Články / Články Dnes je 25. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc listopad

Pátek, 29.10.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Všeobecný úmysl: Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.

Jak se máme modlit za ty, kdo trpí těžkými depresemi? Jak najít východisko, když prožíváme krizi? Do krize můžeme upadnout jak z vlastního zanedbání, tak z Božího dopuštění. Ale v obou případech nás Bůh vede k plnější svobodě. Co se pro nás stalo slabinou, je vlastně nejsilnějším místem Božího mluvení. Vnímáme-li déle trvající neklid, je dobré toto rozpoložení pravdivě pojmenovat: jedná se o něco, co se objevilo už dříve? Ochromuje to moji modlitbu? Lze to vyřešit ve svátosti smíření? Je možné nasadit nějaké praktické řešení?

Osvědčená moudrost v duchovním životě říká, že ve stavu mohutných pohybů a výkyvů nemáme nikdy činit zásadní rozhodnutí – nemáme své nitro vyhodnocovat měřítkem rozesmutnělé duše, ale trpělivě jít dál pospolu s těmi, které Pán posílá do cesty. Kdo pak prošel netušenými krizemi, je schopen pro sebe i pro druhé spontánněji zpívat své životní Te Deum.

Národní úmysl: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.

Místo určené k pohřbívání se typicky křesťanským způsobem nazývá cimiterium, což pochází z řeckého koimeterion. Dané výrazy pro hřbitov se dají tlumočit jako místo spánku, které je určeno těm, kdo v pokoji odpočívají. Dané slovo výmluvným způsobem vyjadřuje to, o čem můžeme při návštěvě hřbitova přemýšlet. Ve spánku se tělo vymyká vědomé kontrole duše, zdá se jakoby mrtvé a čeká, až se člověk vzbudí, neboť pokračuje v dýchání. Dech naznačuje spojení našeho pozemského života s životem v Duchu, který zajišťuje nesmrtelnost. Duch v nás od křtu svatého nikdy nepřestane dýchat. Modlit se k Otci. Proto spánek neoslabuje, ale naopak posiluje život. Je to tudíž pokojný spánek. Tento pokoj svět nemůže člověku dát. Je nám darován.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.5.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen
28.4.2022 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen
6.4.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc duben
31.3.2022 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben
7.3.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc březenIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil