založen na pozorném naslouchání inspiraci Ducha Svatého, zdravý synodální proces není možný.

Největší pozornost ve smyslu rozlišování v náboženských tradicích původních obyvatel přitahovala důležitost, kterou přikládají zajištění toho, aby přijatá rozhodnutí byla v souladu s přírodou, se stvořením. V mnoha případech je nutné poradit se s předky – s předky, kteří zemřeli, ale stále jsou součástí komunity – aby bylo zajištěno, že přijatá rozhodnutí budou také v souladu s nimi. Harmonie jako výsledek rozhodnutí, které je učiněno, je základním prvkem každého procesu rozlišování.

Toto setkání zakončili účastníci v atmosféře vděčnosti za to, co sdíleli, a za rozmanitost moudrostí, z kterých měli v těchto dnech tu čest se učit.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.2.2022 Náboženství a politika v muslimských společnostech
14.2.2022 Poutavá rozmanitost v Indonésii
18.10.2021 Kaple pro Evropu slaví dvacet let
16.2.2021 Mezináboženský dialog v bruselské kapli pro Evropu
5.11.2020 Reflexe encykliky Fratelli tutti od P. Jamese Hanveyho SJIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil