Články / Články Dnes je 12. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc listopad

Pátek, 29.10.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Všeobecný úmysl: Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.

Jak se máme modlit za ty, kdo trpí těžkými depresemi? Jak najít východisko, když prožíváme krizi? Do krize můžeme upadnout jak z vlastního zanedbání, tak z Božího dopuštění. Ale v obou případech nás Bůh vede k plnější svobodě. Co se pro nás stalo slabinou, je vlastně nejsilnějším místem Božího mluvení. Vnímáme-li déle trvající neklid, je dobré toto rozpoložení pravdivě pojmenovat: jedná se o něco, co se objevilo už dříve? Ochromuje to moji modlitbu? Lze to vyřešit ve svátosti smíření? Je možné nasadit nějaké praktické řešení?

Osvědčená moudrost v duchovním životě říká, že ve stavu mohutných pohybů a výkyvů nemáme nikdy činit zásadní rozhodnutí – nemáme své nitro vyhodnocovat měřítkem rozesmutnělé duše, ale trpělivě jít dál pospolu s těmi, které Pán posílá do cesty. Kdo pak prošel netušenými krizemi, je schopen pro sebe i pro druhé spontánněji zpívat své životní Te Deum.

Národní úmysl: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.

Místo určené k pohřbívání se typicky křesťanským způsobem nazývá cimiterium, což pochází z řeckého koimeterion. Dané výrazy pro hřbitov se dají tlumočit jako místo spánku, které je určeno těm, kdo v pokoji odpočívají. Dané slovo výmluvným způsobem vyjadřuje to, o čem můžeme při návštěvě hřbitova přemýšlet. Ve spánku se tělo vymyká vědomé kontrole duše, zdá se jakoby mrtvé a čeká, až se člověk vzbudí, neboť pokračuje v dýchání. Dech naznačuje spojení našeho pozemského života s životem v Duchu, který zajišťuje nesmrtelnost. Duch v nás od křtu svatého nikdy nepřestane dýchat. Modlit se k Otci. Proto spánek neoslabuje, ale naopak posiluje život. Je to tudíž pokojný spánek. Tento pokoj svět nemůže člověku dát. Je nám darován.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.8.2022 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na srpen
30.6.2022 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červenec
10.6.2022 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen
6.6.2022 Tradiční pouť Apoštolátu modlitby
31.5.2022 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil