Články / Články Dnes je 25. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc listopad

Pátek, 29.10.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Všeobecný úmysl: Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.

Jak se máme modlit za ty, kdo trpí těžkými depresemi? Jak najít východisko, když prožíváme krizi? Do krize můžeme upadnout jak z vlastního zanedbání, tak z Božího dopuštění. Ale v obou případech nás Bůh vede k plnější svobodě. Co se pro nás stalo slabinou, je vlastně nejsilnějším místem Božího mluvení. Vnímáme-li déle trvající neklid, je dobré toto rozpoložení pravdivě pojmenovat: jedná se o něco, co se objevilo už dříve? Ochromuje to moji modlitbu? Lze to vyřešit ve svátosti smíření? Je možné nasadit nějaké praktické řešení?

Osvědčená moudrost v duchovním životě říká, že ve stavu mohutných pohybů a výkyvů nemáme nikdy činit zásadní rozhodnutí – nemáme své nitro vyhodnocovat měřítkem rozesmutnělé duše, ale trpělivě jít dál pospolu s těmi, které Pán posílá do cesty. Kdo pak prošel netušenými krizemi, je schopen pro sebe i pro druhé spontánněji zpívat své životní Te Deum.

Národní úmysl: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.

Místo určené k pohřbívání se typicky křesťanským způsobem nazývá cimiterium, což pochází z řeckého koimeterion. Dané výrazy pro hřbitov se dají tlumočit jako místo spánku, které je určeno těm, kdo v pokoji odpočívají. Dané slovo výmluvným způsobem vyjadřuje to, o čem můžeme při návštěvě hřbitova přemýšlet. Ve spánku se tělo vymyká vědomé kontrole duše, zdá se jakoby mrtvé a čeká, až se člověk vzbudí, neboť pokračuje v dýchání. Dech naznačuje spojení našeho pozemského života s životem v Duchu, který zajišťuje nesmrtelnost. Duch v nás od křtu svatého nikdy nepřestane dýchat. Modlit se k Otci. Proto spánek neoslabuje, ale naopak posiluje život. Je to tudíž pokojný spánek. Tento pokoj svět nemůže člověku dát. Je nám darován.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.1.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc leden
30.12.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden
8.12.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc prosinec
30.11.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec
8.11.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc listopadIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil