Články / Aktuality Dnes je 25. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Ve službách Celosvětové sítě modlitby s papežem

Čtvrtek, 4.11.2021
Otec Thierry Monfils SJ hovoří o setkání zástupců Celosvětové sítě modlitby s papežem v evropském prostoru, které se uskutečnilo online v září 2021.


„Protože se v evropském prostoru Celosvětové sítě modlitby s papežem tradičně setkáváme každé dva roky, chtěli jsme v této pandemické době uspořádat setkání pomocí Zoomu. Povinnost karantény po návratu zpět, možná nákaza velmi agresivními mutacemi však nezbavily důležitosti výměnu názorů o naší misi, která pokračuje.

Zúčastnili se zástupci z dvaadvaceti evropských zemí, zástupci Eucharistického hnutí mládeže z pěti zemí. Poznali jsme nové lidi především z maltského týmu, kteří se zapojili v hojném počtu. V několika týmech došlo v poslední době ke změnám: ve Francii, na Maltě, na Slovensku, ve Slovinsku, ve Spojeném království a nakonec ve střední Evropě, kde se spojily čtyři bývalé jezuitské provincie a pět zemí (Německo, Rakousko, Lotyšsko, Litva a Švýcarsko). V rámci modlitební sítě několik zemí v německy mluvící oblasti již spolupracovalo; německy mluvící skupina uctila minutou ticha Simona Lochbrunnera, bývalého koordinátora modlitební sítě v Německu, který nedávno zemřel při autonehodě.

Usilujeme o to, aby byly známé výzvy lidstva a poslání církve, ke kterému patří snaha, aby si lidé uvědomili Ježíšův soucit se světem. To je zřejmé z papežova videa, které v Polsku vysílá celostátní televize; také z oficiální modlitební platformy papeže „Click To Pray“. Světový den modliteb podle intence, kterou papež zvolil jako měsíční úmysl, oživuje první pátky v solidaritě s těmi, kteří trpí, oživuje touhu pomáhat, povzbuzovat a udržovat živou naději. Hlavními nástroji naší nabídky Pánu jsou zcela obyčejně naše radosti, naše smutky, náš čas, náš den.

Někdy je nám svěřena výjimečná událost. Například 11. června 2021 se slavilo sté výročí a obnovení zasvěcení Polska Srdci Ježíšovu v jezuitském kostele v Krakově - bazilice Nejsvětějšího Srdce Páně. P. Robert Więcek SJ, který je ředitelem modlitební sítě v Polsku, byl pověřen přípravou této slavnosti, které se zúčastnilo devadesát šest biskupů.

„Cesta srdce“ je náš hluboký duchovní program, který představuje Srdce Ježíšovo v misijním přístupu. Naše mezinárodní kancelář vydala nejprve ve španělštině knihu pro každý z devíti kroků Cesty srdce. Mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem P. Frédéric Fornos SJ nám také řekl o digitální platformě této sítě „Click To Pray“, která je ve službách synodální církve. Jste srdečně zváni ke stažení. Budete se také moci zapojit do modlitby za synodu prostřednictvím modlitebního webu, který bude spuštěn na začátku listopadu; tato webová stránka je také svěřena Celosvětové síti modlitby s papežem. Na podporu synodálního procesu spustila v úterý 19. října papežova celosvětová modlitební síť s podporou Dikasteria pro sdělovací prostředky Svatého stolce novou verzi aplikace pro modlitby s papežem „Click To Pray“. Společně s generálním sekretariátem biskupské synody a Unií generálních představených jsme spustili webovou stránku modliteb za synodální církev.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.5.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen
28.4.2022 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen
6.4.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc duben
31.3.2022 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben
7.3.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc březenIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil