Články / Články Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Tradice a otevřenost – P. Bernard Sesboüé SJ (1929–2021)

Pondělí, 4.10.2021
Otec Pavel Ambros SJ o zesnulém francouzském teologovi

Pavel Ambros

Francouzský jezuita, mimořádně vzdělaný dogmatik a znalec církevních otců, zemřel dne 22. září 2021 ve věku 92 let. Tato bezesporu významná osobnost teologie 20. století se jako odborník na ekumenismus v letech 1967–2005 podílel na činnosti skupiny Dombes (skupina katolických a protestanských teologů, která vznikla v roce 1937 z iniciativy lyonského opata Laurenta Remillieuxe a Paula Couturiera, později spojená s Maxem Thurianem, bratrem komunity v Taizé). Byl poradcem Sekretariátu pro jednotu křesťanů a v letech 1980–1985 členem Mezinárodní teologické komise.

Narodil se v Suze-sur-Sarthe v roce 1929 asi dvacet kilometrů od známého benediktinského opatství v Solesmes v rodině se silnými katolickými vazbami. Bakalářský titul získal na lyceu Notre-Dame-de-Sainte-Croix v Le Mans a poté licenciát z klasické literatury na Sorbonně. V roce 1948 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v noviciátu v Lavalu. Na kněze byl vysvěcen v září 1960 v Saint-Leu-d’Esserent kardinálem Mauricem Feltinenm, pařížským arcibiskupem. Rok strávil v Paray-le-Monial a poté v roce 1962, kdy byl zahájen Druhý vatikánský koncil, odjel do Říma, aby zde připravil doktorskou práci o Bazilu Velikém. Setkával se zde s hlavními teology koncilu té doby: Karl Rahner, Joseph Ratzinger, Hans Küng, Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar. Nadchl se pro studium řeckých i latinských otců. Otec Sesboüé vyučoval dogmatickou teologii a patrologii na jezuitské teologické fakultě v Lyon-Fourvière a v Centre-Sèvres v Paříži; byl také hostujícím profesorem na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě a na Institutu catholique v Paříži. V letech 1980–1985 byl členem Mezinárodní teologické komise. V roce 2011 jej vyznamenala Francouzská akademie věd za jeho celoživotní dílo. Velmi vtipným způsobem vyvrátil lživé narážky obsažené ve známém bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda. V roce 2007 publikoval obhajobu jezuitského teologa osvobození Jona Sobrina, proti jehož učení se částečně ohradila Kongregace pro nauku víry za papeže Benedikta XVI., a potvrdil pravověrnost jeho christologie. Způsob vyšetřování vatikánského úřadu označil za „záměrně podezřelý“.

Mezi jeho stěžejní díla patří monografie Smíření s Kristem (Réconciliés avec le Christ, 1988) a Církev a svátosti: eucharistie a služby, Panna Maria, příspěvek k ekumenické teologii (Eglise et sacraments: Eucharistie et ministères, la Vierge Marie, 1990). Asi nejznámější jsou rozsáhlé Dějiny dogmat (Histoire des dogmes, 1994–1996) a širokou diskuzi otevírající jeho dvě publikace Nebojte se: pohled na církev a služby v současnosti (N’ayez pas peur: régards sur l'Eglise et les ministères aujourd’hui, 1996) a Věřte: pozvání ke katolické víře pro ženy a muže 21. století (Croire. Invitation à la foi catholique por les femmes et les hommes du XXI siècle, 1999/2003). Důvěrně znal a komentoval dílo Karla Rahnera.

Bernard Sesboüé byl odzbrojující svou prostotou. Jako přísný a pečlivý učenec rád s každým s úctou a láskou hovořil o tématech, která ho stále fascinovala. Samozřejmě si přál církev více synodální a služebnou v návaznosti na nový kurz papeže Františka, který mu byl velmi sympatický. Vyjadřoval tuto naději typickými slovy: Po chladné zimě přišel čas jara.

Byl zastáncem duchovního ekumenismu: „Nepopiratelným znakem přítomnosti hříchu v církvi,“ napsal v roce 1999, „je rozdělení křesťanů. V prvních stoletích církve mohli pohané o křesťanech říkat: Podívejte se, jak se mají rádi. A toto svědectví předčilo veškerou myslitelnou propagandu. Křesťanská víra se v té době šířila ústním podáním z velkých středomořských přístavů od řemeslníků a obchodníků. Velmi brzy se však v křesťanských společenstvích objevilo napětí, které vedlo k rozkolům. Dějiny rozdělení a rozkolů v církvi jsou par excellence znamením povolání církve sjednocovat lidi v jednotě, za kterou se Ježíš modlil. Pokud je doprovází násilí a masakry, jsou tato rozdělení ještě skandálnější. Kristův kříž, nástroj spásy a smíření, je totiž používán jako válečná zbraň. Ekumenické hnutí usilující o smíření probíhající od poloviny 19. století je zásadní nejen pro církve samotné, ale také pro svědectví, které chtějí vydávat evangeliu ve světě.“


Foto: Jezuieten.org.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.9.2021 Zemřel P. Piotr Jerzy Badura SJ
20.9.2021 Kardinál Albert Vanhoye SJ ve vzpomínkách indického spolubratra
2.8.2021 Zemřel Bernd Hagenkord, poslušný jezuita a odvážný novinář
17.6.2021 Zemřel německý jezuita P. Alois Parg, rodák z Velkých Kunětic ve Slezsku
7.4.2021 Pevnost, která svítila, až rozjasňovala; byla totiž evangelníIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil