Články / Články Dnes je 29. 11. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Tradice a otevřenost – P. Bernard Sesboüé SJ (1929–2021)

Pondělí, 4.10.2021
Otec Pavel Ambros SJ o zesnulém francouzském teologovi

Pavel Ambros

Francouzský jezuita, mimořádně vzdělaný dogmatik a znalec církevních otců, zemřel dne 22. září 2021 ve věku 92 let. Tato bezesporu významná osobnost teologie 20. století se jako odborník na ekumenismus v letech 1967–2005 podílel na činnosti skupiny Dombes (skupina katolických a protestanských teologů, která vznikla v roce 1937 z iniciativy lyonského opata Laurenta Remillieuxe a Paula Couturiera, později spojená s Maxem Thurianem, bratrem komunity v Taizé). Byl poradcem Sekretariátu pro jednotu křesťanů a v letech 1980–1985 členem Mezinárodní teologické komise.

Narodil se v Suze-sur-Sarthe v roce 1929 asi dvacet kilometrů od známého benediktinského opatství v Solesmes v rodině se silnými katolickými vazbami. Bakalářský titul získal na lyceu Notre-Dame-de-Sainte-Croix v Le Mans a poté licenciát z klasické literatury na Sorbonně. V roce 1948 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v noviciátu v Lavalu. Na kněze byl vysvěcen v září 1960 v Saint-Leu-d’Esserent kardinálem Mauricem Feltinenm, pařížským arcibiskupem. Rok strávil v Paray-le-Monial a poté v roce 1962, kdy byl zahájen Druhý vatikánský koncil, odjel do Říma, aby zde připravil doktorskou práci o Bazilu Velikém. Setkával se zde s hlavními teology koncilu té doby: Karl Rahner, Joseph Ratzinger, Hans Küng, Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar. Nadchl se pro studium řeckých i latinských otců. Otec Sesboüé vyučoval dogmatickou teologii a patrologii na jezuitské teologické fakultě v Lyon-Fourvière a v Centre-Sèvres v Paříži; byl také hostujícím profesorem na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě a na Institutu catholique v Paříži. V letech 1980–1985 byl členem Mezinárodní teologické komise. V roce 2011 jej vyznamenala Francouzská akademie věd za jeho celoživotní dílo. Velmi vtipným způsobem vyvrátil lživé narážky obsažené ve známém bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda. V roce 2007 publikoval obhajobu jezuitského teologa osvobození Jona Sobrina, proti jehož učení se částečně ohradila Kongregace pro nauku víry za papeže Benedikta XVI., a potvrdil pravověrnost jeho christologie. Způsob vyšetřování vatikánského úřadu označil za „záměrně podezřelý“.

Mezi jeho stěžejní díla patří monografie Smíření s Kristem (Réconciliés avec le Christ, 1988) a Církev a svátosti: eucharistie a služby, Panna Maria, příspěvek k ekumenické teologii (Eglise et sacraments: Eucharistie et ministères, la Vierge Marie, 1990). Asi nejznámější jsou rozsáhlé Dějiny dogmat (Histoire des dogmes, 1994–1996) a širokou diskuzi otevírající jeho dvě publikace Nebojte se: pohled na církev a služby v současnosti (N’ayez pas peur: régards sur l'Eglise et les ministères aujourd’hui, 1996) a Věřte: pozvání ke katolické víře pro ženy a muže 21. století (Croire. Invitation à la foi catholique por les femmes et les hommes du XXI siècle, 1999/2003). Důvěrně znal a komentoval dílo Karla Rahnera.

Bernard Sesboüé byl odzbrojující svou prostotou. Jako přísný a pečlivý učenec rád s každým s úctou a láskou hovořil o tématech, která ho stále fascinovala. Samozřejmě si přál církev více synodální a služebnou v návaznosti na nový kurz papeže Františka, který mu byl velmi sympatický. Vyjadřoval tuto naději typickými slovy: Po chladné zimě přišel čas jara.

Byl zastáncem duchovního ekumenismu: „Nepopiratelným znakem přítomnosti hříchu v církvi,“ napsal v roce 1999, „je rozdělení křesťanů. V prvních stoletích církve mohli pohané o křesťanech říkat: Podívejte se, jak se mají rádi. A toto svědectví předčilo veškerou myslitelnou propagandu. Křesťanská víra se v té době šířila ústním podáním z velkých středomořských přístavů od řemeslníků a obchodníků. Velmi brzy se však v křesťanských společenstvích objevilo napětí, které vedlo k rozkolům. Dějiny rozdělení a rozkolů v církvi jsou par excellence znamením povolání církve sjednocovat lidi v jednotě, za kterou se Ježíš modlil. Pokud je doprovází násilí a masakry, jsou tato rozdělení ještě skandálnější. Kristův kříž, nástroj spásy a smíření, je totiž používán jako válečná zbraň. Ekumenické hnutí usilující o smíření probíhající od poloviny 19. století je zásadní nejen pro církve samotné, ale také pro svědectví, které chtějí vydávat evangeliu ve světě.“


Foto: Jezuieten.org.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.11.2021 Zemřel P. Antonín Krejčiřík SJ
26.9.2021 Zemřel P. Piotr Jerzy Badura SJ
20.9.2021 Kardinál Albert Vanhoye SJ ve vzpomínkách indického spolubratra
2.8.2021 Zemřel Bernd Hagenkord, poslušný jezuita a odvážný novinář
17.6.2021 Zemřel německý jezuita P. Alois Parg, rodák z Velkých Kunětic ve SlezskuIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Národní úmysl Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
více »

Nejbližší akce

Česko-slovenská víkendovka pro muže od 18 do 35 let


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil