Články / Názory Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Názory

         A     A     A

Ticho a obrácení

Středa, 13.10.2021
Za církev synodální (1)

Pavel Ambros

Aby bylo jasno hned od začátku: Nejde o to „vyprodukovat dokumenty, nýbrž ‚dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce, rukám navrátí sílu‛.“ (čl. 32)

Nadšení ve tváři těch, kteří se nemohou dočkat naplňování stránek, v nás aktivuje kontrolku. Nemusíme tancovat v porcelánu. Dotírá doslova ze všech stran otázka: Jak unikneme z dosahu byrokratických aparátů? Existuje ochrana před těmi, kdo naskakují na úřednického šimla? Za papeže mluví činy. Na Slovensku žádá maximálně desetiminutové kázání. Zde má každá místní církev dovoleno poslat deset stránek. Maximum! Není to snad antibyrokratická revoluce v praxi?

Synoda může začít třemi kroky:

a) Tichem! Zmlknutím před tajemstvím! Jinak nic nepochopíme. Obrácení nastává tehdy, když se zrodí ticho. Bez něj neslyšíme a neuslyšíme. Je nenahraditelné. Je důležité k tomu, aby bylo slyšet jediné Slovo – Ježíš Kristus, On sám – věčné Boží Slovo. Ticho, ztišení má význam jedině tehdy, když v něm zaznívá Pán jako věčné Slovo.
b) Neformálním, ale upřímným pokáním! Začínáme pojmenováním vlastních selhání. Bez něho není cesty dále.
c) Porozhlédnutím! Důvod? Abychom věděli, co dobrého dělá ten druhý vedle nás. Nejde o nás, ale o Ducha mezi námi.


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
20.10.2021 Uplynul rok od vydání encykliky Fratelli tutti
20.10.2021 Jak se vyhnout verbálnímu odpadu?
15.10.2021 Učit se, učit se, učit se!
23.9.2021 Rozhovor papeže Františka se slovenskými jezuity
16.9.2021 Setkání papeže Františka se slovenskými jezuity



Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022






Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil