Články / Aktuality Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Třetí probace v Bikfaye a Dublinu

Pondělí, 11.10.2021
Bikfaya / Dublin. V září se na dvou místech v Evropě otevřel program třetí probace pro mladé jezuity: v irském Dublinu, kde probíhá již mnoho let, a poprvé v libanonské Bikfaye.


Z Dublinu hovoří P. Flavio Bottaro SJ:

Je nás osm jezuitů pocházejících z různých částí světa: Francie, Německo, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Srí Lanka, USA.

Shromáždili jsme se 20. září 2021 v zeleném Irsku v dublinském Domě Manresa a budeme spolu žít do konce května 2022. Naším instruktorem třetí probace je P. Paul Pace SJ a jeho asistentem P. Charlie Davy.

Je to pro nás vzácná příležitost, že můžeme prožít naši třetí probaci během Ignaciánského roku, ve kterém si připomínáme výročí začátku Ignácovy duchovní cesty skrze jeho zranění. Rány jsou součástí našeho příběhu, dokonce i uvnitř Tovaryšstva Ježíšova. Nedorozumění, chybějící komunikace, negativní myšlenky jsou známkami toho, že naše rány obvykle vznikají z nedostatku uvědomování si Boží milosti tady a teď. Třetí probace je časem k poznání, že každý zlomek našeho osobního příběhu je plný jeho milosti a nic se neztratí. Doufáme, že sdílením našich různých příběhů nás naše rány povedou k procesu přeměny, jehož prostřednictvím se můžeme stát skutečně smířeným tělem ve službách světu.

Během naší třetí probace projdeme čtyřmi hlavními zkušenostmi: 1) budování naší komunity – staneme se přáteli díky intenzivnímu sdílení našich osobních příběhů; 2) Ignaciánské exercicie – jeden měsíc osobního hlubokého přehodnocení našeho jezuitského života; 3) studium jezuitských konstitucí, abychom si více uvědomili naši příslušnost k Tovaryšstvu Ježíšovu; 4) „dlouhý experiment“ – období mise mezi lidmi v nouzi v různých částech Evropy.

Po této zkušenosti budeme připraveni na konečné začlenění do univerzálního těla Tovaryšstva Ježíšova.

Z Bikfayy hovoří P. Vincent Lascève SJ:

V pondělí 27. září, v den výročí založení Tovaryšstva Ježíšova, byl v libanonské Bikfaye (foto) slavnostně otevřen nový evropský dům třetí probace P. Franckem Janinem, předsedou Konference evropských provinciálů, a P. Michaelem Zammitem Mangionem, provinciálem Blízkého východu. Tuto třetí probaci, pořádanou konferencí evropských provinciálů za pomoci provincie Blízkého východu, bude doprovázet instruktor P. Dany Younes a představený této skupiny P. Nawras Sammour.

Když jsem přijel v noci do Bikfayy a druhý den ráno poté, co jsem pochopil, jak se otvírají moje okenice, uviděl jsem nádherné prostředí, ve kterém máme tu čest prožít tuto osmiměsíční zkušenost nabízenou Tovaryšstvem Ježíšovým. Rezidence Notre Dame de la Délivrance, která byla po rekonstrukci prvním domem Tovaryšstva, kotvící na skále Mount Lebanon ve výšce 900 m ve vesnici Bikfaya, nabízí nádherný výhled na sedm kilometrů vzdálený oceán. Takový výhled zve k pokoji, vede k rozjímání a hledání toho podstatného.

Je nás sedm účastníků třetí probace z Goy, Jižní Afriky, Rwandy, Konga, Polska nebo Francie a společně tvoříme komunitu s naším instruktorem a představeným. Dva indičtí spolubratři se k nám přidají za pár týdnů, jakmile získají víza.

Tématem naší třetí probace bude usmíření. Za tímto účelem si znovu budeme po dobu devíti týdnů před třicetidenními exerciciemi pročítat naši jezuitskou historii; exercicie se budou konat od 22. listopadu do 21. prosince; počítáme s vašimi modlitbami. Poté budeme studovat duchovní cvičení a pokračovat v devítitýdenním experimentu, než se vrátíme, abychom znovu navštívili základy našeho institutu.

Toto smíření je nepochybně nutné, pokud si znovu přečteme některou z našich jezuitských historií; zjišťujeme, že je nezbytné i v této zemi Libanonu, což se děje prostřednictvím svědků, kteří k nám přicházejí hovořit o výzvách mezináboženského dialogu, dějin země a církve, které tam žijí společně. Dnes ráno k nám přišel Mgr. César Essayan, apoštolský vikář z Bejrútu pro katolíky latinského obřadu v Libanonu, aby k nám promluvil o své pastorační práci a o výzvách, které představuje práce s migranty, náboženskými komunitami a politickým smířením v zemi cedrů. Výzva k souhlasu se smrtí toho, co nepřináší ovoce, aby vzkříšení mohlo vejít do našich životů.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Ireland.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.10.2021 Bez cenzury o problémech v duchovním životě
12.9.2021 První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád
19.7.2021 Boží volání v soustředných kruzích
29.6.2021 Na Velehradě byli vysvěceni dva noví jezuitští kněží
14.6.2021 Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řádIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil